Development

Klantinteractie
zorgrobot

Robotica populair bij zorginstellingen

Zorginstellingen blijken actief in de weer met de ontwikkeling van robotica.

Zorgrobot Zora © Ria van Rijn
4 september 2017

Zorginstellingen blijken actief in de weer met de ontwikkeling van robotica.

Meer dan de helft van de IT-beslissers in zorginstellingen denkt serieus na over de inzet van robots.

De instellingen experimenteren met de inzet van robots of hebben reeds andere initiatieven ontplooid om robotica in de nabije toekomst te gaan toepassen.

Dat betekent overigens nog niet dat de robots binnenkort al in slagorde de zorginstellingen binnenmarcheert. De meeste instellingen vinden de investeringen voor een grootschalige inzet van robotica en domotica nog te hoog.

Deze conclusies trekt Quint Wellington Redwood uit een marktonderzoek genaamd Outsourcing van IT in de Zorg 2017. Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met ruim 30 IT-beslissers van zorginstellingen. Angelique Boekee, Client Director Health & Life Sciences bij Quint, over het onderzoek: “De technologische ontwikkelingen op het gebied van e-health, apps, domotica en robotica gaan snel. De geïnterviewden geven aan dat een toekomst zonder robotica & domotica niet meer denkbaar is.”

Enkele zorginstellingen gaven aan op verschillende afdelingen begonnen te zijn met het inzetten van zogenoemde zora-robots en tiny-robots. Ook wordt er al gesproken over robots die administratieve taken kunnen overnemen.

Vooral belangstelling bij de verzorging

Er is een duidelijk verschil in de wijze waarop ‘Care’ en ‘Cure’ mogelijke toepassingen van robotica en domotica in hun domein zien. Binnen de verzorgingshuizen (Care)is men vooral aan het experimenteren of bevinden de beide technologieën zich nog in de testfase. Binnen de instellingen gericht op herstel (Cure) is er nog weinig ruimte voor op dit moment. Deze onderzoeksbevinding spoort ook met de hypothese dat er in de Care meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden. Robots zijn in dat geval wellicht iets eenvoudiger effectief in te zetten. In zowel Cure- als Care-organisaties is er een even groot percentage (14%) dat nog geen interesse heeft om robotica in te zetten.

Het onderzoek van Quint was eigenlijk gericht op het vaststellen van de outsourcingsbereidheid in de zorgsector. De zorgmarkt kent een ambitieuze houding ten opzichte van outsourcing. Waar vorig jaar nog 61% van de organisaties meer wilde gaan outsourcen is dit in 2017 naar 71% gestegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het toegenomen vertrouwen ten aanzien van outsourcen.

Gevraagd is ook naar de reden om wel of niet diensten af te nemen in de public cloud. De meningen zijn verdeeld. Sommige organisaties gaven expliciet aan niet in de public cloud te willen werken, andere stonden er veel positiever tegenover. In vergelijking met vorig jaar lijkt het vertrouwen in de veiligheid van diensten van leveranciers te zijn toegenomen. De onderzoekers constateren echter wel dat men zich nog steeds zorgen maakt over de locatie van de data.

Cloud moet geen doel zijn

De onderzoekers komen ook met enkele aanbevelingen: zorg ervoor dat outsourcing past in een breder, strategisch kader. Maak gebruik van beschikbare kennis en ervaring buiten de eigen organisatie. Beschouw cloud als een middel en niet als doel. Onderzoek waar een cloudoplossing waarde toevoegt, bijvoorbeeld middels een ‘cloud readyness assessment’.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.