Management

Governance
Nimble datacentrum Google in Middenmeer

Overheid, let toch op duurzaamheid digitalisering, zegt Raad Leefomgeving

Digitalisering is zeker niet gelijk aan duurzaam.

Nimble datacentrum van Google in aanbouw in Middenmeer © agconnect.nl,  Thijs Doorenbosch
9 februari 2021

Digitalisering is zeker niet gelijk aan duurzaam.

Digitalisering jaagt consumptie aan, zorgt voor een groei van de grondstofintensieve industrie en voor een toename van broeikasgassen, waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Overheidssturing op digitalisering volgens de Rli onontbeerlijk, omdat de fysieke leefomgeving tegenwoordig onlosmakelijk verbonden is met de digitale wereld.

Data en digitale technologieën kunnen gericht worden ingezet om duurzaamheid te bevorderen. Maar daarvoor is het wel nodig dat de juiste data worden verzameld en gedeeld. Onder invloed van digitalisering verandert de manier waarop we reizen, werken, wonen en recreëren. Echter kijken adviesbureau's en overheden vaak alleen naar de positieve kanten van digitalisering zoals de economische kansen, betere toegankelijkheid van bronnen en minder woon-werkverkeer.

Maar digitalisering heeft ook een keerzijde die niet past in een duurzame ontwikkeling. Het zet makkelijk aan tot meer consumptie, tot gebruik van schaarse grondstoffen en een hoog energieverbruik dat vaak buiten zicht blijft, maar wel zorgt voor een toename van de uitstoot van broeikasgassen.

De overheid houdt te weinig rekening met die negatieve aspecten en de overheid stelt in haar beleid geen kaders voor digitalisering vanuit duurzaamheidsopgaven, constateert de Rli in haar adviesrapport (pdf).

Kennis bij overheden ondermaats

De raad signaleert dat een belangrijk probleem hierbij is dat de kennis bij overheden tekort schiet op dit terrein. Of de kennis is te versnipperd aanwezig in de organisatie.

De Rli is dus zeker niet tegen digitalisering en moedigt de overheid aan digitalisering te stimuleren waar deze een alternatief biedt voor vervuilende activiteiten. Maar de overheid moet meer deskundigheid ontwikkelen met betrekking tot digitalisering en werkwijzen ontwikkelen om snel in te kunnen spelen op digitale ontwikkelingen. Er moeten meer standaarden komen voor de omgang met data die relevant zijn voor duurzaamheid van de samenleving. Ook moet de overheid eisen en randvoorwaarden stellen aan digitale platformen om te sturen op duurzaamheid. Platformbedrijven moeten beoordeeld worden op de consequenties voor de duurzaamheid en mogelijk belast worden voor de schadelijke effecten die ze teweeg brengen.

1
Reacties
Peter19 09 februari 2021 09:30

Op zich een mooi rapport met gezonde aanbevelingen, maar ook met een grote blinde vlek. Opvallend dat ook in dit rapport geen enkele aandacht is voor het energieverbruik en duurzaamheid van de digitale infrastructuur (netwerken en datacenters) zelf. Dat terwijl de snel groeiende digitale infrastructuur een grootverbruiker van electriciteit en schaarse grondstoffen is. Tot nog toe komen (vrijwel) alle duurzaamheidsinitiatieven vanuit de sector zelf en pas vrij recent worden ook sommige gemeentes wakker.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.