Loopbaan

Carriere
Ernst-Jan Stigter

NLdigital-voorzitter: 'IT-arbeidsmarkt vraagt in 2020 om kennis én soft skills'

Hoe lossen we de krapte op de IT-arbeidsmarkt op?

Ernst-Jan Stigter © Microsoft
23 januari 2020

Hoe lossen we de krapte op de IT-arbeidsmarkt op?

Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft Nederland, had in 2019 zijn eerste volledige jaar als voorzitter van NLdigital. Dat jaar zat vol met veranderingen en ook dit jaar is er een hoop werk aan de winkel. “Vorig jaar stond in het thema van vernieuwen, dit jaar gaan we investeren.” Die investeringen zitten onder meer in de IT-arbeidsmarkt en de kenniskloof.

Stigter werd in juli 2018 voorzitter van NLdigital, dat toen nog Nederland ICT heette. Sinds die tijd is er een hoop veranderd. “In 2019 was het hoofdthema ‘vernieuwing’. We moesten met andere ogen naar de markt en onszelf gaan kijken”, blikt Stigter terug.

Die vernieuwing uitte zich in een nieuwe thuisbasis in Breukelen en een nieuwe naam. “We vonden dat we als IT-sector van binnen mooier waren dan we van buiten leken. We werden veel geassocieerd met woorden als ‘complex’, ‘moeilijker’ en ‘geen mensen voor te vinden’. Dat zijn allemaal dingen die we vaak wel herkennen, maar we zijn ook een hele leuke, hippe sector waar we in Nederland vooral meer van nodig hebben.”

Investeren in de IT-arbeidsmarkt

Als de IT-sector wil groeien, moeten er ook meer mensen in actief worden. Juist dat blijkt nog problematisch. De IT-arbeidsmarkt stond in 2019 zelfs in het teken van de mismatch. De kloof tussen de eisen van werkgevers en de vaardigheden en vakkennis van IT’ers groeit.

NLdigital wil in 2020 dan ook actief gaan investeren in het verkleinen van die kloof. Een deel daarvan begint bij scholing. “Onze leden stellen bijvoorbeeld lesmaterialen beschikbaar. Je hoeft niet op het nieuwe curriculum te wachten, we kunnen nu al beginnen”, legt Stigter uit. “Maar we verwelkomen hier [bij Microsoft, red] ook scholen om te laten zien hoe leuk het is om met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie te werken.”

Maar er is meer nodig om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. “Daar zit een opeenstapeling van problemen onder, waar niet één oplossing voor is”, ziet ook Stigter. “We zien bijvoorbeeld dat digitaal in het basisonderwijs nog niet de plek op de agenda heeft die het verdient. In het hoger onderwijs zijn er weer te weinig vrouwen die zich interesseren voor het technische speelveld. En in het bedrijfsleven is te weinig aandacht voor het scholen van de medewerkers.”

Kruisbestuiving en scholing nodig

De oplossing is dus net zo gelaagd als de problemen dat zijn. Zo is er meer diversiteit en inclusiviteit nodig, ziet Stigter. “We zien helaas toch dat de sector wat homogeen is qua geslacht. Ik geloof niet dat er een sector in Nederland bestaat die er op dit punt slechter voor staat dan de IT-sector, met zijn 16 procent aan vrouwenparticipatie.” Dat terwijl diversiteit volgens Stigter een hoop voordelen kan bieden. “Ik geloof dat je de kwaliteit van een besluit kunt verbeteren door vanuit meerdere invalshoeken naar vraagstukken te kijken.”

Maar een groot deel van de oplossingen heeft ook met scholing en een kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te maken. Eén oplossing vinden we bijvoorbeeld op de pabo: “Het helpt als je op de pabo leert hoe digitale instrumenten een middel kunnen zijn om je vakken te onderwijzen.”

Om die kruisbestuiving verder te faciliteren, wil Microsoft een ‘beweging’ opzetten. “Wij heten hier bijna dagelijks scholen welkom om te kijken hoe dingen anders kunnen. Het gaat dan veel meer om innovatie, transformatie en het beschikbaar stellen van middelen waarmee onderwijzers en leerlingen in een uur tijd meer gedaan krijgen.” Daarnaast organiseert NLdigital rondetafelgesprekken over diverse onderwerpen. “NLdigital voert dus op ieder niveau activiteiten uit om bij te dragen aan het verkleinen van de kenniskloof.”

