Nieuwe Webrichtlijnen van kracht

27 juni 2011
Het College Standaardisatie heeft een nieuwe set Webrichtlijnen uitgegeven. De standaarden voor het bouwen van toegankelijke websites voor overheden moeten ervoor zorgen dat ook in de toekomst online zaken regelen met de overheid voor iedere burger vanaf elk apparaat mogelijk is.

Versie 2 van de Webrichtlijnen is afgestemd met ontwikkelaars en gebruikers en onafhankelijk van technologie opgesteld. Als overheden investeren in nieuwe websites moeten deze voldoen aan de nieuwe Webrichtlijnen. Ervan afwijken kan, maar daar moet dan een goede reden voor zijn. De nieuwe standaard staat op de zogeheten ‘pas toe of leg uit’-lijst. Bestaande websites die voldoen aan versie 1 van de webrichtlijnen hoeven niet direct aangepast te worden. Pas na 2014 vervalt deze standaard.

"Opname op de lijst biedt naast duidelijkheid voor gebruikers eveneens investeringszekerheid voor de software-industrie", zegt Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van het Forum Standaardisatie. Het College Standaardisatie vraagt het Ministerie van BZK, als beheerder van de Webrichtlijnen, te zorgen voor voldoende beheer- en ondersteuningscapaciteit.

Kwaliteit en toegankelijkheid
Webrichtlijnen 2 bevat universele kwaliteits- en toegankelijksheidsrichtlijnen. De eerste categorie richtlijnen is gericht op het maken van content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar en uitwisselbaar en duurzaam is. Foutmeldingen moeten informatief zijn, formulieren moeten optimaal bruikbaar worden gemaakt. Een voorbeeld van de tweede categorie is richtlijn 1.3: "Aanpasbaar: Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur."

De standaarden zijn geschreven door Gerrit Berkhouwer van het ministerie van AZ (zie foto), Alexander Fase en Ralph de Rooij van ICTU, Stephen Hay van Cinnamon Interactive, Eric Velleman van Stichting Accessibility en Koen Willems van Skaj Standards.

Standaardisatie is een speerpunt in de Digitale Agenda van het kabinet. Het zorgt voor eenvoudigere gegevensuitwisseling (interoperabiliteit).

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.