Sector bereidt zich voor op grieppandemie

14 augustus 2009
De Mexicaanse griep lijkt voor veel Nederlandse werknemers nog een ver-van-mijn-bedshow, maar voor sommigen komt het al akelig dichtbij. Niek van Bemmel, marketingmanager bij Juniper Networks, kreeg een pakket met rubberen handschoenen, papieren zakdoekjes en desinfecterend middel onder zijn neus geduwd toen hij onlangs op kantoor kwam.

“In Engeland is de Mexicaanse griep bij minimaal één personeelslid geconstateerd en meerdere collega’s hebben zich gemeld met griepverschijnselen”, vertelt hij. Meteen volgde een waarschuwingsmail aan alle medewerkers wereldwijd met informatie over wat er precies gebeurd was en welke voorzorgsmaatregelen er moesten worden getroffen. “Iedereen die in de dagen erop thuis wilde werken, kreeg daartoe de gelegenheid en sommige afspraken werden afgezegd of verplaatst naar een locatie buiten kantoor.” Volgens Van Bemmel was er geen sprake van paniek, “maar het komt dan ineens wel heel erg dichtbij.”

Nederlandse ICT-bedrijven bereiden zich goed voor op de dreigende grote uitbraak van de Mexicaanse griep. Dat stelt ICT~Office na een rondgang langs haar leden. Om ICT-bedrijven goed voor te bereiden op de uitval van personeel als gevolg van de grieppandemie in Nederland, verspreidt de branchevereniging een handleiding en een checklist bedrijfscontinuïteit bij een grieppandemie.

 Op de hoogte

Actuele informatie over de Nederlandse situatie met betrekking tot de Mexicaanse griep, Nieuwe Influenza A (H1N1), vindt u op de website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza/index.jsp

Algemene brochure grieppandemie voor bedrijven:
http://www.ictoffice.nl/Files/TER/Algemene%20brochure%20grieppandemie%20voor%20bedrijven.pdf

Checklist grieppandemie voor bedrijven:
http://www.ictoffice.nl/Files/TER/Checklist%20grieppandemie%20voor%20bedrijven.pdf

Handleiding bedrijfscontinuïteit bij grieppandemie:
http://www.ictoffice.nl/Files/TER/Handleiding%20bedrijfscontinuïteit%20bij%20grieppandemie.pdf

Overheidsstandpunt antivirale middelen tijdens een grieppandemie:
http://www.minvws.nl/grieppandemie

Tijdens een pandemie staat actuele informatie op:
http://www.crisis.nl

De Mexicaanse griep is uitgeroepen tot een pandemie maar nog onduidelijk is hoe zwaar Nederland getroffen zal worden. Wel loopt het aantal besmettingen rap op. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat in de herfst een tweede golf volgt, die veel extremer is. In het zwartste scenario zou hier sprake zijn van vijf miljoen zieken en tachtigduizend doden. De ernst van de ziekte wordt inmiddels wat milder ingeschat. Toch zal naar verwachting gemiddeld 30 procent van de medewerkers afwezig zijn op de piek van de griepgolf. “Het is daarom van groot belang dat bedrijven beleid ontwikkelen om te kunnen reageren op een pandemie”, aldus Bernd Taselaar van ICT~Office.

“De algemene indruk is dat bedrijven serieus met dit onderwerp bezig zijn, zonder dat er sprake is van paniek.” Veel bedrijven hebben een draaiboek klaarliggen of zijn op dit moment hard bezig de puntjes op de i te zetten. Taselaar raadt bedrijven aan te inventariseren hoe met minder personeel de noodzakelijke diensten toch geleverd kunnen worden. “Breng in kaart welke kwetsbaarheden het bedrijf kent. Hierbij moet bepaald worden welk personeel verhoogd risico op besmetting loopt, welke maatregelen je kunt nemen om het besmettingsrisico te reduceren, en welke producten en diensten klanten echt nodig hebben. Maak hierbij onderscheid tussen activiteiten die niet mogen worden onderbroken, activiteiten die maximaal twee weken en activiteiten die negen tot twaalf weken [de duur van een griepgolf] mogen worden onderbroken.”

Daarna moet in kaart worden gebracht welke mensen verantwoordelijk zijn voor welke activiteiten en welke kennis en informatie, systemen en ondersteunende diensten hierbij noodzakelijk zijn. Daarnaast moet worden bekeken welke middelen van externen hiervoor nodig zijn en of die geleverd kunnen blijven worden. Taselaar: “Verder raden we bedrijven aan te inventariseren of bij een personeelsuitval van 10, 30 en 50 procent de benodigde activiteiten, producten en diensten geleverd kunnen blijven worden.”
Wij vroegen op www.automatiseringgids.nl welk deel van uw IT-afdeling met ziekteverlof kan voor de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. De grootste groep (ruim een derde) stelt dat dit pas gebeurt als meer dan de helft afwezig is.

Een van de bedrijven die al een compleet draaiboek in de kast heeft liggen, is Getronics. “Binnen KPN Group was er al twee jaar een pandemieteam, naar aanleiding van het vogelgriepvirus. Dit team neemt maatregelen, afhankelijk van de ernst van de situatie. Deze zijn erop gericht het besmettingsrisico onder personeel te beperken en de dienstverlening te handhaven, ook wanneer een aanzienlijk aantal medewerkers ziek is of niet naar het werk kan komen”, aldus woordvoerder Stefan Simons. In noodgevallen zullen processen gerangschikt worden naar prioriteit. Simons: “Onze prioriteiten liggen in de meest extreme gevallen bij het in stand houden van het huidige serviceniveau. Uitbreidingen, nieuwe installaties en wijzigingen in huidige netwerken kunnen op een laag pitje gezet worden. Mogelijk wordt het uitvoeren van orders met een lage prioriteit tijdelijk stopgezet, evenals procedures voor de aanmelding van nieuwe abonnees.”

