Beheer

Security
veiligheid

Nederland is (te) laks met cybersecurity

Conclusie is duidelijk: we moeten in beweging komen

7 oktober 2016

Conclusie is duidelijk: we moeten in beweging komen

De Cyber Security Raad (CSR) heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar de stand van zaken op het gebied van online veiligheid, ook wel cybersecurity genaamd. Onze afhankelijkheid van ICT wordt daardoor steeds groter en onze welvaart is er grotendeels van afhankelijk. Door die koploperspositie is Nederland een interessant doelwit voor cybercriminelen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Herna Verhagen, CEO van PostNL. Zij heeft haar bevindingen gisteren gepresenteerd aan minister-president Mark Rutte en voorzitter VNO-NCW Hans de Boer. De conclusie van Verhagen is simpel: Nederland moet in beweging komen en cybersecurity hoger op de agenda plaatsen.

Digitale aanvallen nemen hand over hand toe. De Cyber Security Raad is evenals Verhagen van mening dat dit vraagt om structurele aandacht van regering, politici, beleidsmakers, bestuurders, toezichthouders, bedrijven en burgers. In feite is iedereen dus betrokken en verantwoordelijk. Samen moeten we onze economie, welvaart en maatschappij beschermen.

Meer aandacht bij de overheid

De overheid zou cybersecurity standaard in al haar beleid en activiteiten mee moeten nemen en als rolmodel de eigen cybersecurity op orde moeten hebben. Bedrijven zouden een betere invulling moeten geven aan hun zorgplichten. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze een veilig product kopen en dat ook het aanschafproces geheel veilig is.

De onderwijssector zou kinderen vanaf de basisschool vaardigheden moeten bijbrengen om veilig te kunnen participeren in onze digitale maatschappij. Jong geleerd is oud gedaan en met een goede basis kunnen burgers zich beter beschermen tegen allerlei digitale dreigingen.

Het gaat geld kosten

De digitale bescherming van Nederland, inclusief het bestrijden van cybercrime, gaat niet voor niets. Er zal geld moeten komen, of zoals Verhagen het verwoordt: er zal continu geïnvesteerd moeten worden in digitale veiligheidsmaatregelen om zo onze waardevolle bezittingen te beschermen tegen online aanvallen en spionage.

De Cyber Security Raad ziet het adviesrapport Verhagen als een belangrijk waarschuwingssignaal om Nederland op het terrein van cybersecurity in beweging te krijgen. Een brede en nationale aanpak is nodig om Nederland in alle lagen van de economie en maatschappij op een hoger niveau te brengen. Meer informatie is hier te vinden.

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
1
Reacties
Anoniem 07 oktober 2016 12:17

Zolang iedereen in gratis apps en e-diensten denk op internet en ze hun eigen en de informatie van anderen weggeven in ruil voor gratis diensten zal er niets veranderen. Bijv. is whatsapp / Facebook wel echt gratis? Hoeveel politici en CEO's denken in gratis apps voor hun bedrijfsvoering?

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.