Pensioen blijft problematisch

18 februari 2011

Een aanzienlijk aantal heeft nog altijd een lagere dekkingsgraad dan het door de overheid gestelde minimumniveau van 105 procent. Bij een te lage dekkingsgraadheeft een pensioenfonds niet genoeg vermogen om de verplichtingen na te komen.

De dekkingsgraad is natuurlijk een punt van aandacht voor (ex-)werknemers die pensioenrechten hebben opgebouwd in een fonds. Maar het zou ook een criterium moeten zijn voor IT’ers die van plan zijn van baan te veranderen. Want pensioen is gewoon uitgesteld salaris. En drie van de vier ingrepen die een pensioenfonds met te weinig geld in kas ten dienste staan, hebben consequenties voor de bestedingsruimte. Verhoging van de pensioenpremie voel je direct in de portemonnee, en de pensioenen niet mee laten groeien met prijsontwikkelingen (achterwege laten van indexatie) en het verlagen van de aanspraken (‘afstempelen van rechten’) verkleinen de bestedingsruimte na pensionering. Alleen bijstorting door de werkgever heeft geen directe consequenties voor medewerkers.

Herstelplannen ter beoordelingPensioenfondsen die onder de kritieke grens van 105 procent zakken moeten een herstelplan afspreken met toezichthouder De Nederlandse Bank. Aan het einde van ieder jaar wordt geëvalueerd of het fonds voldoende herstelt en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Die evaluatie vindt volgens Tobias Oudejans, woordvoerder van de Nederlandse Bank, op dit moment plaats. Een aantal pen­sioenfondsen in nood zal moeten aantonen dat verlaging van de pensioenen in 2012 niet nodig is.

Hoe de ICT-fondsen ervoor staan wil Oudejans niet zeggen. “Wij doen geen uitspraken over individuele fondsen.” Ook kan hij niet zeggen hoe de fondsen uit de ICT-branche het doet ten opzichte van fondsen uit andere sectoren. “Het enige wat ik erover kwijt kan is dat de IT-sector vrij jong is, met een relatief lage gemiddelde leeftijd. Dat betekent dat het minder relevant zou kunnen zijn om nu een flinke buffer te hebben, omdat er relatief weinig mensen op korte termijn met pensioen gaan”, vertelt Oudejans. Daarnaast zou het volgens hem kunnen dat er in de ‘nieuwe economie’ minder vaak aan langlopende obligaties wordt gedaan, die vaak worden bestempeld als conservatieve beleggingen. “Jonge fondsen die hun vermogen niet meteen hoeven aan te spreken zijn eerder geneigd om te beleggen in aandelen, waarbij het rendement veel hoger kan zijn, maar de risico’s zijn ook groter.” Hij benadrukt dat de hoogte van de buffers waarover een pensioenfonds volgens DNB moet beschikken om eventuele waardedalingen van beleggingen op te kunnen vangen, afhangt van de beleggingsportefeuille van het fonds. “Hoe meer aandelen, hoe hoger het risico, hoe hoger de buffer die moet worden aangehouden.”

In de gevarenzoneDiverse pensioenfondsen uit de IT-sector hebben sinds het uitbreken van de kredietcrisis een herstelplan moeten indienen bij DNB omdat de reserves lager waren dan vereist. Het gaat onder meer om het pensioenfonds van Imtech ICT, Capgemini, AtosOrigin, Getronics en het pensioenfonds voor de Metaalelektro (PME), waaronder ASML en NXP vallen. De dekkingsgraad van PME ligt met 96 procent nog altijd aanzienlijk onder de kritieke grens. Volgens een woordvoerder heeft het pensioenfonds een ‘concreet en haalbaar herstelpad’ ingeslagen. “PME is in staat, zonder het doorvoeren van een korting, binnen de wettelijk gestelde termijnen te herstellen tot een dekkingsgraad van 104,3 procent [...]. Dat betekent dat een verlaging van de pensioenen per 1 april 2012 niet nodig is.”

Ook Getronics meldt in een tussentijdse evaluatie van het herstelplan dat ‘herstel nog mogelijk is binnen de wettelijke termijnen’. De ICT-dienstverlener heeft (oud)medewerkers laten weten de pensioenen in 2011 niet te indexeren.

Overigens zijn er ook een aantal ICT-bedrijven met een eigen pensioenfonds die niet in problemen verkeren. Onder meer de fondsen van HP, IBM en AT&T hebben een dekkingsgraad die boven de kritieke grens ligt. “Bij Stichting Pensioenfonds IBM Nederland is er geen reden op de pensioenen te verlagen. Onze dekkingsgraad is, na een dip in 2008, weer hersteld en op een gezond niveau van 131 procent”, aldus een woordvoerder.

Het bedrijfstakpensioenfonds van de ICK-sector (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche), waaronder veertig tot vijftig bedrijven vallen met in totaal zo’n 5000 deelnemers, had begin 2011 zelfs een dekkingsgraad van 133 procent. Toch geeft het bestuur aan dat ook dit pensioenfonds het zwaar heeft. “Om in de toekomst het ICK-pensioen mee te kunnen laten groeien met prijsstijgingen moeten wij voldoen aan een dekkingsgraad van minimaal 124 procent. Het fonds voldoet daar momenteel niet aan”, meldde het bestuur in december aan de deelnemers van het ICK-pensioenfonds. Daarom is onder meer besloten de pensioenpremie per 1 januari 2011 te verhogen en de opgebouwde pensioenen dit jaar niet te verhogen.

pensioen

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!