Loopbaan

Carriere
50

Oudere IT’er voelt zich genegeerd

45-plussers veel negatiever over carrièreperspectieven.

20 april 2018

45-plussers veel negatiever over carrièreperspectieven.

Terwijl de vraag naar IT’ers ongekend hard stijgt, blijven oudere IT’ers het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, blijkt uit de Salary Survey 2018, het jaarlijkse beloningsonderzoek van AG Connect en Berenschot.

Vandaag werd bekend uit gegevens van het UWV dat de krapte nergens zo hoog is als in de ICT. Maar niet iedere werkzoekende ICT’er heeft de banen voor het uitzoeken. Met name oudere IT’ers hebben het zwaar. Dat blijkt ook uit de Salary Survey 2018, het jaarlijkse beloningsonderzoek van AG Connect en Berenschot, dat zojuist is gesloten en waarvan de resultaten worden gepresenteerd op 15 juni aanstaande.

Slechts 7% van de ruim 2600 IT’ers die de vragenlijst hebben ingevuld denkt dat zijn of haar positie op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar is verslechterd. Dit zijn hoofdzakelijk IT’ers van boven de 50. Hoge leeftijd is veruit de meest genoemde reden voor de verslechtering van de arbeidsmarktpositie. Deze reden wordt meer dan 80 keer genoemd als belangrijkste reden voor de verslechtering van de kansen op de arbeidsmarkt.

'Boven de veertig al minder aantrekkelijk'

“Werkgevers willen alleen jonge mensen met zware diploma's”, zegt een van de respondenten. Een ander reageert: “Doordat ik ouder ben geworden (63 jaar) en de markt niet op ouderen zit te wachten, zijn mijn kansen geslonken. De IT-markt is volstrekt NIET met ouderenbeleid bezig, het enige beleid voor ouderen is EXIT met vaststellingsovereenkomst.”Niet alleen 55- en 60-plussers klagen over afnemende kansen. Zelfs een IT’er die nog 40 moet worden ziet de bui al hangen: “Ik ben straks niet meer onder de 40 jaar en zie mijn leeftijd als beperkende factor. Na mijn veertigste ben ik minder aantrekkelijk voor werkgevers om in mij te investeren.”

Leeftijd wordt ook heel vaak genoemd in combinatie met gebrek aan opleidingen en/of certificaten. “Ik ben weer een jaartje ouder geworden en ik heb de laatste jaren weinig tot geen trainingen gevolgd”, aldus een respondent. Een ander reageert: “Ik maak binnen het bedrijf geen stappen en blijf dus qua ontwikkeling stil staan. Stilstand in ICT is achteruitgang, zeker als je al wat ouder bent.” Weer een ander stelt dat hij vanwege zijn leeftijd minder in trek is en minder in aanraking komt met nieuwe ontwikkelingen.

Grotere kans op ontslag

Ook de kans op ontslag vanwege een hogere leeftijd wordt een aantal keer genoemd door IT’ers die onze vragenlijst invulden. “Ik wordt ouder, dus loop een risico bij het verliezen van mijn baan”, stelt een 50-plusser. Een ander vult aan dat het boven de 50 lastiger wordt om na ontslag een nieuwe baan op zelfde niveau te vinden.” Een andere respondent denkt er hetzelfde over: “Ik word een jaartje ouder en ben daardoor minder gewild. Oudere werknemers zijn duurder…“ En tot slot laat een oudere IT’er weten: “Ik ben nu 61jaar en wordt steeds meer als uitgerangeerd behandeld. Gezien de leeftijd kan ik geen kant meer op.”

Oudere IT’ers zijn dus behoorlijk pessimistisch over hun eigen arbeidsmarkpositie. Al moet gezegd dat er één IT’er was die juist optimistischer gestemd is dan voorheen: “Door de aantrekkende arbeidsmarkt en het oplopende tekort aan ICT'ers, maken ook ouderen (waartoe ik behoor) meer kans.”

De gemiddelde leeftijd van de respondenten van de Salary Survey 2018 is 41 jaar voor IT’ers in loondienst bij een IT-bedrijf en 45 jaar voor IT’ers in loondienst buiten de ICT-sector. Zzp’ers die de enquete invulden zijn gemiddeld 49 jaar. IT’ers in loondienst bij IT-bedrijven werken gemiddeld 8 jaar voor hun huidige werkgever, bij niet-IT-bedrijven is dit 11,4 jaar. Gemiddeld  hebben de respondenten zo’n 3 werkgevers gehad.

