Management

Juridische zaken

Overheid duikt op zaak-Ordina

2 oktober 2014
Om te laten beoordelen of sprake is van schending van het mededingingsrecht heeft het ministerie van V&J besloten de onafhankelijke Autoriteit Consument & Markt (ACM) in te schakelen.

De informatie die voor de ACM van belang kan zijn om te komen tot een goed oordeel hierover is inmiddels overgedragen.

Externe medewerkers die voor de overheid werken, zijn gehouden tot geheimhouding en tekenen ook een geheimhoudingsverklaring zodat zij zich er goed van bewust zijn dat ze geen vertrouwelijke informatie met externen mogen delen.

Directe actie

"Als wij aanwijzingen hebben dat er mogelijk sprake is van integriteitsschending dan ondernemen wij direct actie. Zo is ook naar aanleiding van de beperkte informatie die wij recent van Zembla hebben verkregen een intern integriteitsonderzoek gestart", meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kamerbrief

Minister Hennis-Plasschaert van Defensie is vorige week al geïnformeerd door de makers van het programma Zembla. Toen werd duidelijk dat haar ministerie een van de betrokken partijen was. Mede namens haar collega Opstelten (V&J) heeft zij een brief naar de kamer gestuurd, waarin nogmaals wordt uitgelegd hoe externe medewerkers om moeten gaan met geheimhouding. De volledige brief staat hier.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.