Innovatie & Strategie

Security
hulp

Overheid biedt bedrijfsleven buffet aan securityhulp

Ministeries en cyberinstanties etaleren maatregelen, samenwerkingen, handreikingen en meer.

10 september 2021

Verantwoordelijke overheidsinstanties geven een overzicht van wat de overheid al doet om cybersecurity in Nederland naar een hoger plan te brengen. Dat doen ze in reactie op de oproep van Nederlandse security-experts aan de Nederlandse overheid om actiever te zijn op cybersecurity. De overheid heeft veel hulpmiddelen paraat om het bedrijfsleven - inclusief het kwetsbare mkb - te ondersteunen en werkt daarnaast hard aan de eigen digitale weerbaarheid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft in reactie op vragen van AG Connect aan dat het grote problemen ziet met - en navenante zorgen heeft over - het niveau van cybersecurity in Nederland. Uiteindelijk kan dit de nationale veiligheid raken, denkt ook JenV, in navolging van het alarm dat recent werd geslagen door topmanagers van drie Nederlandse securitybedrijven. 

Nederland interessant doelwit

Ook de Nederlandse inlichtingendienst AIVD beaamt de nationale dreiging van cyberaanvallen. “Kern daarbij is dat de AIVD ziet dat Nederlandse (overheids-)organisaties en bedrijven op grote schaal digitaal worden aangevallen door statelijke actoren.” Deze rol als doelwit dankt ons land aan het feit dat het “een van de meest ontwikkelde landen met een goede digitale infrastructuur” is.

De AIVD legt uit dat Nederland daardoor interessant is “voor staten die informatie willen stelen op het gebied van economie, wetenschap, techniek, politiek en defensie”. De inlichtingendienst noemt concreet Rusland, China en Iran als voorbeelden van staten met een offensief cyberprogramma. “We zijn getuige van een nieuwe wapenwedloop die zich voortdurend verder ontwikkelt. Dat vraagt om een aanpak over een breed front van AIVD en partners in de publieke en private sector.”

De publieke sector geeft, bij monde van de ministeries van JenV en EZK (Economische Zaken en Klimaat), aan dat het een breed pakket aan securityhulp biedt. JenV zegt in reactie op vragen van AG Connect dat de overheid de afgelopen jaren diverse initiatieven heeft genomen om de digitale weerbaarheid binnen Nederland te verhogen. Dit is gedaan bij zowel de Rijksoverheid zelf, voor organisaties binnen de vitale infrastructuur, als ook voor andere bedrijven en organisaties, en voor burgers.

Maatwerk voor beveiligingsinformatie

“Om het mkb en andere bedrijven buiten de vitale infrastructuur te ondersteunen is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Digital Trust Center (DTC) opgericht. Omdat het niet-vitale bedrijfsleven een enorm brede doelgroep is met een wisselend volwassenheidsniveau, is een eveneens brede aanpak nodig en werkt de overheid toe naar maatwerk: basisinformatie voor wie de basis op orde moet krijgen en gerichte informatie voor wie daarmee uit de voeten kan.”

Het ministerie van EZK zegt tegenover AG Connect dat het DTC nu al diverse producten en informatie/advies biedt om ondernemers helpen. “Zoals de vijf basisprincipes, de Basisscan Cyberweerbaarheid en de Security Check Procesautomatisering.” Een belangrijk doel daarbij is de digitale basisbeveiliging van bedrijven op orde te krijgen, legt het overheidsorgaan uit.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!