Meer dan de helft van alle ondervraagde IT’ers maakt zich wel eens zorgen over zijn of haar eigen leeftijd en de concurrentie van (nieuwe) jonge collega’s. Zo’n 15% maakt zich hier zelfs veel zorgen over. Alleen bijblijven met professionele kennis en competenties wordt vaker genoemd als reden van wakker liggen door IT’ers. Zo’n tweederde van de ondervraagde IT-professioals maakt zich hier wel eens zorgen over.

Beter pensioen vaak genoemd

Gevraagd naar welke arbeidsvoorwaarde IT’ers het komende jaar het liefst zien aantrekken wordt door oudere IT’ers een betere pensioenregeling vaak genoemd. Maar liefst 27 keer geven respondenten een antwoord met daarin het woord ‘pensioen’. “Ik zou graag zien dat de pensioenopbouw door werkgever/werknemer wordt gecontinueerd na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd”, reageert een 50-plusser. Anderen zien graag leeftijdsgebonden extra verlofdagen of willen speciaal beleid voor minder werken voor ouderen. Ook een lagere pensioenleeftijd wordt een aantal keer genoemd. Een ander trekt het breder: “Er moet een ouderenbeleid komen, zodat er tijdig op hogere leeftijd geanticipeerd wordt.” Een ander rept over ‘terugkeer van leeftijdsdagen, ‘dakpan-constructies’ en een generatiepact. Daarnaast zijn er een aantal oudere respondenten die geen standby-diensten meer willen voor medewerkers ouder dan 55 en wordt er gepleit voor ‘voldoende mogelijkheden en aandacht voor ontplooiing van oudere medewerkers’.

Tot slot hebben we gevraagd aan IT’ers welke arbeidsvoorwaarde zij missen. Ook hier kwamen diverse leeftijdsgebonden antwoorden naar voren, waaronder ‘afbouw van werkuren voor ouderen’, ‘betere regeling voor uittreden van oudere werknemers’, en ook hier ‘het schrappen van standby-diensten voor medewerkers ouder dan 55’.

Niet alleen omscholen

Volgens Chris Hazenberg van Legacy BV en secretaris van stichting Legacy Innovation Alliance is het voor de huidige werkloze oudere ICT’er lastig geweest om om te scholen naar nieuwe moderne technieken. “Vaak wordt die stap te laat gemaakt, of niet door de werkgever gestimuleerd en eindigt deze groep  dus op de bank of werkloos thuis.”

Zijn stichting gelooft dat er nòg een mogelijkheid voor oudere IT’ers is dan omscholen, namelijk terugkeren in hun oude professie. “Als de huidige trend zich doorzet en BV Nederland massaal inziet dat 'doormodderen' met legacy niet verantwoord is, dan is hun expertise heel erg nodig voor het transformatieproces. En wat is er mooier voor deze  (meestal) mannen, om aan het slot van hun carriere belangrijk te kunnen zijn om de door hen ontwikkelde systemen gecontroleerd uit te faseren en verantwoord over te zetten naar nieuwe moderne omgevingen?”, zei hij onlangs tegen AG Connect.

Branchevereniging Nederland ICT laat AG Connect in een reactie weten het beeld te herkennen dat het voor werkloze oudere ICT’ers lastiger is om een baan te vinden. "Dat probleem is niet specifiek voor de ICT-sector. Andere sectoren laten vergelijkbare cijfers zien", aldus woordvoerder Tim Toornvliet. Hij ziet de 'mismatch in kennis en vaardigheden' als het grootste probleem. "Ontwikkelingen gaan snel, zeker in de technologie. De tijd dat je tot je pensioen één vak uitoefent is echt voorbij", aldus Toornvliet. Nederland ICT zet daarom in op omscholing en permanente ontwikkeling van werknemers. "We werken daarvoor onder andere samen met de Hogeschool van Amsterdam bij het project Make IT Work. Maar het beste is als het niet zo ver hoeft te komen, daarom roepen we werkgevers op om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te faciliteren. Dat sluit ook aan bij de wensen van de nieuwe generatie."

