Innovatie & Strategie

Governance
Virtuele identiteit

Project vervanging DigiD niet op orde

Goede kans dat we ook in 2018 nog geen afscheid kunnen nemen van DigiD.

© CC0 - Pixabay.com Public Domain Pictures
8 september 2016

Goede kans dat we ook in 2018 nog geen afscheid kunnen nemen van DigiD.

De Algemene Rekenkamer heeft zijn licht laten schijnen op het toch al vertraagde project ter vervanging van DigiD. De kritische noten wijzen erop, dat randvoorwaarden voor succesvol afsluiten van dit project ontbreken.

De vervanging van DigiD heeft zich ontwikkeld tot het zoveelste slepende project bij de overheid. Wellicht is dat deels wel verklaarbaar. Het is een ingewikkeld dossier met vele belanghebbenden. Maar de overheid zou toch ook de teugels wat strakker moeten aantrekken, valt te concluderen uit het rapport Vernieuwing stelsel voor digitale identificatie en authenticatie (eID-stelsel).

De discussie over de vervanging van DigiD loopt nu al weer een jaar of vijf. De hack van DigiNotar liet destijds zien hoe kwetsbaar het systeem feitelijk was. DigiNotar voldoet niet meer aan het uitgangspunt van het kabinetsbeleid dat identificatiemiddelen van/voor de overheid betrouwbaar moeten zijn en altijd beschikbaar.

Invoering nieuw eID-stelsel vertraagd

Over wat dan wel, wordt al geruime tijd gesteggeld. Daarmee raakte het plan om voor 2017 - ooit was het doel 2015 - een kwalitatief acceptabel elektronisch identificatiemiddel te introduceren van de baan. Dat jaartal 2017 was niet willekeurig gekozen. Volgend jaar moet de volledige digitalisering van de communicatie van de overheid met burgers en bedrijfsleven zijn beslag krijgen, en daar past een modern, veilig identificatiemiddel bij, was de gedachte.

2017 wordt het niet, of in ieder geval niet voor overheid in de volle breedte. Minister Blok liet de Tweede Kamer in een brief van 25 augustus jl. weten, dat het zeker oktober 2018 wordt voordat alle dienstverleners in het publieke domein alle door de minister toegelaten inlogmiddelen kunnen accepteren. Een programma Impuls eID, dat in oktober start, zou moeten borgen dat in de komende twee jaar de vervanging van DigiD via stapsgewijze uitrol gestalte krijgt.

Algemene Rekenkamer kritisch

Een evaluatie van de Algemene Rekenkamer roept vraagtekens op bij de haalbaarheid van de plannen. Hoewel naar het oordeel van de Rekenkamer wel vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van een nieuw eID-stelsel, constateert hij ook een aantal zwakke punten die nog geadresseerd moeten worden om het project succesvol te kunnen afronden:

  • De verantwoordelijkheden voor het eID-stelsel zijn niet eenduidig belegd en de governancestructuur is ingewikkeld.
  • Op wezenlijke onderdelen van het eID-stelsel moeten nog besluiten worden genomen of uitgewerkt, onder andere over de invulling van de multi-middelenstrategie (ofwel: welke elektronische identificatiemethoden komen in aanmerking)
  • Een actuele integrale business case, op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden voor de uiteindelijke oplossing, ontbreekt vooralsnog.
  • Een systematische alternatievenafweging voor de besluitvorming over het eID-stelsel heeft (nog) niet plaatsgevonden.
  • Een integrale visie op de inrichting van het toezicht voor het eID-stelsel ontbreekt vooralsnog.

Weerwoord minister overtuigt niet

De minister erkent in een reactie dat de governance beter moet. Maar op dit moment een integrale business case opstellen, vindt hij niet opportuun. En over middelen en alternatieven is al voldoende gedelibereerd, aldus de minister. Een reactie die de Algemene Rekenkamer niet overtuigd. Volgens de rekenkamer is meer helderheid nodig is over de toelatingseisen voor nieuwe digitale middelen, de inzet van het kabinet om te komen tot meer identificatiemiddelen en de invulling van het toezicht en de privacybescherming. Inzicht in de kosten van voorgestelde oplossingen acht de Algemene Rekenkamer onontbeerlijk voor het nemen van onderbouwde besluiten, net als een afweging van alternatieven.

Lees meer over
Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
1
Reacties
Ik wil één Login ID 08 september 2016 15:20

Met DigiD begeeft de overheid zich in een domein dat prima door private partijen ingevuld kan worden.
Deze moesten de overheid maar eens een proces aandoen in het kader van de wet markt en overheid.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.