Innovatie & Strategie

Wetenschap
Ronald Hanson

Routekaart Nederlandse kwantumtechnologie bijna klaar

Mijlpalen nodig om ontwikkeling uit te lokken.

Ronald Hanson © CC BY-SA 4.0 - Wikimedia.org Anna Molleman
25 mei 2020

Mijlpalen nodig om ontwikkeling uit te lokken.

Ronald Hanson, directeur van het Delftse QuTech, werkt samen met een team experts uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen aan de praktische uitwerking van de Nationale agenda Quantum Technologie die afgelopen september aan staatssecretaris Mona Keijzer is aangeboden.

Het doel is een soort routekaart uit te zetten, met een aantal mijlpalen voor het komend decennium. In de IT is het opstellen van een plan voor 5 jaar al lastig, dus zo'n plan opstellen voor de ontwikkeling van zo'n nieuwe technologie is op zijn minst een uitdaging. "Klopt", beaamt Hanson. "Hoe verder je kijkt hoe mistiger het wordt. Maar het is belangrijk doelen te stellen. Die kunnen altijd worden aangepast. Een doel kan een self-fulfilling prophecy worden, kijk maar naar de Wet van Moore. Eerst een soort constatering en nu is de industrie gericht op het in stand houden van die wet."

In februari stelde het kabinet 23,5 miljoen beschikbaar als startkapitaal. voor de uitwerking van die agenda. "Dat bedrag is inderdaad een start. Voor het uitvoeren van de hele nationale agenda is zeker een ordegrootte meer nodig. Maar het is ook de bedoeling dat veel meer partijen gaan meedoen." Een van de eerste stappen is dan ook het uitwerken van het House of Quantum, een innovatiecentrum voor kwantumtechnologie dat wereldwijde allure moet krijgen. Hanson noemt als voorbeeld het Canadese Vector-instituut in Toronto. "Canada was rond de eeuwwisseling heel goed in kunstmatige intelligentie. Vervolgens werd echter veel talent weggekocht door bedrijven in Silicon Valley. Om die trend te keren is het Vector-instituut opgezet waar universiteiten en bedrijven intensief samenwerken. Dat instituut is nu een bruisende plek en een hotspot in de wereld. "

Concurrentie zat Nederlands onderzoeksveld in de weg

Het onderzoek naar kwantumtechnologie is nu nog erg versnipperd. Nederland zit in de kopgroep wereldwijd maar zelfs hier werkten vier groepen lange tijd redelijk langs elkaar heen en er was zelfs sprake van wat concurrentie. Dezelfde situatie is er in het buitenland. Door de kennis en ervaring te bundelen en het onderzoek op elkaar af te stemmen, kan Nederland een unieke positie in de wereld krijgen die weer als een magneet werkt op het ecosysteem. Het House of Quantum moet de plek worden waar die initiatieven ook fysiek bij elkaar kunnen komen.
Daar moet niet alleen plaats zijn voor onderzoek maar ook voor educatie en bedrijvigheid. Er is een plek aan de zuidkant van de campus van de TU Delft bedacht, maar er moeten nog knopen worden doorgehakt over het gebouw en de tijdschaal waarbinnen zoiets gerealiseerd kan worden.

In de nationale agenda is verder aandacht voor de ontwikkeling van het ecosysteem, het opleiden en trainen van mensen en het interesseren van het bedrijfsleven voor toepassingen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van sensoren op basis van kwantumfysische eigenschappen. Maar niet minder belangrijk zijn de maatschappelijke aspecten zoals ethische afwegingen, regelgeving en het formuleren van standaarden.

Ook politiek strategische keuzes in het spel

De vraag is ook nog even of de focus van het House of Quantum Europees of mondiaal moet zijn. "Vanuit het ecosysteem willen we eigenlijk geen barrières voor deelname. Die ondermijnen alleen maar het doel een toonaangevend instituut in de wereld te worden." Maar Hanson geeft aan dat er ook een politiek-strategische kant aan het verhaal zit, waarbij de machtsverhoudingen tussen Europa, de VS en China meespelen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.