Loopbaan

Carriere
boos

‘Salaris mag geen dissatisfier worden’

Sollicitanten eisen een beter arbeidsvoorwaardenpakket, werkgevers geven maar aarzelend toe.

© Shutterstock
18 juni 2018

Sollicitanten eisen een beter arbeidsvoorwaardenpakket, werkgevers geven maar aarzelend toe.

Terwijl de arbeidsmarkt voor ICT’ers steeds krapper wordt, is de gemiddelde salarisgroei ook dit jaar weer niet om over naar huis te schrijven. Aangezien de onvrede over de achterblijvende salarisgroei groeit, begeven werkgevers die op zoek zijn naar IT-talent – wie is dat niet? – zich op glad ijs. Wat merken werkgevers van de eerdergenoemde onvrede en worden er al idioot hoge eisen gesteld? “We zullen met zijn allen moeten meebewegen.”

De gemiddelde ICT’er kreeg er het afgelopen jaar 1,3% salaris bij, tegen 1,2% vorig jaar, blijkt uit de Salary Survey 2018 van AG Connect en Berenschot. Dat is net zoveel als de inflatie over de vergelijkbare periode. Overigens kregen de ICT’ers die er het afgelopen jaar wat bij hebben gekregen er gemiddeld 3,5% bij, maar omdat ook nog een flink deel geen loonsverhoging kreeg en een klein deel er zelfs financieel op achteruitging, stelde de gemiddelde salarisstijging in de ICT niet veel voor.

Het gemiddelde brutosalaris voor ICT’ers in loondienst per periode (meestal een maand) bedraagt 4846,40 euro. Het hoogst opgegeven salaris voor een IT’er in loondienst bedraagt 138.000 euro per jaar. Zzp’ers die aan ons onderzoek deelnamen, verdienen gemiddeld 87 euro per uur, en het hoogste uurtarief dat is opgegeven bedraagt 350 euro. “Dat is nogal wat, maar ik denk dat het gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de enorme schaarste in sommige specialismen klopt”, zegt Vincent Nuijten, consultant bij Berenschot.

Het gemiddelde opgegeven salaris in de ICT is fors, maar dat komt ook doordat onze onderzoekspopulatie behoorlijk ervaren en vrij oud is. Zo is de gemiddelde leeftijd van de respondenten 43 jaar en werken de ondervraagde ICT’ers gemiddeld 9,5 jaar bij hun huidige werkgever en hebben ze gemiddeld al drie verschillende werkgevers gehad. Maar uit gegevens van het ROA blijkt dat ook starters in ICT-beroepen ten opzichte van starters in andere beroepen een topsalaris ontvangen.

UWV bestempelt de ICT-arbeidsmarkt als ‘zeer krap’: de helft van de ICT-vacatures is moeilijk in te vullen en maar liefst 42% van de werkgevers in de ICT-dienstverlening geeft inmiddels toe belemmeringen in werkzaamheden te ondervinden als gevolg van personeelstekorten. Des te opvallender is het dat er nauwelijks wordt gewerkt met arbeidstoeslagen. Slechts 2% van de ICT’ers op de loonlijst bij een ICT-bedrijf en 4% van de ICT’ers op de loonlijst bij een niet-ICT-bedrijf zegt een arbeidstoeslag te ontvangen. Deze arbeidsvoorwaarde – doorgaans een tijdelijke toeslag op het loon van de werknemer – wordt gebruikt door werkgevers in Nederland om gewild personeel dat schaars is binnen boord te halen of houden. Steeds meer organisaties maken hier gebruik van. In diverse cao’s zijn bepalingen over de arbeidsmarkttoeslag opgenomen, maar een werkgever die niet gebonden is aan cao-bepalingen kan ook zelf hiervoor regels opstellen. Blijkbaar gebeurt dat dus nog niet vaak in de ICT – terwijl die de krapste arbeidsmarkt op dit moment kent. “Het kan ook zijn dat ICT’ers niet goed weten of ze deze toeslag krijgen, want maar liefst 21% van de respondenten in loondienst bij ICT-bedrijven zegt niet te weten of ze deze toeslag ontvangen. Bij ICT’ers op de loonlijst bij niet-ICT-bedrijven is dit 14%, wat ik ook nog heel fors vind”, reageert Nuijten.

