Beheer

Datamanagement
Overheid gaat aan de slag met betere informatiehuishouding

Overheid gaat aan de slag met betere informatiehuishouding

Actieplan ‘Open op Orde’ van het kabinet moet informatiehuishouding verbeteren.

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Marcin Wichary
6 april 2021

Actieplan ‘Open op Orde’ van het kabinet moet informatiehuishouding verbeteren.

Het kabinet wil de informatiehuishouding van het Rijk voor 2027 op orde brengen. Daartoe komt het met een generiek actieplan ‘Open op Orde’ dat voorschrijft hoe het die verandering gaat aanpakken. Voor 1 juli 2021 moet er per ministerie en instanties zoals de Hoge Colleges van Staat, Rechtspraak, Politie en Openbaar Ministerie,  een actieplan liggen hoe de doelen uit het overkoepelende plan behaald gaan worden. Voor de coördinatie van de uitvoering wordt een regeringscommissaris aangesteld, die moet per 1 juli aan de slag zijn.

Volgens het kabinet moet de informatiehuishouding van het Rijk transparanter en beter. “We doen er te lang over om de juiste informatie te vinden, en soms vinden we de informatie helemaal niet meer”, staat in het actieplan.

Voor het opstellen van het actieplan is een analyse uitgevoerd naar de knelpunten in de informatiehuishouding. Uit die analyse komen knelpunten naar voren zoals de de capaciteit en beschikbare expertise van informatieprofessionals en de rol van medewerkers in het primaire proces, de grote hoeveelheid en aard van informatie, de veelheid en kwaliteit van de informatiesystemen en de sturing en naleving op dit gebied.

Veranderopgave

Het Rijk heeft daarom over vier assen - kennis en kunde, aard en omvang van data, informatiesystemen en sturing - een grote veranderopgave, schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Tweede Kamer. "De verandering die nodig is voor het verbeteren en toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding, kost tijd, kennis en extra middelen. Het kabinet gaat daarom uit van een rijksbrede verbeteroperatie tot en met 2026, waarbij we ook na 2026 de aandacht, kennis en middelen structureel op peil moeten houden.”

Een van de actiepunten is dat er een Besluit Informatiehuishouding Rijksoverheid komt waarin de verantwoordelijkheden en eisen met betrekking tot informatiebeheer worden vastgelegd. “Er zal meer worden gestandaardiseerd in werkprocessen en systemen, waarbij informatiekanalen als e-mail, websites en berichtenapps ook beter in beheer worden gebracht. Belangen als privacy, openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van informatie zullen al bij het ontwerp van systemen integraal worden meegenomen”, schrijft Knops.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.