SIDN stelt versoepeling domeinregistratie voor

14 november 2008
De beheerder van het .nl-domein, SIDN, stelt een aantal vereenvoudigingen voor het registratieproces. Hostingbedrijven en ISP's reageren gematigd positief, maar de opsporingsdiensten vrezen aantasting van de goede reputatie van het .nl-domein.
Eén van de voorstellen is om de verplichte identificatie bij het aanvragen van een .nl-domein te laten vervallen. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) wil naar een situatie waarbij alleen bij problemen het hostingbedrijf of ISP de contactgegevens van zijn klant moet kunnen tonen. Blijft deze in gebreke, wordt het domein uit het systeem verwijderd.

Ook wil SIDN de verplichting laten vallen dat buitenlandse aanvragers van een .nl-domein een postadres in Nederland moeten aanhouden voor het afleveren van officiële stukken of bijvoorbeeld rechterlijke bevelen.

De 'deelnemers' in SIDN, ofwel hostingbedrijven en ISP's, toonden zich verdeeld tijdens het Internetdomeinnaamdebat dat SIDN gisteren organiseerde rond de beleidswijzigingen. Het nut van de versoepeling werd door een aantal van hen betwijfeld. De aanwezige juristen en opsporingsdiensten waren erg huiverig en vrezen een verlies van de goede reputatie van het .nl-domein doordat de regels een drempel wegnemen voor het het misbruik van Nederlandse deel van het internet.

De deelnemers bleken wel positief over de mogelijkheid domeinnamen te reserveren zonder dat deze gelijk worden geactiveerd. Nu stelt SIDN dat nog als eis. De deelnemers vinden dat wel verdere discussie nodig is over de voorwaarden waaronder die registratie plaatsvindt. Zo zou een maximum moeten komen aan de periode dat domeinen alleen geregistreerd, maar niet geactiveerd zijn. Om te voorkomen dat bedrijven bij SIDN eindeloze reeksen slagzinnen als domeinnamen registreren. 

Ook bestond er overeenstemming over een beperking in de opvraagbaarheid van de gegevens van een domeineigenaar via de Whois-database. Nu nog staan de contactgegevens van elke domeineigenaar online. Het voorstel is uitsluitend de naam en het emailadres publiek benaderbaar te maken en alleen de deelnemers, SIDN, het arbitrage-instituut, advocaten en de opsporingsdiensten toegang te geven tot de volledige gegevens.

Volgens juridisch adviseur en Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler, die het debat leidde, is een beperking van de toegankelijkheid van de Whois-database onontkomelijk omdat de huidige sitatie in strijd is met de Europese privacywetgeving.

SIDN gaat op basis van het debat de voorstellen verder uitwerken.
Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.