Opvallend is dat toch nog ongeveer 1 op de 6 respondenten zegt dat hij het afgelopen jaar op een of andere manier heeft ingeleverd op arbeidsvoorwaardelijk gebied. Iets wat tijdens de kredietcrisis regelmatig gebeurde, maar nu enkele jaren erna bij een oververhitte arbeidsmarkt nog altijd het geval is. Dit komt nagenoeg net zo vaak voor bij ICT’ers die werken voor ICT-bedrijven als voor gebruikersorganisaties.

In de ICT-sector zijn er relatief weinig cao's. Slechts 11% van de respondenten in loondienst bij een ICT-bedrijf zegt een arbeidsovereenkomst te hebben op basis van een cao. Voor IT’ers op de loonlijst bij een niet-ICT-bedrijf is dit maar liefst 56%. Binnen de ICT-branche heeft 28% van de ondervraagde werknemers een bedrijfsspecifieke salarisindeling en veruit de grootste groep (61%) heeft zijn arbeidsvoorwaarden vastgesteld op basis van een individuele afspraak.

Winstuitkeringen en bonussen

Verder maakt 19% van de respondenten aanspraak op een collectieve winstuitkering. Gemiddeld bedraagt die 1.742 euro. Slechts een derde van de ondervraagde ICT’ers maakt gebruik van een individueel keuzebudget en binnen de ICT ligt dit aandeel aanzienlijk lager dan bij gebruikersorganisaties. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 4 op de 10 ICT’ers ­­­aanspraak maken op een bonus. Bij ICT-bedrijven is dit 53%, terwijl dit bij gebruikersorganisaties maar 27% is. Gemiddeld bedraagt die bonus 7.789 euro. De hoogste bonus die de afgelopen twaalf maanden is uitgekeerd zou 140.000 euro zijn. Gevraagd naar wat ICT’ers belangrijk vinden voor hun tevredenheid over hun baan, scoort de bonus relatief laag, maar op de vraag ‘Welke arbeidsvoorwaarde zie jij het komende jaar het liefst verbeteren?’ antwoorden tientallen ICT’ers de bonusregeling. “Bij de bonusuitkering heb ik liever dat de individuele prestaties zwaarder meewegen ten opzichte van de collectieve prestaties”, laat een van de respondenten weten. Tot slot is gevraagd of ICT’ers aanspraak maken op een collectieve winstuitkering. Binnen de ICT is dit aandeel 23%, buiten de branche is dit slechts 14%.

Marktconform?

Net als vorig jaar hebben wij gevraagd of de respondenten denken dat zij marktconform beloond worden. Maar liefst 36% van de ondervraagde ICT’ers denkt dat zij minder verdienen dan de meeste andere professionals in hun functie en branche. Vorig jaar was dit met 35% vergelijkbaar. “Dit is uiteraard voor een groot deel perceptie. En ik snap dat de onvrede toeneemt als je overal om je heen hoort dat de krapte toeneemt en dat werkgevers steeds meer problemen hebben om vacatures in te vullen. Als je zelf niet zoveel merkt aan je arbeidsvoorwaarden, denk je al snel: waar blijft die vette vis? In een duidelijk krappe arbeidsmarkt kun je elkaar snel gek maken”, licht Hella Sylva, senior consultant bij Berenschot toe.

Bij ICT-personeel binnen de branche zegt maar 18% dat zijn arbeidsvoorwaarden het afgelopen jaar zijn verbeterd. Bij ICT-personeel buiten de ICT-sector zag slechts 11% zijn arbeidsvoorwaarden het afgelopen jaar verbeteren. Op de vraag wie door het aantrekken van de IT-arbeidsmarkt meer ruimte ziet voor salarisverhoging en extraatjes, antwoordt 43% dat nog niet te zien en het voorlopig ook niet te verwachten.

Ziet u een verbetering in uw arbeidsvoorwaarden met het aantrekken van de arbeidsmarkt?

Welke functies zijn het hotst?

