‘Rijks-CIO’ zet mes in kosten IT-infrastructuur

12 november 2010

Belangrijkste ingrepen: samenvoegen van datacentra, virtualisatie van infrastructuur, optimalisatie van administratieve processen en gebruik van ‘business’-analytische software. Automatisering Gids peilde bij ‘Rijks-CIO’ Maarten Hillenaar in hoeverre een vergelijkbaar IT-besparingsprogramma in Nederland denkbaar is.

Omgerekend naar rato van bruto nationaal product komen de plannen van die Amerikaanse Technology CEO Council in Nederland neer op een besparing op IT van ruwweg 4 miljard euro op jaarbasis. Zou een dergelijke doelstelling in Nederland realistisch zijn?
Nee, dat is een illusie. Dat bedrag dat u daar noemt, dat is zo’n beetje het totale budget voor IT bij de Rijksoverheid.

Oké, wat kan daar dan in Nederland vanaf als u al die in het CEO-rapport gestelde maatregelen hier zou doorvoeren?
Nou, om te beginnen is het natuurlijk niet zo dat we ons hier nu opeens op dat rapport richten. We zijn al sinds begin dit jaar met een project ‘i-infrastructuur’ bezig, en ja, een aantal van de maatregelen die zij noemen, daar waren wij ook al opgekomen. Virtualisatie, efficiënter omgaan met energie en vloeroppervlak, en uiteindelijk ook consolidatie van rekencentra. Maar hoeveel dat met elkaar gaat opleveren, dat is afhankelijk van een veelheid van factoren, die deels nog moeten worden uitgewerkt. Duidelijk is wel dat de IT-infrastructuur nu sub-optimaal is, maar waar het optimum ligt, dat zal in samenspraak met belanghebbenden als de Belastingdienst, Defensie, Rijkswaterstaat en de overige departementen moeten worden uitgezocht.
Met dat proces van het ontwikkelen van afzonderlijke businesscases, waar alle betrokkenen achter staan, gaan we nu beginnen.

Maar dat overleg gaat u, naar ik aanneem, toch in met een bezuinigingspercentage in uw hoofd.
Ja, maar het is aan minister Donner van BZK om hierover te besluiten en dit naar buiten te brengen. Wat ik wel zeggen kan, is dat ik verwacht eind 2011 de eerste zichtbare resultaten te hebben geboekt. Dus niet op papier maar reëel werkend.

Hoeveel datacentra heeft de Rijksoverheid in gebruik, en hoeveel kunnen dat worden?
De Rijksoverheid heeft op dit moment 61 datacentra in gebruik. We willen dat gefaseerd terugbrengen. Hoe ver we daarin kunnen gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het absolute minimum is uiteraard twee; een voor productie en één mirror, voor de continuïteit. Maar de praktijk is natuurlijk anders; er is een optimale omvang voor een datacentrum, waarboven het geen nut heeft of zelfs contraproductief is om verder op te schalen. Er zullen misschien ook overwegingen zijn om regionaal te willen spreiden.

Een van de belangrijkste elementen in de businesscase voor datacentrumconsolidatie is gewoonlijk verbetering van de benuttingsgraad van de hardware. Hoe is die op dit moment?
Dat verschilt van geval tot geval, maar in enkele gevallen ligt dat toch wel zo tussen de 70 en de 100 procent.

Dan hebt u het kennelijk over opslag, maar ik bedoelde eigenlijk CPU-gebruik.
Dat is een veel lastiger verhaal. Daar zijn enorme verschillen en wisselingen in de vraag naar rekencapaciteit. Het precieze gemiddelde percentage vind ik daarom ook niet zo erg boeiend. De vraag is waar ruimte zit, waar je door samenvoegen voordelen kunt halen zonder processen te verstoren. Ook hier geldt weer dat we dat per geval zullen moeten bekijken.

Maar u zult toch wel op basis van gemiddelden een globaal beeld hebben van wat er uiteindelijk, overall gerekend, valt te halen?
Nou, eerlijk gezegd nauwelijks, want die efficiëntievoordelen vallen waarschijnlijk in het niet bij de groei van de behoefte aan dataopslag, communicatie en rekencapaciteit. We gaan er hier van uit dat die, door allerhande nieuwe toepassingen, de komende vier à vijf jaar met zo’n 300 à 400 procent zal toenemen.

Dat lijkt me niet zo fijn voor de CO2-doelstellingen. Wat voor gevolgen gaat dit hebben voor het energieverbruik van de Rijks-IT?
Met de maatregelen die ons voor ogen staan - dat wil zeggen zuiniger omgaan met vierkante meters, moderne koeltechnologie en virtualisatie - kan de energierekening zeker met 15 miljoen euro op jaarbasis omlaag. En dan heb ik nog heel conservatief gerekend.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!