Innovatie & Strategie

Infrastructuur
Smart Cities

Smart Cities 2.0

Een smart city moet verder gaan dan aansprekende pilotprojecten

24 mei 2017

Een smart city moet verder gaan dan aansprekende pilotprojecten

Smart cities zijn booming. Steden willen moderniseren en vooroplopen en bedrijven zien nieuwe mogelijkheden. Dat leidt tot een industrie die pusht en tot overheden die budget vrijmaken en projecten optuigen. Daardoor ziet elke gemeente zich voor de vraag gesteld hoe beleid te ontwikkelen in een speelveld waar nieuwe toepassingen met grote snelheid over elkaar heen buitelen. Het congres Smart Cities 2.0 – Van data naar beleid wil daar antwoord op geven.

Door de snelle ontwikkelingen op het terrein van smart cities zal de vraag naar techniek voor het meten en verzamelen van data de komende tien jaar verzesvoudigen. De verwachting is dat er in 2026 minstens 1,4 miljard zogeheten slimme apparaten worden verkocht. Het gaat daarbij onder meer om sensoren, nodes, camera’s en apparatuur voor draadloze communicatie. Daarvan zullen er dit jaar naar schatting ruim 200 miljoen verkocht worden, voor de opbouw van smart cities.

Meer weten over recente ontwikkelingen?

Meld u dan aan voor het seminar Smart Cities 2.0 – Van data naar beleid op 22 juni in Zeist. Voor informatie: AGConnect.nl/congres-smart-cities

Bovenstaande verwachtingen komen van de Amerikaanse marktonderzoeker IHS Markit die zijn bevindingen in het Smart Cities IoT-market Status Report 2017 heeft vastgelegd. Hoewel prognoses altijd bijgesteld kunnen worden, maken deze getallen één ding heel duidelijk; steden worden binnen enkele jaren overspoeld met data. Dat stelt ze voor de vraag hoe ze deze data kunnen verwerken tot informatie en vervolgens tot beleid. Want daar draait het op termijn om. Een smart city moet verder gaan dan aansprekende pilotprojecten, uiteindelijk moet de inzet van techniek leiden tot een meer leefbare stad.

Standaardiseren of niet?

Precies daarover gaat het seminar Smart Cities 2.0 – Van data naar beleid, dat de AG Connect en Binnenlands Bestuur op 22 juni organiseren. Daar worden praktijkcases toegelicht uit onder meer Den Haag, Amsterdam en Den Bosch. Met onder meer aandacht voor het vraagstuk rond standaardisatie. Is het verstandig om nu al kaders te definiëren of beperkt dat te veel en realiseren we op termijn betere toepassingen als we nog even freewheelen?

Daarnaast worden door de verschillende aanbieders nieuwe technieken, toepassingen en pilots gepresenteerd. Verspreid over de wereld loopt momenteel een veelheid aan pilotprojecten waarbij een groot aantal verschillende technologieën wordt gebruikt voor uiteenlopende diensten. Dit leidt ertoe dat het huidige speelveld rond smart cities zich het best laat omschrijven als gefragmenteerd, aldus de onderzoekers van IHS. Er is een groot aantal spelers op deze jonge markt actief. Uiteraard de grote aanbieders als IBM, HPE, Huawei en Accenture die elk bij vele tientallen projecten betrokken zijn. Ook is er een veelheid aan nieuwkomers op dit speelveld actief. De onderzoekers verwachten daarom dat het aantal pilots dit jaar en in 2018 nog flink in aantal zal toenemen.

Afbreukrisico gering

Nog een belangrijke conclusie; een shake-out op korte termijn wordt niet voorzien. De onderzoekers verwachten dat veel van de nu ontwikkelde toepassingen gedurende lange tijd naast elkaar gebruikt zullen worden. Dat maakt enerzijds het afbreukrisico van het invoeren van een nieuwe toepassing gering. Andere kant van de medaille is dat diversiteit vanuit beheer oogpunt niet gewenst is. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om het technisch beheer, omdat dat waarschijnlijk minimaal zal zijn. Het kenmerk van IoT-techniek is immers dat het na installatie jaren zonder noemenswaardig onderhoud kan functioneren. Op het terrein van databeheer ligt echter wel een lastige puzzel als input vanuit verschillende systemen moet worden samengevoegd en geanalyseerd.

Een mogelijke oplossing voor dit soort vraagstukken is wellicht wat HPE aanduidt als ‘intelligence at the edge’, wat zoveel betekent als het vroegtijdig analyseren en filteren van data, zodat alleen relevante data worden doorgegeven aan centrale systemen. Als voorbeeld wordt daarbij verwezen naar het registreren van verkeersstromen. Het meest relevante daarvan is als de drukte afwijkt van de norm. Met ‘intelligence at the edge’ wordt het mogelijk om alleen die data door te sturen die een afwijking van de norm signaleren. Dat voorkomt het nutteloos versturen van data waar verder niets mee gebeurt.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.