Beheer

Security
Nieuw initiatief om Nederland digitaal weerbaarder te maken

Nieuw initiatief moet digitaal Nederland weerbaar maken

Organisaties die digitaal misbruik kunnen oplossen beschikken niet altijd over de meest recente of juiste informatie.

© CC BY-SA 2.0 -Flickr Alan Cleaver
15 juli 2020

Organisaties die digitaal misbruik kunnen oplossen beschikken niet altijd over de meest recente of juiste informatie.

Internetproviders, brancheorganisaties, IT-dienstverleners, datacenters, belangenorganisaties en de overheid gaan sneller informatie over misbruik met elkaar delen om zo de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten. De meer dan twintig initiatiefnemers hebben zich verenigd in het Anti Abuse Netwerk. Het gaat om partijen als Cyberveilig Nederland, Deloitte, NLdigital, Politie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de TU Delft.

Volgens de initiatiefnemers is er meer nodig dan alleen preventieve maatregelen om burgers tegen digitaal misbruik te beschermen. In het persbericht schrijven ze: “Om de weerbaarheid te versterken, is het noodzakelijk om organisaties en consumenten gericht te informeren over zaken die (mogelijk) niet goed zijn. Het kan hierbij gaan om misbruik van online faciliteiten, de activiteiten van cybercriminelen of de aanwezigheid van kwetsbaarheden. Organisaties die deze onveilige situaties kunnen oplossen, beschikken vaak niet over de juiste en meest recente informatie. Onvolledige en te late informatievoorziening is vaak de reden waarom aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden niet goed worden afgeslagen en opgelost."

Drie werkgroepen

De samenwerkende organisaties gaan daarom slimmer informatie delen. Ze hebben drie werkgroepen opgericht. De eerste werkgroep bepaalt schematisch welke informatie in welke volgorde welke partijen moet bereiken. De tweede groep stelt vast welke entiteiten een bijdrage kunnen leveren en welke knelpunten overwonnen moeten worden om een veiliger internet te realiseren. En de derde werkgroep richt zich op duidelijke communicatie rondom internetmisbruik.

Inmiddels hebben meer dan twintig partijen zich aangesloten en de organisatie heeft de verwachting dat dat aantal de komende jaren toeneemt.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.