Loopbaan

Carriere
arbeidsmarkt

Oproep tot nationaal akkoord voor menselijk kapitaal

Beroepsbevolking moet worden klaargestoomd voor technologische ontwikkelingen.

5 april 2017

Beroepsbevolking moet worden klaargestoomd voor technologische ontwikkelingen.

Techniekpact-partners, Topsectoren en Taskforce Bouwagenda roepen het nieuwe kabinet op tot een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal, zodat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Eerder deze week deden Doekle Terpstra, namens het Techniekpact, Loek Hermans, namens de Topsectoren en Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, een oproep aan het toekomstige kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. De coalitie vraagt aan het toekomstige kabinet om het beleid voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Binnen dit akkoord moeten ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen in regionale communities samen gaan investeren in leren, innoveren en werken.

Permanent ontwikkelen en verbindend onderwijs

Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee belangrijkste pijlers van het akkoord zijn permanent ontwikkelen en een verbindend onderwijs met ondernemers en overheden.

De opbouw van kennis en (digitale) vaardigheden begint al vanaf de vroegste jeugd, daarom moeten kinderen volgens bovengenoemde partijen al vroeg in aanraking komen met wetenschap en technologie. Drempels voor publiek-private samenwerking moeten worden weggenomen en de investeringen door rijk, regio, onderwijs, werkenden, werkzoekenden en bedrijfsleven worden gestroomlijnd.

Groot tekort aan ICT’ers

Vier jaar geleden was het urgentiebesef voor alle betrokkenen al groot, maar door alle ontwikkelingen is deze nog groter geworden, benadrukt een woordvoerder van Techniekpact. “Inmiddels laten arbeidsmarktcijfers zien dat ook de komende jaren de vraag naar technologisch geschoolden mensen hoog blijft. Voor elke startende ICT’er zijn er 13 banen. Tegelijkertijd blijkt uit cijfers van het UWV dat er ongeveer 6.700 middelbaar- en hoogopgeleide ICT-ers een WW-uitkering ontvangen.”

Niet alleen technische sectoren

Uit deze mismatch blijkt volgens de partijen de noodzaak voor gezamenlijk optreden van landelijke en regionale partijen. De noodzakelijke volgende  stap waarin zowel de tekorten als de impact van innovaties worden geadresseerd, is volgens hen een nationaal akkoord zodat mensen kunnen leren, werken en groeien. “De impact van technologische innovaties zal veel breder zijn dan de technische sectoren. Het gaat om een investering van alle betrokken partijen in het adaptief vermogen van leerlingen, studenten en werkenden”, reageert een woordvoerder van Techniekpact.

Er kan in het te sluiten nationaal akkoord worden voortgebouwd op de acties en resultaten van het Techniekpact. Volgens VHTO, het landelijk expertisebureau voor meisjes/vrouwen in beta/techniek, wordt gepleit voor een toename van 20% vrouwen en meisjes in bètatechnische scholing en werk.

Brede steun

De oproep voor een nationaal akkoord krijgt steun van andere coalities, zoals Start-Up Delta, Nuffic, Katapult en Smart Industry. Ook bedrijven als Tata Steel, Siemens, ASML, Shell, LastMason en Ziggo onderschrijven het belang hiervan.

Meer informatie over het 'Nationaal akkoord Leren, werken en groeien - april 2017'  is hier te vinden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.