Management

Governance
rechtershamer

Sanderink riskeert positie en stemrecht bij 'zijn' Centric

Ondernemingskamer onderzoekt Centric en kan fikse maatregelen opleggen.

© Shutterstock,  Mind and I
25 oktober 2022

Ondernemingskamer onderzoekt Centric en kan fikse maatregelen opleggen.

Miljonair en topondernemer Gerard Sanderink loopt het risico zijn positie als bestuurder en zelfs zijn stemrecht bij Centric kwijt te raken. De eigengereide eigenaar van Centric (naast ingenieurs- en bouwbedrijven Oranjewoud, Strukton en Antea) heeft namelijk een formeel onderzoek door de Ondernemingskamer over zich afgeroepen. Dat landelijk opererende orgaan van het gerechtshof Amsterdam houdt zich alleen bezig met zaken bij ondernemingen en kan daar hard ingrijpen.

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren de definitieve stap gezet om de Ondernemingskamer te verzoeken een onderzoek naar Centric uit te voeren. Dit nadat er al een verkennend onderzoek was ingesteld waarbij intensieve gesprekken zijn gevoerd met Centrics topbestuurders, met Sanderink zelf en met de ondernemingsraad (OR). Doel was het herstellen van de stabiliteit bij Centric, dat een belangrijke rol vervult voor diverse overheidsinstanties. Volgens het OM is door die inspanningen ineens een streep getrokken toen afgelopen woensdag Sanderink zichzelf weer een bestuursrol toekende.

Bestuur ontslaan

De nu ingezette Ondernemingskamer heeft vergaande bevoegdheden. Zo is het gemachtigd om elk besluit van elk orgaan van een onderneming te schorsen of nietig te verklaren. Daarnaast is de Ondernemingskamer ook bevoegd om bestuurders, commissarissen en andere topmanagers te schorsen of geheel te ontslaan uit hun functie. Indien nodig kan de Ondernemingskamer dan ook zelf bestuurders of commissarissen aanstellen om ontstane gaten te vullen. Die aanstellingen zijn dan wel van tijdelijke aard. Verder kan deze speciale afdeling van het gerechtshof de statuten van een onderneming tijdelijk veranderen en de aandelen daarvan tijdelijk overdragen aan een beheerder. Tot slot kan de Ondernemingskamer een bedrijf zelfs volledig ontbinden.

Dit alles kan in meer of mindere mate voortkomen uit een onderzoek naar een onderneming waar sprake is van ernstige conflicten. Zo'n zogeheten enquête naar een bedrijf kan normaliter worden aangevraagd door direct belanghebbenden, zoals aandeelhouders of vakbonden via de OR. Ook bestuurders kunnen bij een intern conflict of machtsstrijd zo'n verzoek neerleggen bij de Ondernemingskamer. Het inmiddels vorige topmanagement van Centric was dit van plan, vanwege inmenging door eigenaar Sanderink die toen formeel geen enkele bestuursrol bij het bedrijf had.

Zoveelste keer

Dit was niet de eerste keer dat Sanderink zich met dagelijkse en strategische zaken bemoeide en ook niet de eerste keer dat topmanagers van Centric vertrekken. Eerder had de miljonair wel een bestuursrol, die was opgepakt nadat de hoogste bestuurslaag was weggegaan of weggestuurd. Het ICT-bedrijf van Sanderink kampt al jaren met bestuursproblemen en juridische conflicten. De rechtszaken gaan deels over - en tegen - de vertrokken topmanagers maar worden ook gevoerd met en tegen Sanderinks voormalige levenspartner en toenmalig bestuurder bij zijn zonnepanelenbedrijf DSS (Dutch Solar Systems).

Één van de eerste vertrokken topmanagers bij Centric was toenmalig CEO Karim Henkens, die begin 2019 het veld ruimde. Hij was toen ruim 19 jaar in dienst bij Centric en had daarvoor ruim 6 jaar gewerkt bij Sanderinks bedrijven CIOB en CIOB Kramer wat voorlopers waren van de latere divisie Centric Public Sector Solutions. Henkens is volgens de Volkskrant ontslagen bij Centric toen hij weigerde zijn vijftig belangrijkste contacten uit te nodigen voor de presentatie van het tweede boek op naam van Sanderinks nieuwe levenspartner Rian van Rijbroek. Die zelfverklaarde cybersecurity-expert, die ook claimt voor geheime diensten te hebben gewerkt, is eind 2018 in het leven van Sanderink gekomen.

Ander IT-bedrijf Sanderink

Henkens is na zijn exit bij Centric in juni 2019 aangetreden bij concurrent Cegeka, waar hij na drie jaar echter weer is vertrokken. Van directeurspositie voor regio noord (inclusief Nederland) bij die Belgische Centric-rivaal is hij in juni dit jaar CEO geworden bij het Nederlandse ICT Group. Saillant detail is dat die ICT-onderneming van origine ICT Automatisering heet en is opgericht door Sanderink. Na Henkens hebben toen ook CFO Carolien van der Werf, COO Hans Schrijver en outsourcingsdirecteur Ronald Plomp hun jarenlange carrière bij Centric beëindigd gezien. Zij zijn allen ook bij Cegeka terechtgekomen.

