Beheer

IT beheer
keuzes

Portfoliomanagement maakt keuzes transparant

Data Driven Portfolio Management maakt waarom, wat en hoe van projecten in een portfolio meetbaar

© Shutterstock mentalmind
5 oktober 2022

IT is onmisbaar voor het verwerkelijken van een strategie, maar kan ook voor beperkingen zorgen. Dan moeten er keuzes gemaakt worden in het portfolio van projecten. Methodes voor portfoliomanagement om die keuzes transparant te kunnen doen en het gekozen portfolio te besturen, kunnen een welkome hulp hierbij zijn, zien Klaas Brongers en Hendrik Van Steenkiste.

IT speelt een cruciale rol in het realiseren van de strategie van vrijwel iedere organisatie. Er zijn eigenlijk geen doelstellingen meer te realiseren zonder toepassing van IT. Het is daarbij ook vaak de beperkende factor: het IT-budget is niet toereikend om alle ambities waar te kunnen maken, er zijn te weinig IT-specialisten en de doorlooptijd van projecten is langer dan de organisatie zou wensen. Hierdoor ontstaat een keuzevraagstuk: welk portfolio van projecten moet een organisatie kiezen om IT optimaal in te zetten bij het realiseren van de strategie?

Dit vraagstuk bepaalt het vakgebied van portfoliomanagement. Doelstelling van portfoliomanagement is het op gestructureerde wijze in kaart brengen van de mogelijke samenstellingen van het portfolio, om zo besluitvormers in staat te stellen een afgewogen keuze te maken bij het vaststellen ervan. Dat op een transparante wijze doen, is geen sinecure, zeker gezien alle belangen die hier spelen. Een extern erkend referentiekader en herleidbare waardering kunnen hierbij helpen.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!