Development

Procesmanagement
Robotic process automation en de nieuwe balans in business en IT

Robotic process automation en de nieuwe balans in business en IT

Het implementeren van RPA vraagt om een drastisch andere aanpak dan implementatie van traditionele technologieën.

Robotic Process Automation © Shutterstock
20 november 2018

Veel RPA-projecten verzanden en worden niet verder opgeschaald. Het is tijd voor een nieuwe balans tussen business en IT, om zo RPA implementaties succesvol te schalen.

Met robotic process automation (RPA) wordt het business owners mogelijk gemaakt op relatief eenvoudige wijze, en zonder grote investeringen, te experimenteren met nieuwe technologie. RPA is software waarmee eenvoudige, repetitieve handelingen van medewerkers worden geautomatiseerd, zonder nieuwe interfaces te hoeven ontwikkelen. De software maakt meestal gebruik van de gebruikersinterfaces (lees: schermen) die medewerkers ook gebruiken en de configuratie van de software werkt vaak betrekkelijk intuïtief. RPA is daarmee een voorbeeld van ‘lightweight’ technologie.

Waar traditionele, ‘heavyweight’ IT getypeerd wordt door toenemende complexiteit en specialisatie, staat lightweight IT juist voor de reeks van nieuwe, eenvoudige technologieën die relatief simpel en goedkoop in te zetten is om werkprocessen te ondersteunen met eenvoudige applicaties op gebruikersvriendelijke apparaten (Bygstad, 2015). De potentiële impact van deze vorm van technologie op organisaties is niet zozeer een gevolg van de technologie zelf, maar van de nieuwe organisatiestructuren die daaraan ten gevolg mogelijk worden. Het implementeren van RPA vraagt daarom om een drastisch andere aanpak dan implementatie van traditionele technologieën.

Een proof of concept achter gesloten deuren

Doordat bij RPA de ontwikkelaar niet per definitie een IT-specialist hoeft te zijn, starten veel proof of concepts op initiatief van de business; met andere woorden: de robot wordt initieel ontwikkeld door een businessmedewerker met beperkte inzet van IT-resources. Soms met bewuste reden, veelal ook gedreven door beperkingen in kritische IT-resources. En alhoewel op deze manier snel en goedkoop de toegevoegde waarde van de technologie wordt bewezen, leidt deze aanpak op termijn tot belangrijke barrières, merken wij in de praktijk. Het mandaat en de aanpak voor een grootschaligere implementatie ontbreken, door onvoldoende zicht op de businesscase, er bestaat geen zicht op de gevolgen voor de IT-architectuur en – niet onbelangrijk – de vereisten vanuit risk- en securitymanagement worden onvoldoende overzien. Het gevolg is weerstand en discussie bij de implementatie, waarmee het succes wordt vertraagd en het enthousiasme verloren gaat.f

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!