‘Open source krijgt geen kans’

6 augustus 2010
De Socialistische Partij in Amsterdam-Oost verwijt de centrale IT-afdeling de introductie van open-sourcealternatieven opzettelijk tegen te werken. De obstructie blijkt volgens deelraadslid Tiers Bakker uit de beoordeling van open-sourcemailserver Zimbra, tot voor kort in gebruik bij het stadsdeel Zeeburg. Afschaffing ervan was al begonnen, terwijl de raadsleden anders werd voorgehouden. “Onbehoorlijk bestuur”, concludeert Bakker.

De SP en GroenLinks in Amsterdam-Oost proberen te redden wat er te redden valt van de twee open-sourcepilots in het voormalige stadsdeel Zeeburg. Maar de facilitaire dienst wilde al in oktober 2009 af van Zimbra. Daarnaast stelt het slechts vier van de 25 open-sourcedesktops te kunnen behouden. Dat blijkt uit documenten opgevraagd door de SP, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De grip van Microsoft op de desktop is te groot, schrijft de facilitaire dienst aan het management team van Oost in oktober. “Die dominante positie heeft er voor gezorgd dat veel leveranciers hun software afstemden op de Microsoft-producten en meestal niet op ‘open’ varianten.” Die leveranciersafhankelijkheid beperkt de keuze van IT-oplossingen bij de fusie van stadsdelen Watergraafsmeer en Zeeburg. Zo maakt de voorkeur van Watergraafsmeer voor een documentbeheersysteem (Verseon) de ondersteuning van OpenOffice in Zeeburg onmogelijk.

Daarnaast ziet het facilitaire bedrijf van de nieuwe deelgemeente geen kans om de mailserver van Zeeburg in te passen, schrijft de dienst. In plaats van Zimbra krijgen de medewerkers weer Outlook en Exchange.

De dienst wil voorkomen dat de open-sourcekennis in Zeeburg verloren gaat, maar waarschuwt: “De businesscase die ten grondslag ligt aan Open Amsterdam blijft alleen overeind wanneer hier gemeentebreed gebruik van wordt gemaakt en dat vereist standaardisatie en gezamenlijk beheer. De wijze waarop dat gebeurt, is nu onderwerp van discussie.”

Het irriteert de SP dat Zimbra al in oktober 2009 is afgeschoten, vlak na de afronding van een voor Zeeburg ongunstige evaluatie. Die evaluatie ontbreekt bij de stukken die de SP van de gemeente kreeg. Bakker kreeg het stuk op een andere manier in handen. “De schrijver van dat rapport had overduidelijk geen kennis van IT, laat staan van open source.” Het stoort Bakker bijvoorbeeld dat de schrijver de mailserver Exchange verwart met mailclient Outlook.

Het stadsdeelraadslid vindt de evaluatie van Zimbra in Zeeburg opzettelijk negatief. Zo is onder meer een verouderde versie van de mailserver beschouwd en is de leverancier niet gevraagd om commentaar. “Hiermee is de grens van behoorlijk bestuur overtreden. Terwijl men ons voorhield dat open source beslist een toekomst had, werden er al opdrachten uitgezet in de markt om de voornaamste open source-systemen uit te faseren.”

Het SP-deelraadslid vermoedt kwade wil bij onder meer ICT-dienstenleverancier Getronics. “Dat bedrijf investeert niets in kennis van open source, maar is wel prominent aanwezig in de presentaties van nieuwe Microsoft-producten. Ik vraag me af wat dit bedrijf nog te zoeken heeft in Amsterdam. De gemeenteraad immers vraagt om open source.” Getronics wil niet ingaan op de beschuldiging dat het de Zimbra-evaluatie heeft beïnvloed. Het bedrijf is niet tegen open source, benadrukt een woordvoerder.

De SP wil de documenten doorsturen naar de Amsterdamse Rekenkamer, die op dit moment de IT-plannen van de gemeente onder de loep neemt. “De gang van zaken toont aan dat politici zich van alles wijs laten maken, zoals de nonsense dat de weg naar open source verloopt via standaardisatie op Microsoft.”

De nieuwe ICT-wethouder voor de gemeente Amsterdam, Eric Wiebes is op vakantie en daarom niet voor commentaar bereikbaar. “Hij is echter zeer geïnteresseerd in dit onderwerp”, belooft een van de woordvoerders bij de gemeente.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.