Development

Procesmanagement
kaartenbak

Motie over planning en financiën operatie BRP

Operatie Basisregistratie Persoonsgegevens kent lange uitloop in tijd en budget

© CC0 - Unsplash Jan Antonin Kolar
16 februari 2017

Operatie Basisregistratie Persoonsgegevens kent lange uitloop in tijd en budget

Het kabinet is met een motie van Ingrid de Caluwé en Mustafa Amhaouch opgeroepen om de Twee Kamer in de toekomst ‘terstond’ te informeren over wijzigingen in de Operatie Basisregistratie Persoonsgegevens. Ook moet er bij een wijziging voortaan een geactualiseerde planning komen met financiële consequenties.

Uitloop van planning en kosten
Volgende week dinsdag wordt er door de Tweede Kamer gestemd over de motie. De Caluwé en Amhaouch dienden de motie in omdat zij constateerden dat het ICT-project een ruime uitloop kent voor zowel de planning als het budget. De effecten van wijzigingen in het project zijn pa na verloop van tijd in de planning terug te vinden, soms nadat de wijziging al is doorgevoerd. Dit komt omdat de voortgangsrapportages van de BRP vaak pas na enkele maanden na een wijzigingsbesluit naar de Kamer worden gestuurd.

Uitloop moeilijk inzichtelijk te maken
Plasterk zei in een reactie dat hij de Kamer best sneller wil informeren over een uitloop, maar dat dit door de grootschaligheid en het aantal partners zoals gemeenten en ict-leveranciers, lastig is om gelijk inzichtelijk te maken, zo tekent Computable op. Plasterk gaf eerder nog in het Algemeen Overleg over de BRP aan dat hij niet weet wanneer Operatie BRP wordt afgerond.
 

'Skelettransporatie'

Op de website van Computable verscheen een opiniërende artikel waarin staat dat de ontwikkeling van de BRP, de nieuwe bevolkingsadministratie, meer geld kost dan aanvankelijk gepland. De softwarecode van de BRP is volgens het verhaal compleet vernieuwd en wordt vergeleken met een ‘skelettransportatie.'  Na aanleiding van het artikel kreeg minister Plasterk kritische Kamervragen over het project en werd er gedebatteerd.  

Operatie BRP 

De wet Basisregistratie Personen wordt gezien als de basis voor het stelsel voor de registratie van persoonsgegevens in Nederland. Een aantal onderdelen van deze wet kan pas uitgevoerd worden als de Basisregistratie Personen (BRP) gereed is. De BRP is een volledig digitale voorziening die persoonsgegevens bevat van alle inwoners van Nederland. 

Bron: Binnenlands Bestuur

Lees meer over
Lees meer over Development OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.