10
Reacties
Hans Vorstenbosch 21 juni 2018 13:25

Als kersverse 'ambassadeur' voor 50Plus IT uit Lelystad, vind ik veel gehoor bij bedrijven om oudere medewerkers in te zetten. Men onderkent dat er vooroordelen zijn om oudere IT'ers aan te nemen èn dat alle stigmatiserende nadelen veelal op onwaarheden berusten, hetgeen wetenschappelijk is aangetoond. Wij willen dan ook graag bewijzen dat er bij de seniore IT'er niet alleen veel kwaliteiten aanwezig zijn, en daarnaast dat ook 'pit' hebben en graag continu (bij)scholing willen volgen. Zoals bekend zijn er ook vele bedrijven die puur jonge talenten willen inzetten om m.n. zakelijke redenen: salaris, ja, maar ook zijn deze career-seekers makkelijker onder druk te zetten. Niet voor niets zijn de meeste burn-outs (depressies) te vinden onder de jonge 30'ers.
Successen behaal je niet alléén met jonge talenten. Voor de balans bestaat een squad, een team uit een zorgvuldig samengestelde verzameling specialisten. Juist de ervaren medewerkers hebben hier een heel belangrijke rol in.
Om de stigmatische nadelen te minimaliseren, detachen wij de medewerkers met na een jaar de mogelijkheid voor de eindklant om de medewerker - om niet - in dienst te nemen. Dit samenwerkingsproces begeleiden wij nauwgezet en ondersteunen daarbij zowel de medewerker als de klant.
Vijftig Plussers: meld je aan als je graag (nog) aan de slag wil; wij zijn er om jullie te helpen!
Werkgevers: graag willen we met jullie in gesprek over de mogelijkheden.

Peter Mulders 30 april 2018 10:17

Nou zeg, ik ken IT-ers van boven de 60 die alle ontwikkelingen hebben meegemaakt en echt veel meer weten dan de jongere mensen, ik zeg : Domme bedrijven die de oudere werknemer links laten liggen, scheer onze oudere medewerkers niet over een kam.
Gr.
Peter.

Peter Prins 26 april 2018 09:38

In de eerste plaats zijn juist het UWV samen met Den-Haag de arbeidsmarkt aan het vern***en het hele ZZP verhaal moet afgeschaft worden WEG ER MEE,...Free enterprise gewoon werken waar je wilt en hoe lang , alleen een wettlelijk minimum van zeg 45 Euro p/u ex btw vastleggen en iedereen die dit wil heeft weer volop kans.
Het ZZP model in nederland is nergens EN in strijd met de EU grondwet!

van Zanten 20 april 2018 16:21

Als ik om me heen kijk dan valt me wel wat op. De oudere klagende ICT-er (ook bij ons) is heel vaak iemand die al jarenlang hetzelfde doet, amper initiatief toont om bij te blijven en ook niet de moeite neemt om samen te werken met de jongere collega's. Dit soort collega's doen ook nooit mee aan iets van een hacketon, lezen amper of geen vakliteratuur en hebben vaak geen idee waarom de business - waar ze de ICT voor maken of onderhouden - de toepassingen nodig heeft. Ze zijn vaak strikt van 9- 5 aanwezig en als ze vanaf donderdag vrij zijn ook compleet onbereikbaar. Tja, en je dan nog afvragen waarom niemand je wil hebben? Dit heeft dus niets met leeftijd te maken maar alles met gedrag. De oudere ICT-ers bij ons die volop overal aan meedoen combineren hun schat aan ervaring met moderne kennis. En die medewerkers wil iedereen in zijn teams hebben. Goh, hoe zou dat toch komen...

