Innovatie & Strategie

Branche
Smart Cities

Smart Cities 2.0 – Van data naar beleid

Op koers blijven in de ratrace

18 april 2017

Op koers blijven in de ratrace

Smart cities zijn booming. Steden willen moderniseren en vooroplopen en bedrijven zien nieuwe mogelijkheden. Dat leidt tot een industrie die pusht en tot overheden die budget vrijmaken en projecten optuigen. Daardoor ziet elke gemeente zich voor de vraag gesteld hoe beleid te ontwikkelen in een speelveld waar nieuwe toepassingen met grote snelheid over elkaar heen buitelen. Het congres Smart Cities 2.0 – Van data naar beleid wil daar antwoord op geven.

“De ratrace is begonnen, of gemeenten dat nou leuk vinden of niet”, betoogde Philip Bane vorig jaar december in het blad Binnenlands Bestuur. Hij zei dat naar aanleiding van het Smart City Expo World Congres dat toen in Barcelona werd gehouden. Bane is managing director van adviesorgaan Smart City Council dat wereldwijd actief is en vertegenwoordigt de derde bloedgroep in dit krachtenveld, de consultants. Behoefte aan advies en duiding wordt steeds groter.

 

De snelheid waarmee nieuwe techniek zich ontwikkelt en de gretigheid van aanbieders maken het speelveld complex. Bovendien ligt de wet van de remmende voorsprong op de loer. Als voorbeeld daarvan wordt regelmatig naar Rio de Janeiro verwezen, de stad die in de aanloop naar de Olympische Spelen met IBM in zee ging voor smart ctiy-toepassingen. Dat leidde tot hoogstandjes, maar ook tot de analyse dat veel projecten uiteindelijk niet meer hebben opgeleverd dan marketingretoriek.

Vendor lock-in

Ook ligt een vendor lock-in op de loer, niet alleen in Rio maar overal. Aanbieders kennen en doorgronden nieuwe technische ontwikkelingen veel eerder dan bestuurders en beleidsmakers van gemeenten. Huawei bijvoorbeeld is wereldwijd bij 117 smart city-projecten betrokken. Dat is bij grote spelers als HPE, Cisco of Microsoft niet anders. Met hun ervaring maken deze techniekreuzen potentiële afnemers niet alleen lekker, het stelt ze ook in staat hen te overrulen. Veel gemeenten missen eenvoudigweg de expertise om met grote aanbieders op gelijk niveau te communiceren.

Zoeken naar juiste skills

Vanuit consultancy-hoek voorziet men daarom een war on talent. Gemeenten die het belang van smart cities onderkennen zoals Amsterdam en Eindhoven, de tandem Den Haag-Rotterdam en Den Bosch hebben nu al moeite om mensen met de juiste skills binnen te halen. Naarmate meer steden belangstelling krijgen zal de vraag naar expertise alleen maar toenemen.

Hoe snel die vraag toeneemt is lastig te voorspellen. Veel gemeentelijke beleidmakers zijn nog bezig met de ‘vorige oorlog’, aldus een insider. Ze hebben de digitale overheid op hun netvlies, met toepassingen als het online aanvragen van een vergunning. Dat leidt ertoe dat het op orde brengen van de interne IT prioriteit heeft. Dat men daarmee op het terrein van smart cities de boot mist lijkt nauwelijks door te dringen.

Dat een smart city veel verder gaat de digitale overheid bleek op de eerdergenoemde conferentie in Barcelona. Honderden aanbieders presenteerden daar hun toepassingen, variërend van zebrapaden die het overstekende publiek herkennen tot robotagenten die aangifte kunnen opnemen en meteen online verwerken.

Internet of Things

De echte vernieuwing rond smart cities komt echter van het Internet of Things, het voortdurend uitdijende netwerk van sensoren en devices die overal data verzamelen. De informatie die daaruit kan worden gedestilleerd vormt de basis voor uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld het manipuleren van voetgangersstromen in overdrukke steden, het gidsen van automobilisten naar een parkeerplaats, of het omleiden van verkeer bij calamiteiten.

Aanbieders richten zich massaal op het uitrollen van dit IoT, zowel op het installeren van sensoren, het aanleggen van infrastructuren en het optuigen van systemen voor het verwerken en analyseren van datastromen. Ook die ontwikkeling leidt tot een interessant spanningsveld tussen aanbieders en afnemers. Want van wie zijn de gegevens die op deze manier worden verzameld? Informatie wordt al geruime tijd aangeduid als de vierde productiefactor naast geld, middelen en mensen. Data als basis voor besluitvorming is in de facto het digitale goud en daarmee zal ook de war on data uitbreken.

De grote uitdaging voor gemeenten is daarom vooral te kiezen naar wie er bij het starten van een project geluisterd wordt en te weten met wie en onder welke voorwaarden men in zee gaat.

Meer weten over de recente ontwikkelingen op het terrein van smart cities? Meld u dan aan voor het seminar Smart Cities 2.0 – Van data naar beleid op 22 juni Hotel Theater Figi Zeist. Voor informatie: José Salhi (020) 573 36 62 / jsalhi@binnenlandsbestuur.nl.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.