Innovatie & Strategie

Zakelijke software
Erwin Rademaker

Rotterdam wordt met IoT intelligente haven

Erwin Rademaker ziet een cruciale rol voor het IoT in de groei-ambitie van de haven Rotterdam.

© De Beeldredaktie,  Guido Benschop
11 augustus 2016

Erwin Rademaker ziet een cruciale rol voor het IoT in de groei-ambitie van de haven Rotterdam.

De Port of Rotterdam heeft groei in de genen. Ook als groei fysiek niet meer kan, blijven de ambitie en de strategische doelen overeind: in 2030 een goederen­overslag van 750 miljoen ton, bijna driekwart meer dan nu. Hoe dat te realiseren? “Internet of Things krijgt een cruciale rol”, zegt Erwin Rademaker.

Rademaker is programmamanager bij de Port of Rotterdam en ook strateeg en visionair denker. “Ik denk in clouds”, zegt hij zelf. Naast enkele praktische experimenten met sensoren in containers die zijn uitgevoerd, bruist hij vooral van ideeën hoe het Internet of Things (IoT) de haven kan helpen bij het bereiken van de gestelde ambities.

“Informatie is de vijfde modaliteit geworden”, stelt Rademaker. Knelpunten in de klassieke vier modaliteiten, water, weg, spoor en pijpleiding, ontstaan vooral tijdens piekbelasting. “We moeten de ruimte dus beter benutten door betere informatievoorziening, bijvoorbeeld door de kademuren of de bolders die nu nog domme infrastructuur zijn, te voorzien van intelligentie.”

Die intelligentie is opeens mogelijk doordat sensoren in snel tempo goedkoper worden. Ook de communicatie tussen sensoren en de centrale verwerking is verbeterd door de komst van netwerken die zijn geoptimaliseerd voor het Internet of Things zoals LoRa.

Dit biedt volop mogelijkheden. Het vrijkomen van de kades bijvoorbeeld is nu nog een papieren proces. Als de kademuur zelf kan doorgeven dat een schip vertrekt, kan de vrijgekomen ruimte veel sneller weer worden ingenomen. Vergelijk het met de parkeergarages op Schiphol. Elk parkeervak geeft daar met een rood of groen lampje aan of het bezet of vrij is. Daardoor zijn vanaf een afstand makkelijk de vrije plekken te vinden.

Rademaker ziet ook mogelijkheden de efficiency van de waterdieptemeting te verbeteren. Op dit moment maakt de Rotterdamse haven gebruik van een peilschip dat langs vrije kades meet of er gebaggerd moet worden. Straks kan een drijvende drone dat automatisch doen zodra de kade aangeeft dat een schip is vertrokken. En zo zijn er legio voorbeelden. Langs de kades liggen kilometers aan asfalt die nu nog op het oog wordt beoordeeld op de wegconditie en de slijtage. Sensoren in het asfalt kunnen straks die informatie doorgeven. Een ander voorbeeld is slimme verlichting die alleen aangaat als er licht nodig is. Al deze voorbeelden kunnen een enorme kostenbesparing opleveren. 

Efficiënter plannen

Met een betere uitwisseling van informatie kan ook de planning in de vervoerketen efficiënter. Veel informatie is al beschikbaar, maar zit weggestopt in verschillende systemen die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Zo gebruikt een binnenschip weer andere systemen dan een zeeschip of de haven.

Of neem het voorbeeld van een schip dat ligt te wachten op nieuwe voorraden, het zogeheten bunkeren. Als het bunkerschip, dat de voorraden levert, zelf meer zicht heeft in de voortgang van het laad- en losproces van de scheepslading, kan het er in zijn planning op anticiperen. Hetzelfde geldt voor een vrachtwagen die een lading moet ophalen, maar vast zit in de drukte. Wanneer de vrachtwagenchauffeur in een centraal systeem ziet dat ook het schip later aankomt dan verwacht, hoeft hij geen haast te maken.

Voorkom hakken in het zand

Zo kan de betere informatievoorziening tot gevolg hebben dat er volledig nieuwe spelregels in de haven komen. Nu wacht een wegvervoerder vaak op specifieke lading waarvoor vooraf een vervoerscontract is getekend. Het is veel efficiënter wanneer een vrachtauto die klaar staat, de lading meeneemt die op dat moment op vervoer wacht. Dat vereist een andere manier van werken voor vervoersmaatschappijen. Nog een stap verder gaat het wanneer vracht­auto’s vervangen worden door autonoom rijdende vrachtauto’s. Die kunnen 24 uur per dag de weg op, bij voorkeur wanneer het stil is, bijvoorbeeld ’s nachts. Op deze manier ontstaan nieuwe bedrijfsprocessen en wellicht nieuwe spelers. Rademaker: “Daarom moeten we tijdig in dialoog met alle partijen in de haven, zodat niet de hakken in het zand gaan.”

Hogere veiligheid

IoT kan niet alleen de efficiency, maar ook de veiligheid verhogen. Wanneer bolders sensoren bevatten, kunnen ze aangeven welke trekkracht er op de kabels staat. “Je kunt dan beter inschatten wanneer het gevaarlijk is daar in de buurt te werken, bijvoorbeeld bij harde wind, sterke stroming of golfslag.” Rademaker voorziet ook dat schepen straks zelf kunnen afmeren met behulp van IoT, net als auto’s zelf kunnen inparkeren. 

Voor al deze toepassingen is het zaak nu al met de voorbereiding aan de slag te gaan. Net zoals de autonavigatie steeds meer gebruik is gaan maken van externe informatie, zo zullen zelf­afmerende schepen informatie van hun omgeving moeten krijgen. Die informatie moet als de afmeertechniek komt, wel beschikbaar zijn.

Een mogelijk probleem is dat een netwerk als LoRa een publiek netwerk is, dat gebruik maakt van een vrije frequentieband. “Het communicatiekanaal mag geen flessenhals worden. Een optie zou zijn om een soort private LoRa-netwerk in te richten voor het mission critical verkeer. Over dat soort zaken en standaarden moeten we nu nadenken.”

Lees meer over
Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.