Peter Steenmeijer 20 april 2018 14:37

In principe is er iets heel anders aan de hand. Het produceren van goede en gedegen oplossingen is in de ICT-wereld niet vanzelfsprekend. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Een veel te snelle doorgroei, vanwege het grote tekort. Vaak korter dan twee jaar op dezelfde functie. Het onvermogen om goede producten af te leveren, werkt in de hand dat er steeds weer ruimte wordt geboden aan "oude wijn in nieuwe zakken". Ervaren ICT-ers, die de oude wijn herkennen en geen behoefte mee te doen aan de nieuwe zakken, worden al snel aan de kant geschoven. Vervolgens is het HRM-mensen en recruiters niet gegeven om de noodzakelijke verbanden tussen de "oude wijn" en de "nieuwe zakken" te leggen. Een mooi voorbeeld is het grote gebrek aan medewerkers die legacy systemen overeind zouden moeten houden. In de daartoe opgestelde advertenties wordt een scala aan eisen gesteld die met het doel op zich niet veel van doen hebben, maar die in de moderne ICT niet gemist schijnen te kunnen worden. Vergelijk het met het zoeken naar een oldtimermonteur en dan vragen naar kennis van de nieuwste auto-elektronica. Met enig leedvermaak kijk ik naar al die dure projecten die mislukken, voor zover ik me erin hebben kunnen verdiepen, vaak door de verkeerde instrumenten te willen gebruiken. Meer dan op welk ander werkgebied geldt, dat iets wat kan, lang niet altijd werkt. Ik ben 45 jaar in ICT actief geweest, heb meer dan 120 bedrijven van oplossingen voorzien en mijn langste inzet voor een bedrijf als ZZP-er was 27 jaar. Ik onderhield daar geheel zelfstandig 1,5mln Cobolregels voor een verzekeringsbedrijf met meer dan 80 werknemers. Ik ben nu 74, ben dus geen partij meer, maar ik heb te doen met al die mensen die op hun 45ste al moeten vrezen voor hun baan, door een ontwikkeling, die ik alleen kan kenschetsen als idioterie.

René van Oevelen 20 april 2018 13:31

Ik mis in het stukje de eigen verantwoordelijkheid die elke ict-er heeft. De tijd van achteroverleunen en maar wachten tot de baas je naar cursus stuurt is al heel lang voorbij. Wakker worden! Als je baas je niet helpt om je kennisniveau up to date te houden, dan dien je zelf in actie te komen. Ikzelf heb op latere leeftijd in de avonduren en op zaterdag nog een universitaire opleiding gedaan. In eigen tijd. Met een gezin met drie kinderen en een fulltime baan viel dat niet mee, maar ik pluk er nu nog de vruchten van. Ik vind het te gemakkelijk om altijd maar die werkgevers de schuld te geven!

PJ van der Weerd 20 april 2018 12:34

Ja, zal best: die mismatch in kennis en vaardigheden. Maar ik denk dat er een veel belangrijker reden is voor die grotere werkloosheid. Mensen die verantwoordelijk zijn voor het aannemen van personeel zijn vaak (veel) jonger dan de ouderen die ze zouden moeten aannemen.

Dat betekent dat ze hun ouders of zelfs grootouders zouden moeten aannnemen. En dat 'voelt' niet goed.
Ik denk dat dit aspect enorm onderbelicht is in de hele discussie.

Ric Neijssel 20 april 2018 12:12

Ben het volledig eens met de tekst, ben zelf boventallig verklaard en verloor mijn baan.
Ict ben 62jaar its over.

Jack Lok 20 april 2018 12:08

Bij ons(Gemba Service BV, IBM Partner) hebben we de afgelopen maanden ook 60+ medewerkers aangenomen. Uiteindelijk gaat het erom of je binnen een bedrijf past en de werkzaamheden kan uitvoeren waar je voor wordt aangenomen, leeftijd, ras, beperkingen kunnen nooit een reden zijn om dit niet te doen.

Wil Gulpen 20 april 2018 12:07

Als werkzoekende met een leeftijd van bijna 58 jaar schrik van de resultaten. Deze resultaten zorgen er juist voor dat werkgevers geen oudere werknemers meer willen. Natuurlijk jonge medewerkers zijn in verhouding goedkoper omdat ze aan het begin van hun ladder staan. Maar wat vaak vergeten wordt is dat deze jonge medewerkers in totaliteit aan het begin staan en dus vaak in het diepe springen zonder goeie begeleiding waardoor men verzuipt en uiteindelijk het bedrijf verlaat of zelfs de bedrijfstak.
De verworven rechten van vroeger passen niet meer bij deze tijd zoals leeftijdsdagen, prettig om te hebben maar niet meer van deze tijd. Gebrek aan opleidingen is bij oudere vaak het probleem omdat werkgevers vaak het standpunt hebben je weet alles al en dan wordt vaak vergeten dat de oudere medewerker ook graag de nieuwe methodieken zich eigen wil maken. Het opgebouwde salaris inleveren is voor vele een probleem omdat men verplichtingen heeft die men niet een twee drie kan opheffen. Maar er zijn ook oudere werkzoekende die wel een stap terug willen doen met het perspectief om weer aan het werk te gaan.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.