Management

Datamanagement
data

Protocol helpt gemeenten met gegevensdeling over criminaliteit

'Signalen over criminaliteit kunnen vaak worden doorgeleid'  

© CC0 - Pixabay xresch
28 februari 2020

'Signalen over criminaliteit kunnen vaak worden doorgeleid'  

Gemeenten en Kamerleden hebben er even op moeten wachten, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een 'modelinformatieprotocol' online gezet waarmee duidelijk wordt hoe gemeenten gegevens mogen uitwisselen bij de aanpak van diverse vormen van criminaliteit.

Het gaat om een model voor een mogelijk privacy protocol voor gemeenten. Door de verschillende stappen in het protocol langs te lopen kan de gemeente tot een aanpak van criminaliteit komen die voldoet aan de eisen van privacywetgeving. Met het model kan elke gemeente het protocol gebruiken en aanpassen aan de eigen organisatie. Het protocol is niet de enige mogelijkheid voor de inrichting van een aanpak van ondermijning. Veel gemeenten hebben al een eigen aanpak ontworpen, waarbij op een andere manier aan de privacyregelgeving is voldaan.

Belangrijke stap

Het modelinformatieprotocol is een vervolg op de voorlichting die de Raad van State eerder gaf over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning en ‘een belangrijke stap’, schrijft CDA-minister Ferdinand Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. Aan de hand van een stappenplan wordt een ‘transparante werkwijze voor gemeenten’ uitgewerkt. Daarvoor is volgens de minister een heldere juridische analyse opgesteld over de mogelijkheden tot verdere verwerking van gegevens binnen een gemeente.

Uit die analyse blijkt dat signalen die de gemeente ontvangt vaak kunnen worden doorgeleid naar een of meer gemeentelijke diensten, zodat het bestuursorgaan een passend besluit kan nemen. Toch bevat een aantal wetten een zodanige geheimhoudingsverplichting dat informatie ‘die krachtens die wet is verkregen’ niet voor andere doeleinden kan worden benut. Grapperhaus merkt op dat ook wanneer deze sectorale geheimhoudingsbepalingen gewijzigd zouden worden, voldaan moet worden aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Protocol verstevigen

Tijdens verschillende bijeenkomsten in het land krijgen gemeenten nog een toelichting op het protocol en kunnen zij ‘concrete casuïstiek’ bespreken. Meer voorbeelden en knelpunten kunnen het protocol namelijk nog verstevigen. Grapperhaus herhaalt dat als het protocol in de praktijk ervaren knelpunten niet wegneemt hij ‘zal bezien welke andere oplossingen mogelijk zijn’, zoals een wijziging van sectorale wetgeving. Samen met andere bewindspersonen gaat de minister bezien hoe binnen een gemeente beschikbare gegevens zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan het tegengaan van ondermijning.

 Bron: Binnenlands Bestuur

 

Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.