Development

Datamanagement
Publieke Data Op Kaart pdok.nl

Nederland digitaal op de kaart

Overheid standaardiseert alle geografische informatie van 416 overheden in één cloudgebaseerd systeem.

© pdok.nl
9 juni 2017

Overheid standaardiseert alle geografische informatie van 416 overheden in één cloudgebaseerd systeem.

De overheid wil dat er één digitale basis komt voor alle geografische informatie in Nederland. Sterker nog, die had er eigenlijk al moeten zijn. 

De Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) is een compleet nieuwe dataverzameling. Alles op het maaiveld staat er in vermeld, maar bijvoorbeeld kadastrale grenzen weer niet. Dat blijft een taak voor het Kadaster om die informatie bovenop de basiskaart te projecteren. Zo kunnen verschillende overheidsorganisaties die basiskaart gebruiken als uitgangspunt voor hun eigen dienstverlening.

Gemeenten bijvoorbeeld gebruiken de digitale kaart om allerlei zaken inzichtelijk te maken zoals veiligheid en sociale problemen. De BGT dient voor gebruik door overheden, maar kan ook gebruikt worden als basis om de correlaties te maken met Big Data-analyses. De kaart wordt gepubliceerd Publieke Data op Kaart (pdok.nl) en is de vervanger van de Grootschalige Basiskaart NL (GBKN). Die werd ooit opgezet door de netbeheerders om duidelijk te krijgen waar de kabels en leidingen in de grond lagen. De netbeheerders zijn nu allemaal uitgekocht en de informatie uit dit systeem is vertaald in de BGT, nu als open data. 

Nauwkeurig passen en meten op het millimetergrid

Maar willen al die diensten accuraat zijn, moet die basiskaart wel goed zijn. De nauwkeurigheid van de kaart is binnen de bebouwde kom 30 cm en daarbuiten 60 cm. "Technisch moet echter alles kloppen tot op het millimeter grid", zegt Jan Bruijn, directeur van de stichting samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT). Deze stichting is in het leven geroepen door de overheid om de totstandkoming te coördineren. Dat is dan ook een hele klus. In totaal moet geoinformatie uit 426 overheden in een gemeenschappelijke database worden samengevoegd en op elkaar gepast.

Jan Bruijn

Jan Bruijn

directeur van de stichting samenwerkingsverband BGT (SVB-BGT)

Gaatjes kleiner dan een millimeter in het veld laten we door

De informatie staat bij de verschillende bronnen opgeslagen in heel uiteenlopende formaten. Bovendien sluit de informatie niet altijd naadloos op elkaar aan. Dat  leverde nog wel eens problemen op, omdat die kaarten bijvoorbeeld gekoppeld zijn met de systemen voor het beheer van de openbare ruimte.Zo kwam het wel voor dat een loonwerker voor de gemeente aan de slag ging om de bermen te maaien, maar een stuk op de gemeentegrens oversloeg omdat de kaart die hij mee kreeg, niet aangepast was. Die onnauwkeurigheid is straks verleden tijd. "Gaatjes kleiner dan een millimeter in het veld laten we door, maar alle afwijkingen die groter zijn moeten worden rechtgetrokken."

Data op Oracle Cloud Service

De omzetting van dataformaten en inpassing in de database is maatwerksoftware. De techniek die SVB-BGT daarbij toepast, wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door Transfer Solutions die de software bouwt op basis van Oracle Spatial and Graph een een ruimtelijke database waarin informatie gestandaardiseerd op berichtniveau wordt opgeslagen. Het bewerken van de data wordt voornamelijk 'on premise' gedaan, maar de uiteindelijke database wordt als een dienst vanuit de Oracle Cloud-servers in Amsterdam aangeboden. "Doordat het bij de data van SVB-BGT gaat om overheidsdata, was het een wettelijk vereiste om ze op Nederlands grondgebied op te slaan”, zegt Mariëtte van Pinxteren, marketingcommunicatiemanager bij Transfer Solutions. “Oracle biedt deze mogelijkheid om te voorkomen dat gegevens de landsgrenzen verlaten."

De hoofdbronnen van de BGT

Het opstellen van de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) is het gevolg van de Wet BGT die in in 2015 werd aangenomen. De wet verplicht zeven bronnen tot het aanleveren van de benodigde informatie. De wet is op 1 januari 2016 in werking getreden. Op 1 juli dit jaar treedt de gebruiksplicht in werking.

De bronhouders zijn:

  1. Gemeenten
  2. Ministerie van Defensie
  3. Ministerie van EZ (vrnl landbouw)
  4. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat)
  5. Prorail
  6. Provincies
  7. Waterschappen

Volgens de wet had op 1 januari 2016 al alle informatie in de database moeten zitten. Op dat moment was echter pas 30 procent beschikbaar. Over heel 2016 is die situatie wel sterk verbeterd. In maart stond de teller op 85 procent, maar dat is een te negatief beeld, vindt Bruijn. "In feite ontbreekt nog maar 3 procent van de informatie. De rest is wel binnen maar moet nog worden verwerkt. Vooral de gemeenten hadden lange tijd andere prioriteiten, waardoor het hele proces langzaam op gang is gekomen. 

Proces met verschillende snelheden

SVB-BGT heeft het proces ingeregeld waarmee de verschillende bronhouders hun mutaties kunnen doorgeven en verwerken. Daarvoor is - door Geonovum - een nieuwe standaard  ontwikkeld. Maar ook in dat traject liggen nog wel wat hobbels die overwonnen moeten worden. De betrokken overheden hanteren allemaal verschillende snelheden, verzucht Bruijn. "Sommige gemeenten willen nu ze eenmaal bezig zijn de boel graag snel opschonen. Rijkswaterstaat daarentegen moet voor de hele dienst interne processen aanpassen en aansluiten op een nieuw systeem. Tot die tijd hanteren ze  daar het uitgangspunt: Het is goed genoeg wat we hebben. We zorgen wel dat we up-to-date zijn voor 2020. Die ruimte hebben alle bronhouders gekregen."   

Lees meer over Development OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.