Management

Juridische zaken
Stop

Rechter verbiedt aanbesteding door loting

Openbare aanbesteding mag niet middels loting, oordeelt rechtbank Den Haag.

© CC0 - Pixabay Geralt
17 december 2015

Openbare aanbesteding mag niet middels loting, oordeelt rechtbank Den Haag.

Overheidsdiensten mogen hun verplichting tot openbare aanbesteding niet invullen door middel van loting. Dat heeft de Haagse rechtbank gisteren bepaald in een zaak die door Atos en CGI was aangespannen tegen het CJIB, de Raad van State en de Raad voor de Kinderbescherming.

Een diepgaande en verdedigbare vergelijking op prijs en kwaliteit kan voor aanbestedende organisaties een tijdrovende en kostbare exercitie zijn. Om die reden kiezen aanbestedingplichtige organisaties bij bij selectie van een leverancier de laatste tijd steeds vaker voor loting tussen aanbieders die allen in principe voldoen aan de eisen. De redenatie daarbij is dat het eventuele prijs/kwaliteit verschil tussen deze partijen niet zodanig zal zijn dat het de inspanning van een uitputtende vergelijking rechtvaardigt en dat loting niettemin het gebod van level playing field eerbiedigt.

Gunning terugdraaien

Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat CJIB, de Raad van State en de Raad voor de Kinderbescherming zich er in dit geval te gemakkelijk vanaf maakten. De gunning van contracten voor  enkele kleinere resultaatverplichte IT-projecten en inhuur van IT-professionals aan onder meer QNH, Brunel, Ordina, Devoteam, Sogeti, Deloitte en SLTN Inter Access moet worden teruggedraaid en er moet alsnog een volwaardige selectieprocedure worden afgewerkt.

De rechter geeft in zijn uitspraak aan dat een loterij alleen als sluitstuk van een vergelijkende procedure kan worden gehanteerd indien meer dan één inschrijver als beste wordt beoordeeld. In de betreffende aanbestedingen was de bandbreedte van de gunningscriteria dermate smal dat een goede vergelijking tussen inschrijvende partijen niet gemaakt kon worden.

Nederland ICT blij met uitspraak

Branchevereniging Nederland ICT is ingenomen de uitspraak van de rechter, dat in geval van een zorgvuldige procedure loting slechts in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk zal blijken te zijn: "In een goede, zorgvuldig opgestelde aanbesteding is er sprake van onderscheidende criteria. Het is belangrijk steeds in te zetten op de beste kwaliteit in ontwikkeling en uitvoering van projecten. Dat is in het belang van zowel de aanbestedende dienst als de markt".

 

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.