Loopbaan

Carriere
Oekraïense ICT'ers

Oekraïense IT'ers nu gemakkelijker aan te nemen: zo werkt het

'IT-bedrijven tonen grote bereidheid om te helpen.'

1 april 2022

'IT-bedrijven tonen grote bereidheid om te helpen.'

Het is voor werkgevers vanaf vandaag gemakkelijker om vluchtelingen uit Oekraïne een baan aan te bieden. Dat geldt dus ook voor de IT'ers onder hen, waar in Nederland een enorm tekort aan is.

Het aannemen van een Oekraïense vluchteling was tot gisteren zo eenvoudig nog niet. Bedrijven moesten namelijk eerst een Tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen voor de beoogde werknemer, en daar is ook een arbeidsmarkttoets voor nodig. Die arbeidsmarkttoets houdt in dat bedrijven eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) - bestaande uit Nederland, de Europese Unie en Zwitserland - moeten zoeken naar een geschikte kandidaat. 

Aangezien Oekraïne niet bij de EER hoort, was het dus bijna onmogelijk om Oekraïense vluchtelingen een baan aan te bieden. Maar per 1 april zijn deze regels specifiek voor Oekraïners gewijzigd. Werkgevers mogen Oekraïense vluchtelingen nu aannemen zonder dat ze eerst een TWV hoeven aan te vragen. Er gelden nu slechts twee voorwaarden: de werkgever moet een arbeidsovereenkomst aangaan met de Oekraïense vluchteling en er moet een melding worden gemaakt bij het UWV. 

"In de melding wordt de werkgever gevraagd informatie te verstrekken over onder andere de functie die de vluchteling gaat vervullen, de duur van het dienstverband, het aantal uren per week dat zal worden gewerkt en het loon", aldus een woordvoerder van het UWV tegenover AG Connect. "Het UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van arbeidswetten."

Meer IT'ers op de arbeidsmarkt?

De nieuwe regeling geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne, dus ook voor de mensen met een IT-achtergrond die in Nederland aan het werk willen. Daarmee komen dus mogelijk meer IT'ers op de Nederlandse IT-arbeidsmarkt, die enorm onder druk staat. Volgens cijfers van detacheerder Yacht zijn er nu ruim vier beschikbare vacatures voor iedere werkzoekende IT'er. 

De regeling in het kort

Vanaf 1 april mogen werkgevers Oekraïense vluchtelingen aannemen, zonder dat hier een werkvergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Hiervoor moeten zij:

  • Een arbeidsovereenkomst aangaan met een Oekraïense vluchteling
  • Melding maken van de arbeidsovereenkomst bij het UWV

De regeling geldt zolang de vluchteling uit Oekraïne een verblijfstatus heeft in Nederland onder de Europese Richtlijn Tijdelijke bescherming. Deze richtlijn geldt in beginsel voor een jaar, maar kan daarna nog met maximaal twee jaar worden verlengd. 

Hoeveel van de nu al aangekomen Oekraïense vluchtelingen een IT-achtergrond hebben, is onduidelijk. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft hier geen cijfers over omdat de opvang veelal door gemeenten geregeld wordt, zeggen ze in reactie op vragen AG Connect. Het UWV kan alleen melden dat er tussen 2017 en 22 februari 2022 - dus voor Rusland Oekraïne binnenviel - ongeveer 860 TWV-aanvragen zijn gedaan voor Oekraïense werknemers. Hoeveel van hen in de IT werken, is niet bekend. 

Maar zowel het UWV als branchevereniging NLdigital verwachten niet dat het enorme tekort op de arbeidsmarkt opgelost kan worden met alleen de Oekraïense vluchtelingen. "Het zou voor een individueel bedrijf tijdelijk verlichting kunnen geven als ze iemand aan het werk kunnen zetten. Maar op brancheniveau verwacht ik geen effect", aldus NLdigital-woordvoerder Tim Toornvliet.

Of bedrijven ook interesse hebben om Oekraïense vluchtelingen aan te nemen, is lastig te zeggen. Branchevereniging NLdigital zegt hier vooralsnog geen zicht op te hebben. Wél ziet de branchevereniging onder haar leden een "grote bereidheid om op allerlei manieren te helpen". "Dus als ze vluchtelingen aan het werk kunnen helpen, dan zullen bedrijven dat zeker doen. Maar dan doen ze dat vooral vanuit de behoefte om te helpen en minder om hun tekort structureel op te lossen."

Snel weer terug

Het UWV verwacht bovendien dat vluchtelingen hier niet heel lang blijven. "De groep vluchtelingen die nu hier naar toe vlucht is hier hoogstwaarschijnlijk tijdelijk en zal terugkeren naar Oekraïne wanneer de situatie daar het toelaat", aldus de woordvoerder van het UWV. NLdigital sluit zich daarbij aan. "Om de tekorten op te lossen hebben we echt permanente maatregelen nodig: structureel meer mensen opleiden en omscholen", voegt Toornvliet toe. 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.