Legacy-kennis is niet waardeloos

Ondanks die krapte op de IT-arbeidsmarkt zitten er nog altijd een hoop IT’ers in de WW. In december 2019 hadden 5.196 ICT’ers een WW-uitkering, blijkt uit cijfers van het UWV. “Het verbaast me dat er IT’ers in de WW zitten”, zegt Stigter. “Ik kan niets anders dan die mensen inspireren om er vooral voor te blijven gaan, want het is niet alsof er geen banen zijn.”

Een groot probleem bij deze groep IT’ers is dat zij vaak specialistische kennis missen waar werkgevers tegenwoordig naar vragen. Toch is er mogelijk wel werk voor hen, denkt Stigter. “Verouderde kennis – zoals het kunnen programmeren in COBOL - is niet nutteloos geworden, maar ik denk dat er nog wel grote kansen liggen in het organiseren van die kennis.”

Veel bedrijven en overheden hebben namelijk nog legacy-systemen. “De mate en de complexiteit van die systemen bepaalt het tempo waarmee je kunt vernieuwen. Maar als je de kennis daarvoor niet in huis hebt, kun je weinig.” Er is dus wel vraag naar IT’ers met dergelijke ‘verouderde’ kennis. “Maar het is de vraag hoe je die mensen  vindt. Dus hierbij een oproep: laat die mensen zich vooral organiseren. Dan hebben zij ook weer meer kans op werk, want de behoefte aan hen is er.”

Ook ziet Stigter kansen voor mensen met goede ‘soft skills’. “We hebben heel veel onderzoek gedaan naar waar studenten en werknemers behoefte aan hebben. Daaruit blijkt dat sociaalemotionele vaardigheden net zo relevant zijn geworden als de absolute kennis”, vertelt hij. “Ik heb bijvoorbeeld nooit geleerd hoe je moet brainstormen, een hackathon moet aansturen of überhaupt moet samenwerken. Iedereen doet wel zijn best, maar je ziet dat als je daar heel goed in bent, je heel ver kunt komen. Als je goede soft skills hebt, kan ik je dus aanraden om de diepte eens in te gaan.”

Investeren is het sleutelwoord

Tegelijkertijd raadt Stigter wel aan om te blijven investeren in vaardigheden en kennis. Dat geldt niet alleen voor de IT’er zelf, maar ook voor werkgevers. “Dat is volgens mij de manier om het maatschappelijke probleem aan te pakken. Want dat is het: een maatschappelijk probleem. En als het een maatschappelijk probleem is, wordt het vanzelf ook een economisch probleem.”

Bij Microsoft wordt er ook flink geïnvesteerd in kennisontwikkeling. “Ik word geacht 12 procent van mijn tijd aan mijn eigen ontwikkeling te besteden”, aldus Stigter. “Ik vind dat wij – en ik als aanvoerder van NLdigital en Microsoft in het bijzonder – een verantwoordelijk in hebben om dat goed te doen en mensen daar de tijd en ruimte voor te bieden.”

Daarnaast besteedt Microsoft veel tijd aan het trainen van nieuwe mensen, die daarna de arbeidsmarkt op kunnen gaan. Op dit moment gaat het om 26.000 mensen. “Ook werken we aan omscholen, waar we de Azure Academy voor hebben opgetuigd. Daarmee stimuleren we mensen uit alle gelederen om de IT in te gaan of om zich te laten omscholen in de gevraagde vaardigheden.”

Toch kan het zo zijn dat ondanks al die investeringen er nog altijd niet genoeg mensen gevonden worden voor de openstaande vacatures. In dat geval wordt er over de grenzen heen gekeken. “Dat doen we nu al. We hebben bij Microsoft alleen al 42 openstaande vacatures en we halen mensen echt overal vandaan. Denk aan Roemenië, Portugal, Spanje, India. We laten ons succes niet bepalen door geografische grenzen.”

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.