Rijbewijs kandidaat voor e-identiteitskaart

9 januari 2009
De RDW wil van het rijbewijs een elektronische identiteitskaart maken. Het heeft al een wettelijke status als identiteitsdocument, maar uitgevoerd als chipkaart kan het ook dienen om zich in het elektronisch verkeer te identificeren. Alleen al voor de RDW zelf is een globale businesscase positief.
De Wet op de identificatieplicht (WID) heeft in 2005 het rijbewijs, naast het reisdocument, aangewezen als officieel identiteitsdocument. Bestrijders van identiteitsfraude waren daarover niet erg enthousiast. Ze vreesden dat na opname van biometriechips in paspoorten en identiteitskaarten, die daarmee een betere beveiliging moesten krijgen, fraudeurs zouden overstappen naar het rijbewijs. Ofschoon in de statistiek volgens Zeger Baelde niet zichtbaar is dat deze verwachting is uitgekomen, werkt de RDW er wel aan om het rijbewijs eenzelfde beveiligingsniveau te bezorgen als het reisdocument.

Baelde, bij de RDW divisiemanager Registratie en Informatie, doelt niet alleen op versterking van het uitgifteproces. Inmiddels krijgt ook het rijbewijs een chip en de vrije ruimte, die ‘Brussel’ daarin heeft voorzien, laat zich mooi gebruiken om er biometrische gegevens van de houder en zijn elektronische handtekening op te zetten. Het rijbewijs zou daarmee niet alleen veiliger worden, het zou vanwege die e-handtekening ook een alternatief vormen voor de elektronische Nederlandse identiteitskaart (eNIK), die bij Binnenlandse Zaken op een sudderplaatje staat. Eerst kreeg het ministerie de businesscase niet rond. Toen het toe was aan het verlenen van een productieopdracht en die onder een lopend contract wilde verlenen aan Sdu Identification (inmiddels Sagem Identification), stak de door de concurrentie ingeschakelde rechter daar een stokje voor omdat dat niet zonder aparte aanbesteding kon.

Bij de RDW, prominent lid van de Manifestgroep (grote uitvoeringsorganen met veel klantcontacten), ontstond het idee van het rijbewijs als eNIK door de groei van de elektronische dienstverlening. Die strekt zich meer en meer uit tot services, waarbij de RDW een hoger beveiligingsniveau verlangt dan de huidige authenticatievoorziening DigiD biedt. Baelde noemt als voorbeeld het online overschrijven van het kenteken van auto’s op een nieuwe eigenaar. “De tenaamstelling vereist meer dan een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarvoor is een PKI-achtige oplossing nodig, die DigiD niet kent en ik daar de eerste vier, vijf jaar ook niet zie komen. Binnenlandse Zaken noemt in het NUP [Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid] basisvoorzieningen die de komende jaren prioriteit krijgen en voor de overheid verplicht zijn, maar daar zit de eNIK niet bij.”

Aangezien de RDW geen PKI (Public Key Infrastructure) wil ontwikkelen alleen voor zijn eigen dienstverlening, ziet de dienst het gebruik veel breder. Voordeel is dat er niet een aparte eNIK hoeft te worden gemaakt, maar dat twee derde van de bevolking al met een rijbewijs op zak loopt. Nadeel is dat het tien jaar geldig is en het dus lang kan duren eer iedereen een e-rijbewijs heeft.

Volgens Baelde heeft zowel BZK als Justitie instemming uitgesproken met het plan. “Ze zien het als kans om een flinke stap in de e-dienstverlening te maken en hebben gevraagd het idee verder te ontwikkelen.” Het ‘eigen’ ministerie van Verkeer en Waterstaat is neutraal in die zin, dat het ’t rijbewijs primair als rijvaardigheidsdocument beschouwt, waaraan in 2005 een formele identificatiefunctie is toegevoegd. “De chip is zinvol voor fraudebestrijding, maar heeft als negatieve kant: de kosten”, aldus Baeldes weergave van het VenW-standpunt. “Maar met die kanttekening heeft men wel gezegd: ga door.”

Met de voorlopige zegen van drie ministeries werkt de RDW de plannen nu verder uit. Zo vragen enkele standaardisatiekwesties nog om een oplossing, waartoe de RDW actief is in internationaal verband. Het gaat straks immers om een ‘Europees’ rijbewijs. Zeger Baelde benadrukt dat hij niet ‘de’ eNIK wil gaan uitgeven, maar RDW’s chipkaart beschikbaar stellen om er e-identificatiefunctionaliteit op te zetten, zoals ook andere kaartuitgevers dat zouden kunnen doen. “Binnenlandse Zaken had met de eNIK een ‘single carrier’-strategie. Dat komt met ons initiatief ter discussie”, zegt Baelde, die bij BZK ‘meer begrip’ voor een ‘multi-carrier’-aanpak signaleert. Hij denkt dat een eID-rijbewijs er in twee à drie jaar kan zijn. “Alleen al voor de RDW ligt het geld voor het oprapen.”


‘Het geld ligt voor het oprapen’
In een grove verkenning schat de RDW de jaarlijkse kosten op 17 miljoen euro. Ontwikkelkosten bij de RDW (7,5 miljoen) en inrichting van een productiestraat (de verkenning noemt nog Sdu Identification en raamt deze post op 10 miljoen) worden in vijf jaar afgeschreven. Per jaar dus 1,5 en 2 miljoen. Daar komen bij: 7,5 miljoen voor chips, 2,25 miljoen voor PKI-certificaten, 2,25 miljoen verzendkosten en 1,5 miljoen ‘meerkosten RDW-productieproces’.

Aan baten staat daar 25,6 miljoen euro tegenover. De chip maakt het persoonlijk ophalen van een aangevraagd rijbewijs overbodig (het kan dan worden opgestuurd), waardoor in het uitgifteproces van jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen rijbewijzen steeds vijf minuten werk van een gemeenteambtenaar wordt uitgespaard, wat bij een uurtarief van 60 euro 7,5 miljoen oplevert.

De eerdergenoemde tenaamstelling kost bij het postkantoor 7,10 euro per trans-actie. Dat vervalt als het online gaat; met 2,2 miljoen overschrijvingen komt dat neer op 15,6 miljoen euro. Baten ziet de RDW ook bij handhaving, waar-mee het doelt op het overnemen van rijbewijsgegevens door opsporingsinstanties voor legitimatie, onderzoek en processen-verbaal. De chip uitlezen scheelt vijf minuten werk, ofwel 2,5 miljoen euro bij 500.000 uitlezingen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.