Innovatie & Strategie

Analytics
universiteit

Onderwijsinstellingen zetten eerste stappen in learning analytics

SURF biedt onderwijsinstellingen handvatten om studiedata te benutten.

© Shutterstock
24 oktober 2019

SURF biedt onderwijsinstellingen handvatten om studiedata te benutten.

Learning analytics staat bij veel onderwijsinstellingen nog in de kinderschoenen. De ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland SURF ontwikkelt daarom samen met zijn leden een discussiemodel waarmee instellingen kunnen bepalen hoe zij met hun studentinformatie aan de slag willen. In maart 2020 staat bovendien een challenge day voor leveranciers in de planning.

In het Verenigd Koninkrijk gebruiken veel onderwijsinstellingen al volop learning analytics om het onderwijs te verbeteren. In Nederland zijn instellingen hier ook steeds meer mee bezig. SURF biedt als hulp visie- en strategieworkshops op locatie aan onderwijsinstellingen. Projectmanager learning analytics bij SURF Marieke de Wit: “Als onderwijsinstellingen learning analytics in willen zetten, is het heel belangrijk dat zij eerst bepalen waarvoor. Want het inzetten van studiedata is alleen succesvol als dat met een duidelijk doel gebeurt. Bovendien moet het ook nog kunnen. Daarom ontwikkelen wij een discussiemodel waarmee instellingen kunnen bepalen hoe zij learning analytics in willen zetten. Bijvoorbeeld om studiebegeleiding van studenten of het studiemateriaal te verbeteren.”

Uitwisseling van data

Er zijn echter meer zaken waar instellingen rekening mee moeten houden. Zoals wat er kan en mag binnen de grenzen van de AVG. En hoe zij ervoor zorgen dat de data in de juiste samenhang worden geanalyseerd. “SURF stelt nu eerst in samenspraak met instellingen de basisprincipes op waarin richtlijnen staan voor de inzet van learning analytics. Op basis daarvan doen wij een marktverkenning om te kijken in hoeverre leveranciers hieraan voldoen. In maart 2020 staat een challenge day voor leveranciers gepland waar wij als onderwijsinstellingen van leveranciers vragen dat data goed uitgewisseld kan worden. Er is naar mijn weten op dit moment nog niet iets in de markt om data uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen en helpt om daar een open algoritme op los te laten”, legt de Wit uit. 

Versnellingszone

In een tweede initiatief werkt SURF in ‘het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’ samen met de Vereniging van Universiteiten en Vereniging Hogescholen. In de versnellingszone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ zijn tien instellingen aan de slag gegaan met learning analytics. “Binnen deze instellingen gebeurt al veel op projectbasis. Hierdoor komen we te weten waar ze tegenaan lopen en hoe we dat kunnen oplossen. Dit zijn allemaal instellingen die echt versnelling willen realiseren. Zo is de Vrije Universiteit al langer bezig met studiedata en heeft al een code of practice opgesteld voor studenten waarin staat wat de VU wel of niet doet met de studentgegevens. De Erasmus universiteit heeft in een kick-off de ambitie uitgesproken om learning analytics in te gaan zetten”, legt de Wit uit.  

Wat zijn studiedata?

Onderwijsinstellingen hebben veel informatie over hun studenten. In het studentinformatiesysteem staan hun cijfers en leerpaden. Ook weten zij uit de aanmeldgegevens waar studenten vandaan komen, hoe oud ze zijn en welke vooropleidingen ze hebben gevolgd. De digitale leeromgeving biedt een andere dataset: hoeveel tijd brengen de studenten in de digitale leeromgeving door, welk materiaal bekijken ze en waar haken ze af? Ook andere onderwijstools en toetssystemen leveren veel informatie op over het leerproces. En dan zijn er nog metingen die op de campus plaatsvinden, zoals wifigebruik, detectiepoortjes, CO2-meters en bewegingsmelders. Deze metingen leveren onder meer informatie op over onderwijslogistiek: wat is de bezettingsgraad van de onderwijsruimtes, hoe efficiënt zijn de roosters? Al deze gegevens vallen onder de noemer 'studiedata'.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.