Uiteraard zijn er grote verschillen in de salarisontwikkelingen. Dat hangt niet alleen af van leeftijd, ervaring en gevolgde opleidingen en behaalde certificeringen, maar ook per functiegroep zijn er grote verschillen. Uit cijfers van UWV blijkt dat de meest gevraagde ICT’ers in ons land webdevelopers, programmeur scripttalen, systeemontwikkelaars, .NET- en Java-specialisten zijn, maar ook testers en securityexperts. De uitgebreide tabel met salarisgegevens per functietitel vind je verderop in dit artikel. Maar in het algemeen kan gezegd worden dat hoofden systeemontwikkeling (+5,3%), webdesigners/-ontwikkelaars (+4%), programmeurs en applicatieontwikkelaars (+3,2%) en CIO’s (+2,6%) er het afgelopen jaar het meest hebben bijgekregen. Er is dus een sterke correlatie tussen loonontwikkeling en vraag naar bepaalde specialismen.
Slechts één functietype liet gemiddeld een salarisdaling zien – en wel een heel minieme: -0,2%. Het gaat om de functietitel systeemontwerper/applicatiedesigner. “Dit was in ons onderzoek een heel kleine groep, omdat we in de categorie 'ontwikkeling' veel functietitels hanteren. Bovendien gaat het om een vergelijking van het eigen salaris van vorig jaar. De onderzoekspopulatie is voor een groot deel anders dan die van vorig jaar, dus je kunt er geen keiharde conclusies aan verbinden”, aldus Sylva. Andere functietitels die niet of nauwelijks salarisgroei lieten zien, zijn business systems analisten/-consultants (0%), informatieanalisten (0%) en projectmanagers (+0,1%) en 4GL-ontwikkelaars (+0,1%).

Minder werken vaak problematisch

Van de ondervraagde ICT’ers in loondienst heeft 89% een vast contract, 10% een tijdelijk contract en 1% een andere overeenkomst. 79% van de ICT’ers werkt in voltijd, bleek onlangs uit gegevens van UWV. Dat komt neer op minimaal 35 uur per week. Over alle sectoren is dit in Nederland 51%, dus er wordt bovengemiddeld vaak fulltime gewerkt door ICT’ers. Wij hebben dit jaar ook gevraagd of het mogelijk is om minder te gaan werken. Iets meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat dit kon en dat de kans groot was dat dit werd toegekend. Bij de andere helft wordt dit een veel lastiger verhaal. 1 op de 10 respondenten zegt dat het simpelweg niet kan binnen zijn organisatie, 17% zegt dat het in principe wel kan, maar dat het lastig wordt vanwege het personeelstekort en 19% zegt dat dit verzoek niet past bij de bedrijfscultuur.

“Mijn grootste wens op gebied van arbeidsvoorwaarden is gelijkblijvend salaris en geen inlevering van secundaire arbeidsvoorwaarden bij ouderschapsverlof”, reageert een respondent op de vraag welke arbeidsvoorwaarde hij of zij het liefst ziet verbeteren dit jaar. Op de vraag welke arbeidsvoorwaarde ICT’ers nog missen, antwoordt er een: “Een betere regeling voor ouderschapsverlof en/of een bijdrage van de werkgever.” Een ander zou graag minder uren willen werken, maar dit wordt hem onmogelijk gemaakt. “En dan heb ik het niet over een parttimebaantje, maar over bijvoorbeeld vier dagen van 9 uur in plaats van de 42 uur die ik nu werk.”

Wat IT’ers willen …

Gevraagd naar wat het meest bepalend is voor IT’ers als het gaat om de tevredenheid over hun baan, is er een top drie die er met kop en schouders boven uitsteekt: naast salaris zijn dat uitdagende projecten en sfeer en collegialiteit. Slechts een op de vijf ICT’ers vindt variabele beloning, zoals bonussen, erg belangrijk voor het werkplezier, en vrijwel iedere ICT’ers vindt dat van salaris: 70% vindt dit zeer belangrijk en nog eens 28% vindt dit enigszins belangrijk. Dat betekent dat slechts 1% zegt salaris helemaal niet belangrijk te vinden en nog eens 1% zegt het niet te weten. Dat betekent dat hier een belangrijke sleutel ligt om ICT-talent te werven én behouden.

Opmerkelijk genoeg blijven werkgevers hier terughoudend in. Zo liet Alex Bik, CTO van BIT in Ede, eerder aan AG Connect weten het personeel goed te betalen, maar niet speciaal in te zetten op salaris. “Mensen die alleen geilen op salaris zoeken wij juist niet. Wij zetten in op uitdagende projecten, goede ontwikkelingsmogelijkheden en een fijne sfeer met leuke collega’s die net zo bezeten zijn van technologie als de rest hier.”

