Loopbaan

Carriere

Ruim 6300 IT'ers tekort in 2016

28 maart 2012
ICT~Office voorziet een groeiend tekort aan hoger opgeleide IT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische recessie verwacht de branchevereniging een tekort van ruim 6.300 tot 11.000 ICT'ers in 2016.

Vorig jaar omvatte de ICT-populatie 283.000 ICT'ers, van wie ruim 55% hoger opgeleid (HBO- of WO). Daarmee is de ICT-populatie in 2011 niet gegroeid in vergelijking met 2010. Dat hangt volgens ICT~Office samen met de matige groei van de ICT-sector en de Nederlandse economie als geheel. Voor 2012 verwacht ICT~Office zelfs een lichte daling van het aantal ICT'ers.

Op EU-schaal 700.000 vacatures 

Door de economische recessie zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures in 2012 niet verder groeien en gelijk blijven ten opzichte van 2011. Maar na 2012 neemt het aantal ICT-vacatures toe tot 13.000 in 2016. Deze vacatures zullen deels vervuld worden door het aanbod van ongeveer 6.700 ICT'ers die óf het hoger ICT-onderwijs met een diploma verlaten en op de arbeidsmarkt komen, óf ICT'ers die na een periode zonder werk weer een baan vinden. Door het aanbod van de vraag af te trekken, komt ICT~Office op een verwacht tekort van ruim 6.300 hoger opgeleide ICT-professionals in 2016. De cijfers passen in het beeld dat eurocommissaris Neelie Kroes recent schetste, waarin voor de Europese Unie een aantal van 700.000 vacatures in de digitale economie wordt voorspeld.

Drie scenario's

Gezien de lange termijn waarover de analyse is uitgevoerd en de onzekere economische vooruitzichten, zijn naast het scenario 'Verwacht tekort' ook de twee scenario's 'Aanhoudende recessie' en 'Sterke groei na 2013' opgesteld. Het scenario 'Sterke groei na 2013' komt uit op een tekort van 11.000 ICT'ers; in het scenario 'Aanhoudende recessie' blijft dat beperkt tot 4.600.

ICT~Office baseert zijn cijfers op eigen onderzoek onder haar achterban en gegevens van het CBS, de HBO-Raad en de VSNU, het UWV/CWI en het ROA. Juist deze week vindt in heel Europa de e-Skills Week plaats, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor een carrière in de ICT.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.