OR bij outsourcing: jongleren met belangen

30 mei 2008
De afgelopen jaren hebben veel grote ondernemingen in Nederland een deel van of de gehele IT-afdeling uitbesteed aan derden. Wanneer een onderneming besluit de IT-afdeling geheel of gedeeltelijk uit te besteden, dan is de bestuurder van de onderneming op grond van de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) verplicht de ondernemingsraad bij de besluitvorming te betrekken. Maar ook al is in de wet overleg tussen directie en personeel vastgelegd, dat betekent nog niet automatisch dat dit overleg ook vruchtbaar is. In de praktijk blijkt vooral het tijdig informeren van de ondernemingsraad voor veel besturen een struikelblok.

Guus Delen, principal consultant en partner bij Verdonck, Klooster & Associates en lector IT sourcing aan de Hogeschool van Amsterdam, is als adviseur betrokken bij veel IT-outsourcingstrajecten. Delen: “Als de directie haar voornemen tot outsourcen tijdig kenbaar maakt en zorgvuldig omspringt met het informeren van de OR, verlopen de meeste uitbestedingstrajecten rustig en in goede verstandhouding.
De problemen beginnen als een directie te laat of onvolledig informeert. De ondernemingsraad gaat dan dwarsliggen en personeelsleden gaan disfunctioneren en te veel werkoverleg voeren.” Bekende voorbeelden waarin de OR zich gepasseerd voelde, zijn de uitbestedingen van de Universiteit Utrecht aan Capgemini (2000) en die van PCM (2003) en ING (2006).

Te laat geïnformeerd worden is niet het enige probleem waar ondernemingsraden mee kampen bij uitbestedingen. Een belangrijk dilemma van ondernemingsraden bij outsourcingstrajecten is dat de raad de belangen behartigt van ál het personeel, en niet alleen van de mensen wiens werk mogelijk wordt uitbesteed. Het is kiezen tussen de grote belangen van het bedrijf als geheel en daarmee de werkgelegenheid voor alle werknemers, en de kleinere belangen van individuen wiens werk elders wordt ondergebracht.

Dit maakt het werk van de ondernemingsraad in essentie gespleten, waarbij altijd het gevaar bestaat dat de leden van de OR door de werknemers worden gezien als de speelpop van het bestuur. Delen: “Het gevaar bestaat altijd dat je wordt gezien als instrument van de directie. Dat is natuurlijk ook een reëel risico.” Toch lijkt het erop dat ook uitbestedingstrajecten in ons land onderhevig zijn aan de Nederlandse poldermentaliteit. De praktijk wijst uit dat ondernemingsraad en directie een dergelijk traject in de regel vrij soepel laten verlopen. Delen, die wordt ingehuurd door zowel directies als ondernemingsraden: “Mijn ervaring is dat ondernemingsraden over het algemeen heel constructief en redelijk zijn, mits ze goed en tijdig geïnformeerd worden. Ik heb zelfs meegemaakt dat ik bij een bedrijf eerst door de directie en daarna door de ondernemingsraad werd ingehuurd als externe adviseur. Bij dat bedrijf was er veel vertrouwen tussen de verschillende partijen.”

Zelfs de outsourcingstrajecten die niet zo soepel verlopen, hebben uiteindelijk in bijna alle gevallen een goede afloop. Delen: “In het geval van Capgemini bijvoorbeeld hebben de werknemers extra eisen gesteld en men is aan die eisen tegemoet gekomen. Alles beter natuurlijk dan een kennisdrain van personeel dat massaal het bedrijf verlaat uit onvrede met het bedrijf en de communicatie.”
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!