Loopbaan

Carriere
lege collegezaal

Nauwelijks IT-studentes

Vier oplossingen die wel kunnen werken

7 juli 2016

Terwijl vrouwen al jaren in de meerderheid zijn onder eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs en ook het aantal vrouwelijke studenten dat instroomt in technische hbo-opleidingen dit studiejaar met 10 procent is gestegen, blijft het aantal vrouwelijke eerstejaars IT-studenten bedroevend laag. HBO-I, het overkoepelend orgaan van IT-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, bombardeerde het verhogen van het aantal meisjes binnen de hbo-ICT-opleidingen al in 1998 tot speerpunt.Hogescholen probeerden meisjes de afgelopen jaren met man en macht te interesseren voor een IT-opleiding. Zij richtten zich hierbij met name op voorlichtingsactiviteiten, zowel individueel als gezamenlijk.Tevergeefs, blijkt uit de ­instroomcijfers. “Sinds we het hebben benoemd als speerpunt is het eigenlijk alleen maar slechter geworden”, weet Renee Prins van het HBO-I, daarnaast werkzaam bij de Informatica-sectie van de Haagse Hogeschool. “Het blijft een bedroevend gerommel in de marge.”

Het HBO-I ziet heil in vier oplossingen die er de komende jaren voor ­zouden kunnen zorgen dat het animo onder meisjes om een IT-studie te gaan volgen toeneemt.

1) De juiste woordkeuze

Snijvlakopleidingen zijn vaak relatief populair onder meisjes. “Dat triggert meisjes, niet alleen omdat het een minder technisch imago heeft, maar ook vanwege de naam”, denkt Prins. “ICT heeft nog steeds een ­negatief imago. Het wordt door meisjes vaak gezien als saai, moeilijk en meer iets voor jongens. Terwijl dat natuurlijk onzin is! ICT is zo veel meer! Het is ook security, gametechnologie, appontwikkeling, multimedia design, noem maar op. Die dingen spreken vaak veel meer tot de ­verbeelding.”

Daarom is de juiste woordkeuze heel belangrijk, stelt Prins. Ook binnen haar eigen opleiding merkt Prins dat jongeren vaak niet eens weten wat het vakgebied inhoudt. “Ik vroeg pas aan vierdejaars waar de afkorting ICT voor staat en ze wisten het gewoon niet. Dat vond ik echt stuitend! Daarom zijn wij sinds kort begonnen met het vol uitschrijven van ICT: ­Informatie en Communicatie Technologie. Hierdoor valt die C van communicatie extra op en dat triggert meisjes eerder. Wij merken echt dat dit werkt.”

2) Het clusteren van ICT-opleidingen

Binnen het HBO-I zijn er steeds meer hogescholen die hun ICT-opleidingen clusteren. Een tiental hogescholen heeft de afgelopen jaren de brede opleiding HBO-ICT ontwikkeld. Sinds vorig studiejaar bieden zij een algemeen programma aan voor de eerste zes maanden tot een jaar. Prins: “Dit is om studenten eerst in aanraking te laten komen met zo veel mogelijk facetten van het vak. Zij kunnen op deze manier overal aan snuffelen. Daarna kunnen ze beter een afgewogen keuze maken en ­verder specialiseren. Vaak hebben jongeren last van vooringenomenheid en bovendien maakt onbekend soms onbemind.”

3) Maak gebruik van de expertise bij VHTO

Het landelijk expertisebureau VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO organiseert diverse activiteiten samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid om meer meisjes te interesseren voor een studie en carrière in de ICT. VHTO richt zich hierbij op de hele onderwijsketen tot en met de arbeidsmarkt. Op zaterdag 10 oktober organiseerde VHTO bijvoorbeeld het DigiVita Code Events voor meisjes van 8 tot 18 jaar. Onder meer in Zwolle en Zoetermeer konden meisjes in diverse workshops aan de slag met het maken van een app, game of website. Naast het leren van basisvaardigheden van coding, was er een ICT-kennisquiz en konden meiden speeddaten met vrouwelijke ICT-professionals. Jesmina Asserti (20) en Romy Rambaran (22), studenten Information Security Management van de Haagse Hogeschool waren betrokken bij het evenement in Zoetermeer [zie voor een interview met deze twee meiden het online dossier Vrouwen in de IT].

Daarnaast zorgt het gebrek aan rolmodellen ervoor dat nog weinig meisjes kiezen voor een opleiding of carrière in de ICT-sector. “Het probleem is dat de ICT geen echte boegbeelden heeft. Weinig mannelijke, maar al helemaal geen vrouwelijke. ICT’ers zijn niet gewend om in de schijnwerpers te staan of houden er niet van. Dat moet anders: we moeten serieus op zoek naar een paar goede boegbeelden”, vindt Prins. De VHTO heeft hiertoe een rolmodellen-database in het leven geroepen.

4) Meer aandacht voor IT in het basisonderwijs

In het hoofdlijnadvies dat Platform Onderwijs 2032 op 1 oktober presenteerde aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs staat dat digitale vaardigheden thuishoren in de vaste kern van het onderwijs. “Het zou zeker helpen als er meer aandacht voor ICT komt in het basis- en vervolgonderwijs. Het liefst zie ik een verplicht vak Informatica dat in zijn huidige vorm serieus op de schop moet. Daarnaast moeten er meer allianties met andere vakken worden gesloten”, aldus Prins.

ag20-opleidingen

 

 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!