Smart Grid geeft inzicht in energieverbruik

29 januari 2010

“Het is opvallend”, zegt Dick van Gaalen, marketing program manager Enterprise Business van HP, “dat er vaak over reductie van CO2 wordt gesproken zonder dat de achterliggende gegevens bekend zijn. Ik heb het dan over het aantal kilowatts dat bijvoorbeeld in een datacentrum wordt gebruikt. Die hoeveelheid is de basis om via een berekening tot een hoeveelheid CO2-uitstoot te komen.” Vaak weten beheerders van een datacentrum niet eens hoeveel energie de systemen die zij onder hun hoede hebben, consumeren. Van Gaalen: “Kort gezegd, er is geen ‘ownership’ gedefinieerd, mensen weten niet voor welke systemen ze verantwoordelijk zijn en ze weten de kengetallen ook niet. Bij een serverpark is er maar één maat belangrijk, namelijk de vermogensopname en als die onbekend is, is iedere discussie eigenlijk zinloos.”

In feite moet het datacentrum worden beschouwd als een bedrijfsmiddel, net zoals het personeel, de huisvesting, het leaseautopark en dergelijke. “En zo gauw je het tot bedrijfsmiddel hebt gepromoveerd, zul je moeten meten om alle aspecten te weten te komen. Je hebt dan inzicht in de hoeveelheid kWh’s die door het datacentrum worden opgesoupeerd”, zegt Van Gaalen.

Het simpelweg ophangen van een kilowattuurmeter aan het begin van het rekencentrum geeft wel een beeld van de totale opnamen, maar het verschaft geen fijnmazig inzicht. Van Gaalen: “Dat inzicht heb je wel nodig, zeker gezien de soms ingewikkelde manier waarop een datacentrum ooit is gebouwd. Vaak is het en verzameling systemen die ad hoc is ontstaan. Er is geen overall plan. We hebben te maken met een erfenis uit de tijd dat automatisering een puur technische kwestie was. Het is voor sommige managers misschien even wennen, maar dat gaat snel veranderen, IT wordt meer en meer bedrijfskunde.”

Zelfs als het energiegebruik per systeem bekend is, dan is nog niet geheel duidelijk hoeveel daarvan op het conto van een applicatie moet worden geschreven. Vrijwel geen enkele server in een datacentrum is voor de volle 100 procent in gebruik. Linux-servers scoren nog niet eens zo slecht met een bezettingsgraad van 30 tot 40 procent, maar Windows-servers worden soms maar voor 8 procent gebruikt. “En nog kun je je afvragen of je per se wil weten hoeveel vermogen een bepaalde applicatie gebruikt. Het gaat in feite om de dienstverlening en zo’n dienst kan door een aantal separate applicaties worden verzorgd”, stelt Van Gaalen.

Om aan de benodigde gegevens te komen, heeft HP een zogeheten Smart Grid voor het datacentrum ontwikkeld. Dat is een systeem dat op veel plaatsen het energieverbruik meet. Een bijkomende functie is dat dat verbruik op een zo laag mogelijk peil kan worden gebracht. “Dan gaat het niet alleen om de voedingen, maar ook om de ventilatoren en dergelijke. En natuurlijk om het zoveel mogelijk elimineren van de hardware, bijvoorbeeld door het combineren van twee servers tot één. De tweede kan dan geheel worden uitgeschakeld”, zegt Van Gaalen. Deze aanpak leent zich het best voor een rekencentrum waarin alle onderdelen zijn uitgevoerd als blade. De blades van HP hebben aparte elektronica, waarmee ze direct kunnen communiceren met het Smart Grid.

De technieken worden ontwikkeld onder de naam HP Thermal Logic. Er wordt ook gewerkt met een proces dat Dynamic Power Capping wordt genoemd. “Dat is een methode om de energieconsumptie binnen een rack binnen de perken te houden. Bijvoorbeeld door het op een laag pitje zetten van blades met een minder hoge prioriteit. Hoe dat gebeurt verschilt van bedrijf tot bedrijf. De beheerder kan aan bepaalde services een prioriteit toekennen en op basis daarvan wordt aan de elementen van die service een hoeveelheid energie toegekend”, besluit Van Gaalen.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!