Jordy Kool, vertrekkend CEO van Infotheek, merkt dat kandidaten over het algemeen hogere salariseisen stellen dan een paar jaar terug. “Ik schat dat het voor de meest gewilde rollen al snel 10% tot 20% meer is dan een tijdje terug. Zaken als basissalaris en secundaire arbeidsvoorwaarden als een auto worden weer belangrijk, met name in de categorie starters en personeel met relatief een beperkt aantal jaren werkervaring. Ik vond dat, toen ik jong was, zelf ook belangrijk, maar het was zeker niet het belangrijkste. Ik probeer ze te laten inzien dat er meer is dan dat.”

Kool geeft toe dat werkgevers om schaars IT-talent aan zich te verbinden dieper in de buidel moeten tasten dan voorheen, anders kiezen ze voor een ander. “Salaris blijft belangrijk voor ICT’ers, dus we betalen hier goed. Maar dat alleen is niet voldoende. Je zult ook moeten zorgen voor een prettige werksfeer, inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden en talent veel vrijheid moeten geven.”

Marieke de Bie, directeur Emerging Technologies van CGI, die vanuit de directie van de ICT-dienstverlener de taak heeft binnen twee jaar 250 toptalenten binnen te halen voor de ‘banen van de toekomst’, merkt eveneens dat er meer betaald moet worden dan een jaar of twee, drie geleden om nieuwe professionals binnen te halen. “Als ze hier binnenkomen, gaat het vooral nog om de inhoud, maar na een jaar of twee, drie worden professionals met ervaring in emerging technologies vanwege hun skills en ervaring veel benaderd door recruiters en headhunters. En dan worden ze geconfronteerd met aanlokkelijke aanbiedingen.” Binnen emerging technologies zijn de salariscurves steiler en dat wringt soms met de gebruikelijke salarisverhogingen binnen de IT. “Young professionals vinden een inspirerend team, goede doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, een prettige werksfeer en uitdagende projecten het belangrijkst. Pas daarna volgt het salaris. Maar je zult als IT-werkgever moeten zorgen dat salaris geen ‘dissatisfier’ wordt, dus we zullen moeten meebewegen met zijn allen.” 

Wat verdient een ICT’er?

Het genoemde bedrag is de mediaan van het totale jaarsalaris in euro’s per functiegroep, dus vast én variabel salaris plus vakantiegeld en eventuele 13e maand:

CIO

120.400

directeur/manager IT

87.800

systeemontwerper/application designer

76.800

CISO

76.600

(senior) adviseur IT

75.300

informatiearchitect

74.900

information security officer

74.500

(sector)hoofd systeemontwikkeling

72.500

informatiemanager/-coördinator

72.200

program manager

71.600

hoofd systeem- en netwerkbeheer/(sector)

71.300

adviseur informatievoorziening

70.000

business systems analist/consultant

70.000

softwarearchitect

69.900

architect/adviseur technische infrastructuur

69.500

projectmanager

68.600

data-architect/manager/gegevensbeheerder

66.400

business systems analist/consultant

65.600

securityconsultant

65.600

adviseur technische infrastructuur

65.500

informatieanalist

64.800

projectleider

63.900

functioneel ontwerper

63.600

service delivery/support/contractmanager/SLA-beheerder

61.600

changemanager/implementatiecoördinator

61.100

implementatie adviseur/consultant

60.600

technisch applicatiebeheerder

59.600

implementatie adviseur/consultant

59.300

teamleider/coördinator (ontwerp)

58.000

databasebeheerder/SQL-expert

57.500

applicatieprogrammeur/software-engineer

56.700

securityspecialist

53.400

netwerkbeheerder

52.400

functioneel beheerder/applicatiemanager

51.600

systeembeheerder/specialist technische infrastructuur

51.000

datawarehouseontwikkelaar/beheerder

50.100

coördinator helpdesk

48.600

4GL-ontwikkelaar/applicatieprogrammeur

46.300

problem manager

45.400

pc-beheerder

43.200

webdesigner/ontwikkelaar/developer/architect

40.500

medewerker helpdesk/medew. gebruikersondersteuning

39.000

                              
 

Lees meer over
Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.