Begin 2020 sprak het rechtbankverslag van een Sanderink-zaak tegen Pieter van der Stoel, toenmalig managing director van Centric Staffing Services, al van een bestuurlijke crisis bij Centric. Die rechtszaak ging over het ontslag van die topmanager, wat volgens de rechter onterecht was én waarbij Centric verwijtbaar heeft gehandeld. De weggestuurde Van der Stoel kreeg van de rechter een schadevergoeding van 400.000 euro toegewezen. Ook andere ex-topmanagers hebben juridische overwinningen geboekt op Sanderink en daarbij flinke vergoedingen toegewezen gekregen. De eigenaar van Centric heeft toen ook ineens gesteld dat de IT-dienstverlener verlies draait, maar die bewering is ontkracht.

Managementexodussen

In de afgelopen jaren zijn na deze topmanagers ook ander bestuurders weggegaan bij Centric, inclusief directe opvolgers zoals de nieuwe CFO en CEO plus inmiddels ook weer de opvolgers dáárvan. Soms gebeurde dit met slaande deuren en soms volgens de officiële lezing "in goed overleg". In een enkel geval is er sprake geweest van pensionering, zoals bij tussen-CEO Henny Luijrink. De formulering van "in goed overleg" is nu ook toegepast op Sanderink-getrouwelingen Aike Schoots en Louis Luijten. Zij hebben als niet-uitvoerende bestuurders recent nog 'meegewerkt' aan de zoveelste managementleegloop: door het uitvoerend bestuur tegen te houden toen die naar de Ondernemingskamer wilde stappen.

Toenmalig CEO Johan Taams, COO Bart Fehmers en CFO Patrick Rosengarten zijn begin dit jaar in conflict gekomen met eigenaar Sanderink. Kort nadat Taams en Rosengarten publiekelijk hebben verklaard dat Sanderinks rechtszaken tegen zijn ex slechts een privékwestie zijn, heeft Centric zich namelijk toch gemengd in die slepende affaire. Daarbij is het bedrijf ineens gekomen met geclaimd omzetverlies, van maar liefst 60 miljoen euro. Daar wordt in de jaarverslagen tot dan toe helemaal geen gewag van gemaakt. Centric heeft ook beslag willen leggen, voor een bedrag van 1,96 miljoen euro dat precies overeenkomt met de optelsom van dwangsommen die Sanderink inmiddels moet betalen.

Inmenging

De rechter heeft die inmenging door Centric - samen met Sanderinks bedrijf DSS - hard afgestraft. De bedrijven hebben misbruik van het recht gemaakt en zich voor het karretje van die miljonair laten spannen, oordeelde de rechter in mei dit jaar. De uitvoerende bestuurders wilden vervolgens naar de Ondernemingskamer gaan, maar dat is tegengehouden door de niet-uitvoerende bestuurders. Nog geen maand later hebben CEO Taams, COO Fehmers en CFO Rosengarten het veld geruimd. Niet-uitvoerend bestuurder Peter Mous is toen gelijk naar voren geschoven als nieuwe CEO. Hij heeft samen met de andere niet-uitvoerende bestuursleden de geplande gang naar de Ondernemingskamer geblokkeerd.

Overigens is CFO Rosengarten toen niet direct vertrokken, maar heeft als exitdatum 1 oktober meegekregen. In juli heeft Centric aangekondigd dat het een interim-CFO heeft gevonden: Peter van Dongen. Die verse topman is begin augustus aangetreden en heeft zich gecommitteerd om minstens een jaar te blijven. "Dat biedt Centric ruimschoots de gelegenheid om een definitieve CFO te vinden", aldus de bedrijfsverklaring in juli. De benoeming afgelopen woensdag van Sanderink als niet-uitvoerend bestuurder én voorzitter van de bestuursraad is door Centric aangekondigd met de mededeling dat de topman zich gaat richten op het aanstellen van een nieuwe board en op het aanpakken van de strategie en operatie van het bedrijf.

Ultimatum

Tegelijk met Sanderinks terugkeer zijn dus Schoots en Luijten opgestapt, respectievelijk niet-uitvoerend bestuurder en bestuursvoorzitter. Direct de dag nadat het bestuur het besluit heeft genomen voor deze zoveelste bestuurswijziging - met terugkeer van de eigenaar als formele bestuurder - is het Openbaar Ministerie (OM) met een harde verklaring gekomen: dat het naar de Ondernemingskamer gaat stappen. Daarbij heeft het OM nog wel Centric een kans gegeven: als de terugkeer van Sanderink wordt teruggedraaid vóór maandag 24 oktober dan zou er toch geen verzoek tot enquête worden gedaan. Sanderinks Centric is niet gezwicht voor dat ultimatum en nu wordt de machtige Ondernemingskamer ingezet. AG Connect heeft bij de diverse betrokken organisaties, personen en instanties vragen uitgezet.

Update:

De woordvoerder van Centric laat in een nagekomen reply nog weten: "We gaan op dit moment niet in op persvragen".

1
Reacties
Wim 26 oktober 2022 09:07

Eindelijk eens een net (feitelijk) artikel over Centric zonder die eindeloze herhaling van die story/privé - achtige verhalen waarvan de meeste niet eens kloppen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.