Salary Survey 2011: Column - Niet om het geld alleen

20 mei 2011

De nadruk die de verschillende factoren krijgen, wisselt overigens enigszins als het gaat om de oordeelvorming omtrent een nieuwe baan of de huidige baan. Sfeer, vrijheid in handelen en ontwikkelingsmogelijkheden blijken belangrijke argumenten te zijn als de afweging gemaakt wordt om van baan te wisselen of niet. “Aansprekende projecten” of de mogelijkheid om betrokken te raken bij de toepassing van nieuwe technologieën appelleren aan trotsgevoelens; een reden om bij een organisatie te willen (gaan) werken. Ook de reisafstand naar de werklocatie blijft een belangrijke aanleiding om naar een andere baan uit te gaan kijken en is anderzijds een belangrijke reden om een nieuwe baan niet te accepteren.

Permanente educatie
Het is voor de IT’er van belang om bij te blijven. Het vakgebied is nog jong en volop in beweging. Aan de ene kant komen er met regelmaat nieuwe technologieën beschikbaar en aan de andere kant wordt het steeds belangrijker om de ‘vertaalslag’ te kunnen maken naar de bedrijfsprocessen die met een IT-oplossing ondersteund worden. De Nederlandse IT’er zal naar de toekomst toe een steeds bedrijfskundiger profiel gaan krijgen.

Ondanks de druk op afdelingen en budgetten geeft 60 procent van de respondenten van de Salary Survey aan ook in 2010 een opleiding of training gevolgd te hebben, met als doel het vergroten van de vakkennis of het ontwikkelen van vaardigheden/competenties. Gemiddeld besteedt men 1,5 uur per week aan (zelf)studie.

Het Nieuwe Werken
Als Het Nieuwe Werken staat voor de mogelijkheid om plaats- en/of tijdsongebonden te kunnen werken, dan blijkt dit ook voor de IT’ers een belangrijk onderwerp te zijn en dan niet alleen omdat IT als een van de belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken wordt gezien. Driekwart van de respondenten geeft aan het van belang te vinden om flexibel en werkplekonafhankelijk te kunnen werken. Werknemers en werkgevers in de informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche (ICK) hebben afspraken gemaakt over werken vanaf huis. Dat staat in de nieuwe cao die de Werkgeversvereniging~ICT begin maart 2011 met de vakbonden heeft afgesloten.

Negen van de tien IT’ers die aan het onderzoek meededen, gaven aan over de mogelijkheid te beschikken om van huis uit te kunnen werken. 40 procent geeft aan maximaal 10 procent van de overeengekomen arbeidstijd ook daadwerkelijk van huis uit te werken, voor IT’ers die voor een gebruikersorganisatie werken, is het zelfs 50 procent die maar maximaal 10 procent van de tijd van huis uit werkt.

Hoewel 80 procent van de respondenten aangeeft de werktijden flexibel in te kunnen delen, is dat maar voor iets meer dan de helft van de deelnemende IT’ers voldoende om een goede balans tussen privé en werk te ervaren. Hoewel ook zij nadrukkelijk de druk vanuit de opdrachtgevers zullen ervaren, geeft ruim 65 procent van de zzp’ers aan een goede balans in de verdeling tussen werk en privé gevonden te hebben.

Tot slot
De ene IT’er is zeker de andere niet, en gelukkig maar… Het blijft de uitdaging om als werkgever en werknemer het beste uit de samenwerking te halen. Dat vraagt om maatwerk binnen de kaders van het vastgestelde beleid.

Hans van der Spek is managing consultant bij Berenschot

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!