Outsourcing: realisme daagt

8 oktober 2010

Een en ander komt naar voren uit de woensdag vrijgegeven Outsourcing Performance Monitor 2011, waarin het in IT-sourcing gespecialiseerde onderzoeksbureau Giarte de 15 belangrijkste IT-outsourcingproviders tegen het licht houdt, op basis van interviews met hun grootste afnemers.

Opvallend in het onderzoek is dat de geïnterviewde CIO’s zelfkritiek niet schuwen. Waar het een paar jaar geleden nog ‘bon ton’ was om elk sourcingongemak aan de dienstverlener toe te schrijven, blijkt de CIO zich anno 2010 zeer bewust van zijn eigen verantwoordelijk voor de ingekochte diensten.

Als belangrijkste verbeterpunt voor het eigen sourcingmanagement noemen de meeste CIO’s de definiëring van de bedrijfsdoelstellingen voor de outsourcing. Bijna de helft van de opdrachtorganisaties denkt dat het succes van hun sourcing zou toenemen als er meer aandacht kon worden besteed aan deze basale vraag. Daarnaast zeggen veel CIO’s dat hun sourcingmanagement beter kan worden als ze meer inzicht zouden hebben in de kosten van hun uitbestedingen. Beter inzicht verkrijgen op dit punt wordt door meer dan 40 procent van de geïnterviewden als eerste of tweede prioriteit aangewezen. En die urgentie staat los van het verlangen om kosten aan ‘de business’ door te berekenen, want dat is slechts bij een op de tien geïnterviewden aan de orde.

Al jaren is in IT-sourcing een trend gaande van ‘single-vendorsourcing’ naar ‘multi-vendorsourcing’. De overwegingen daarbij variëren van het ook binnen de IT-discipline recht doen aan specialisaties tot spreiding van afhankelijkheid en risico in de samenwerking. De cijfers van Giarte suggereren dat sommige organisaties daarin wat zijn doorgeschoten; het aantal bedrijven dat van een multiventidorpolicy overstapt op een singlevendorstrategie bedraagt (met 18 procent) bijna het dubbele van de tien procent die een tegengestelde beweging voor ogen staat. Van de grote groep die multi-vendor sourcet (70 procent), en dat ook wil blijven doen, is bovendien nog eens een aanzienlijk deel (ruim een derde) wel voornemens het aantal providers terug te brengen.

De keuze tussen single- of multivendorsourcing heeft veel te maken met omvang: onder de bedrijven met minder dan 1000 medewerkers is het percentage ‘single sourcers’ (24 procent) ruim driemaal zo hoog als onder de grotere bedrijven.

Waarover we zoal niet tevreden zijn...

Er valt voor dienstverleners nog genoeg te verbeteren

Kijkend naar wat er bij outsourcing zoal niet optimaal loopt komt Giarte tot een nogal heterogeen beeld: de eerste en tweede verbeterprioriteiten omspannen in totaal meer dat tien sterk uiteenlopende kwesties:

▪ Het meest in het oog springende punt van ongenoegen is het simpele kwantitatieve gegeven van IT-productiviteit. Meer dan de helft van de geïnterviewden geeft (op de eerste of tweede plaats) aan dat de ingehuurde IT-dienstverlener eigenlijk wat harder zou moeten werken.

▪ Het tweede punt op Giartes ranglijst van ongenoegens is getalsmatig meteen al veel minder imposant, maar desalniettemin inhoudelijk verontrustend: 19 procent van de ondervraagden denkt dat de tevredenheid van hun (externe) klanten lijdt onder missers die zijn terug te voeren op geoutsourcete IT-ondersteuning.▪ Verder blijken ook zaken als IT-risicomanagement, innovatie, bedrijfsproductiviteit, efficiëntie van de compliance, marketing en proces- & systeemintegratie als outsourcing­kopzorg bij ten minste een op de tien CIO’s op de eerste of tweede plaats te komen.

▪ Negatieve effecten op groei, duurzaamheid of onderscheidend vermogen worden ook wel genoemd, maar door minder dan een op de tien ondervraagde CIO’s.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!