Sandy David, regional manager Benelux bij Mahindra Satyam, stelt dat zijn bedrijf de ontwikkelingen rondom de griep met argusogen volgt. “Mensen zijn onze key assets. Als daar iets mee gebeurt, worden we meteen in ons hart getroffen. En niet alleen wij, ook onze klanten zullen daar negatieve gevolgen van ondervinden. Op dit moment worden er specifieke afspraken met hen gemaakt over de continuïteit.” De Indiase dienstverlener werkt met standaardprocessen voor kennisoverdracht. “Bovendien wordt er regelmatig schaduwgedraaid en proberen wij bij uitval ons personeel snel op te leiden, zodat zij snel in kunnen springen.” David verwacht dat het bedrijf de klappen van de Mexicaanse griep goed op kan vangen. “We hebben zo’n zeventigduizend IT’ers in dienst, dus we zijn is staat om een behoorlijke piek van de vraag te doorstaan.”

Mocht de continuïteit door onderbezetting toch in gevaar komen, dan kunnen IT-bedrijven wellicht een beroep doen op BuroDat. Het Groningse uitzendbureau legt momenteel een database aan van werkzoekenden die minder vatbaar zijn voor de Mexicaanse griep. “ICT-bedrijven die in problemen komen, kunnen ons bellen. Dan gaan wij op zoek naar ICT’ers die geboren zijn voor 1957 en de Aziatische griep al eens meegemaakt hebben. Die groep is minder vatbaar, al zijn ze niet helemaal immuun, want griep muteert voortdurend”, licht Eric Datema toe. “Het idee is natuurlijk grappig, maar het is wel degelijk serieus.”

Om het besmettingsgevaar te beperken, raadt het ministerie van Volksgezondheid bedrijven aan om zo veel mogelijk mensen thuis te laten werken, bij een uitbraak van de Mexicaanse griep. Taselaar van ICT~Office kan zich hierin vinden. “Thuiswerken en het vergaderen via videoconferencing zijn ideale methoden om fysiek contact tussen medewerkers te vermijden.” ICT-leveranciers waarschuwen echter dat er gevaren op de loer liggen. “Thuiswerken van grote groepen personeel is een last op de schouders van de vaak onderbezette IT-afdeling die de veiligheid moet garanderen”, aldus een woordvoerder van ICT-dienstverlener Ventus. “Vragen waar de IT-afdeling zich zorgen over maakt, zijn: Is het netwerk wel veilig? Kunnen we de volumes op piektijden aan? Is de firewall waterdicht? Zijn de applicatie- en netwerkproviders veilig? Wat te doen als de thuiswerkplek besmet is of gevoelige bedrijfsinformatie op straat komt te liggen?”, aldus de woordvoerder. Ventus stelt dat bedrijven die tot de thuiswerkmaatregel overgaan, eerst een aantal zaken in kaart moeten brengen. “Hackers en cybergespuis slaan juist in periodes van crisis toe.”

Taselaar waarschuwt bovendien dat bedrijven nu al in actie moeten komen, als ze hun personeel straks op een goede en veilige manier thuis willen laten werken. “Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de levering. In het geval van een grieppandemie hebben ook ICT-bedrijven te maken met zieken en mogen klanten niet 100 procent dienstverlening van ons verwachten.”

Voor sommige ICT-bedrijven biedt de grieppandemie dus ook kansen. Onder meer AAC Cosmos, eOffice en DHS Informatisering hebben al laten weten een groeiende vraag te bemerken naar hun thuiswerkoplossingen door de Mexicaanse griep. En beveiligingsspecialist Tunix verkocht de afgelopen twee maanden 500 procent meer oplossingen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bij InterAcces is de pandemie momenteel ‘een van de grootste zorgen’. Plannen worden gemaakt, consequenties worden geanalyseerd als het bedrijf drie of vier weken dicht zou zijn en een communicatieplan wordt opgesteld. Michiel van Vlimmeren van InterAccess: “Maar ook praten wij met klanten en adviseren wij hen wat zij kunnen doen om de pandemie op te vangen, zoals het snel mogelijk maken van het nieuwe werken.” Hiertoe levert het bedrijf High Performance Workplace-technologie. Van Vlimmeren merkt dat de interesse in zijn product toeneemt. Hij stelt dat de pandemie zelfs het breekijzer kan zijn voor het nieuwe werken. “Het is zelfs meer van invloed op onze sector dan de kredietcrisis.”

De pandemie zorgt ook op een run op computerschoonmaak. “Wij werken onder hoogspanning om geplande preventieve computerreinigingen vervroegd uit te voeren”, vertelt Mark Mulder, directeur van computerreiniger Fusernet. Angst voor de Mexicaanse griep leidt volgens hem ook tot ad-hocaanvragen om toetsenborden en computermuizen te reinigen. “Het met desinfecterende middelen reinigen van muis en keyboard past bij preventieve maatregelen als handen wassen en niezen in de armholte in plaats van in de handen. Het is algemeen bekend dat een toetsenbord meer bacteriën bevat dan een wc-bril. Professioneel preventief reinigen is een logische stap, wil je een rem op de verspreiding van het virus zetten.”

 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.