Beheer

IT beheer
thuiswerken

Nederlandse werknemers krijgen meer thuiswerkrechten

Tweede Kamer akkoord met wet 'Werken waar je wilt' die nog wel iets is afgezwakt.

© Dynabook
6 juli 2022

Tweede Kamer akkoord met wet 'Werken waar je wilt' die nog wel iets is afgezwakt.

Nederland stevent als eerste land ter wereld af op wetgeving die werknemers flinke rechten geeft om thuis te werken, als ze dat willen. De Tweede Kamer heeft deze week het wetsvoorstel 'Werken waar je wilt' aangenomen, waardoor werkgevers verzoeken voor thuiswerken alleen met goede onderbouwing mogen afwijzen. In het oorspronkelijke voorstel was daarbij nog sprake van 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'. IT-gevolgen voor werkgevers kunnen ingrijpend zijn. 

De initiatiefnemers van 'Werken waar je wilt' willen er hiermee voor zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans organiseren tussen werken op kantoor en werken thuis. Om dit mogelijk te maken, wordt de Wet flexibel werken (Wfw) gewijzigd zodat een zogeheten 'verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats' voortaan op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of de arbeidsduur.

Mildere formulering

Elke werknemer kan volgens deze wet - wanneer die volledig is aangenomen en in werking gesteld - een verzoek indienen om vaker thuis te werken. Of juist minder thuis en dus vaker op kantoor. Werkgevers mogen zulke verzoek dan alleen afwijzen met goede onderbouwing. Dat betekent dat afwijzen alleen mag 'gelet op alle omstandigheden' en 'naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid' om dan een andere afweging te maken; ofwel de werknemer verplichten tot een bepaalde mate van werken op een bedrijfslocatie.

Oorspronkelijk was de formulering in het wetsvoorstel wat strenger. Afwijzen van een thuiswerkverzoek zou dan alleen mogen bij 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen' wat betreft werkuitvoering door de aanvragende werknemer. Daarmee sloot het voorstel aan bij bestaande wetgeving uit de jaren negentig waarbij werknemers mogen verzoeken om korter te werken. De Sociaal-Economische Raad heeft echter geadviseerd om de nieuwe 'thuiswerkwet' anders te formuleren. De initiatiefnemers zijn van mening dat de aangepaste, mildere tekst de belangen van werknemers toch goed laat meewegen. Voorheen hadden werkgevers veel meer vrijheid in het - al dan niet lukraak - afkeuren van thuiswerkverzoeken.

GroenLinks en D66

Het wetsvoorstel komt niet van het kabinet, maar is een initiatief van de Kamerleden Senna Maatoug (GroenLinks) en Steven van Weyenberg (D66), schrijft het FD. De twee politici kwamen met dit voorstel tijdens de coronacrisis, toen veel werknemers noodgedwongen moesten thuiswerken. Hun voorstel is nu met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Alleen de PVV, FVD en Groep Van Haga stemden tegen. De verwachting is dat de brede steun in de Tweede Kamer hierna zorgt voor vlot aannemen door de Eerste Kamer.

1
Reacties
Bop 07 juli 2022 13:33

Goede zaak.
Met de tijd meegaan.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.