Loopbaan

Carriere
boos

Ruim een derde IT’ers zegt minder dan marktconform te verdienen

IT’er met paar jaar ervaring ervaart hoger loon dan starters en oude rotten.

© Shutterstock
12 juli 2018

IT’er met paar jaar ervaring ervaart hoger loon dan starters en oude rotten.

Meer dan een derde van de Nederlandse IT’ers vindt dat hij of zij minder dan marktconform verdient. IT-professionals met 4 tot 8 jaar werkervaring vinden vaker dat zij een hoger loon hebben ten opzichte van vakgenoten dan starters en oude rotten met minimaal 15 jaar werkervaring.

Dat blijkt uit gegevens van de Salary Survey 2018 van AG Connect en Berenschot, het beloningsonderzoek dat dit jaar voor de 19e keer plaatsvond en waaraan ruim 2600 IT’ers de vragenlijst volledig hebben ingevuld.

Op de vraag hoe IT’ers hun inkomen het afgelopen jaar zagen ontwikkelen, valt op dat de groep met 4 tot 8 jaar werkervaring vaker een hoger loon ervaren dan starters en IT’ers met minimaal 15 jaar ervaring.

Dat is ook terug te zien in onderstaande grafiek, waarbij moet worden opgemerkt dat de getallen op de y-as staan voor 1 = minder, 2 = marktconform en 3 = meer.

“Er is geen significante correlatie tussen de duur van het dienstverband en de ervaren marktconformiteit. Wel zijn er significante verschillen tussen jaarcohorten. De groep met 4 tot 8 jaar werkervaring is duidelijk optimistischer gestemd over hun loon dan starters en oude rotten”, licht Hans van der Spek van Berenschot toe.

Op de vraag: in hoeverre bent u van mening dat u marktconform wordt beloond? Worden per leeftijdsgroep de volgende antwoorden gegeven:

Wat opvalt, is dat 14% van de IT’ers tussen de 46 en 55 jaar vindt dat hij of zij meer dan marktconform verdient, tegen 8% van de 56+-ers en 9% voor IT’ers tussen de 25 en 35 jaar. Voor de categorie 36-45 jaar is dit 10%.

Weinig verschillen tussen IT-functiegroepen

Per functiegroep zijn er geen significante verschillen. Wel valt op dat IT’ers uit de service-hoek vinden dat ze het vaakst minder dan marktconform verdienen, terwijl IT’ers die in de advieshoek zitten dat het minst vaak roepen (29%). Bovendien vindt slechts 8% van de IT’ers die zichzelf in de categorie algemeen schaart dat ze meer dan marktconform verdienen, terwijl dit voor advies in 14% van de gevallen zo is.

Regionale verschillen

Tot slot is er gekeken naar regionale verschillen. Wat hierbij opvalt, is dat IT’ers die werken in de regio Groot-Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond – waar veel werkgevers zitten en de vraag naar IT’ers hoger is dan gemiddeld) tevredener zijn over hun salaris dan IT’ers buiten de randstad. Zo denkt 16% van de IT-professionals die werkt in Amsterdam of Rotterdam dat hij of zijn meer dan marktconform verdient, terwijl dit in het Noorden van het land maar 5% is en in Midden- en Oost-Brabant 7%. In Overijssel heeft maar liefst de helft van de ondervraagde IT’ers het idee dat hij minder dan gemiddeld verdiend, terwijl dit in de regio Rotterdam-Rijnmond ‘maar’ 34% is.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.