Innovatie & Strategie

Privacy
student

SIDN zoekt mee naar privacyvriendelijke tentamensoftware

Oproep tot en geldsteun voor privacyveilig alternatief voor proctoringsoftware.

2 juni 2020

Oproep tot en geldsteun voor privacyveilig alternatief voor proctoringsoftware.

De lopende oproep van het SIDN fonds voor initiatieven tegen corona geldt ook voor het vinden van een alternatief voor tentamensoftware waar nu nog vooral privacynadelen aan kleven. De call voor goede ideeën die bij succesvolle aanvraag op financiële steun kunnen rekenen, is expliciet ook voor een betrouwbare, privacyvriendelijke tool die bestaande proctoringsoftware overbodig kan maken.

"Studenten maken zich zorgen over #proctoring, onderwijsinstellingen zien geen alternatief. Is er echt geen betere oplossing?", vraagt het fonds van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) zich af in een tweet. Net voor het Pinksterweekend is bekend geworden dat de Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) een kort geding aanspant over gebruik van proctoringsoftware. Doelwit van deze zaak is het College van Bestuur van de hoofdstedelijke universiteit.

Online surveillance

De studentenraad verzet zich tegen de inzet van online surveillance bij tentamens. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft daarover vorige week gesteld dat privacyzorgen valide zijn, maar dat het aan onderwijsinstellingen is om die weg te nemen door toe te zien op AVG-compliance door softwareleveranciers. Studenten die niet willen dat hun thuisomgeving bij tentamens wordt gemonitord, waarbij die data ook wordt opgeslagen, lopen dan studievertraging op. Formeel kan de universiteit of hogeschool een alternatieve toetsing aanbieden, maar het is daartoe niet verplicht.

Ook is zo'n alternatieve toetsvorm niet altijd mogelijk, erkent Van Engelshoven in haar Kamerantwoorden. "In die gevallen wordt online proctoring ingezet om studenten geen studievertraging te laten oplopen. Daarbij voorziet de onderwijsinstelling in bijzondere gevallen in een alternatief voor studenten die daarvoor in aanmerking komen." Uiteindelijk kan het voor privacybezorgde studenten toch leiden tot studievertraging, waarmee de omstreden proctoringsoftware een chantagekwestie zou zijn.

Sterke ideeën gevraagd

Het SIDN fonds roept in een tweet op tot sterke ideeën voor een betrouwbare, privacyvriendelijke tool als alternatief voor de omstreden - en nu ook aangevochten - tentamensoftware. De algemeen opgezette oproep voor internetoplossingen die hulp kunnen bieden in de coronacrisis geldt ook voor het specifieke geval van online tentamens voor thuiszittende studenten. De oproep voor het indienen van ideeën wordt vergezeld van uitgeloofde financiële steun voor goedgekeurde aanvragen. "Binnen de call zijn we specifiek op zoek naar projecten die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen waar we nu voor staan", aldus SIDN fonds. Indienen van ideeën kan nog tot 30 juni.

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.