Management

Juridische zaken

Plasterk haalt bakzeil tegen Bits of Freedom

4 mei 2016
Bits of Freedom heeft anderhalf jaar geleden inzage gevraagd in tapgegevens die de overheid had verzameld. Het ministerie heeft dat geweigerd en in een reeks rechtszaken werd die weigering goedgekeurd. Tot vandaag dan.

Bits of Freedom heeft beroep aangetekend tegen de uitspraken en de gang van zaken rondom het verzoek om informatie en dat heeft vandaag geleid tot de uitspraak dat Bits of Freedom onterecht is afgehouden van inzage in de tapgegevens.

Uitspraak

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaard dat het hoger beroep dat Bits of Freedom heeft aangetekend terecht is. Eerdere uitspraken van de rechtbank zijn hiermee vernietigd. Ook wordt het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2014 vernietigd.

Hoe nu verder?

De minister moet met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit op het door Bits of Freedom ingediende verzoek nemen. Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen het nieuwe besluit slechts bij haar beroep kan worden ingesteld. Zie tevens de website van Bits of Freedom. Voor de voorgeschiedenis zie het blog van Bits of Freedom.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.