Kinderen programmeren

Moeten scholieren verplicht leren programmeren?

AG Connect start onderzoek naar de wenselijkheid van programmeren als verplicht vak op school

22 augustus 2017

AG Connect start onderzoek naar de wenselijkheid van programmeren als verplicht vak op school

Programmeren of computational thinking is op school geen verplicht vak. De zorgen over de gevolgen daarvan voor de beroepskansen van jongeren en de toekomst van de BV Nederland groeien.

Codepact - een initiatief van Neelie Kroes toen ze nog ambassadeur van Start-up Delta was - verwoordde het in een oproep aan de politici in maart van dit jaar als volgt:

Kinderen in Nederland krijgen nu niet die vaardigheden mee die zij nodig hebben om zich straks als professional, als burger en als opvoeder te redden en zich verder te ontwikkelen.

Ivo Poulissen, public policy manager Nederland ICT, spreekt in een blog van 'een hiaat in het onderwijs':

Deze situatie is onhoudbaar in een economie waar (digitale) technologie van groot belang is voor de toekomst. Het op een basale manier leren programmeren is een slag die nu in de EU door twaalf landen om ons heen is gemaakt. ‘Coding’ is daar in het vaste curriculum verankerd. Nederland staat voor de uitdaging een inhaalslag te maken.

Volgens gegevens van Euractiv gaat het inmiddels zelfs om 15 landen.

Onderwijswereld sceptisch

In de onderwijswereld is men sceptisch. Het belang van aandacht voor computers ziet men wel, maar verplicht leren programmeren is voor bijvoorbeeld de PO-raad - de sectororganisatie voor primair onderwijs - een brug te ver. De nadruk zou moeten liggen op digitale geletterdheid, een combinatie van basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Door de sterke focus van het bedrijfsleven op computational thinking dreigt het belang van de andere drie digitale vaardigheden onderbelicht te blijven.

schrijft de PO-raad in een blog met de titel Waarom de PO-Raad tegen verplícht programmeren is (maar voor digitale geletterdheid).

Wat denken de IT-professionals?

De redactie van AG Connect is benieuwd wat IT-professionals ervan vinden. Loopt de toekomst van Nederland en onze kinderen gevaar, als IT-kunde niet snel een verplicht vak wordt? Of volstaat een een opleiding digitale geletterdheid, waar de basiskennis over het aansturen van computer om aandacht moet strijden met andere aspecten van het gebruik van computers?

De vragenlijst vind je hier. De resultaten worden begin september bekend gemaakt door AG Connect.

10
Reacties
Kees 20 september 2017 00:56

Het is van groot belang dat wij op de school onze kinderen leren hoe met internet om te gaan, waarom we dingen moeten beveiligen, waarom we niet zomaar foto's via het net versturen, en dat er dingen zijn die in de privesfeer thuis horen en dat we die niet op het internet zetten. Daarnaast zou het goed zijn dat er lessen komen met internet-weerbaarheidstraining, zodat ieder zich sterk en veilig voelt op het net.
Het is niet nodig dat iedereen leert te programeren, maar het is wel nodig dat wij leren aan kinderen dat ze ook op internet altijd nee kunnen zeggen en zich veilig kunnen voelen op het net.

Swen Nijboer 24 augustus 2017 10:32

Ik denk zeker dat het gebruik van de ICT opgenomen zou moeten worden in ons onderwijs pakket. Maar dan wel zaken als "hoe ga ik om met sociale media", "waarom is beveiliging belangrijk" en "hoe gebruik ik het internet". Zaken als programmeren gaan mijn inziens te ver en zijn te specifiek om toe te voegen aan het verplichte onderwijs.

Wat mij wel een goed idee lijkt is om bepaalde extra opdrachten te hebben die kinderen kunnen doen. Dat kinderen elke week één vrij blok hebben wat ze zelf in kunnen vullen. Als je hierin allerlei kleine opdrachten opneemt uit verschillende gebieden dan kunnen kinderen zelf ontdekken wat ze leuk vinden. Als je hier ook nog een mogelijkheid tot verdieping hebt dan zullen kinderen die geïnteresseerd zijn in programmeren hier vanzelf mee in aanraking komen.

Christian Verhoeve 24 augustus 2017 09:38

Ik ben het absoluut eens dat de basisvaardigheden in ons onderwijs thuishoren. Zo kreeg ik ook al stroomschema's om de beginselen van robotica te leren begrijpen. Het lijkt me zeker wijs om op eenvoudige wijze zaken als if/else en for statements en de beginselen van 'hoe werkt een database' daaraan toe te voegen anno 2017.
En vanzelfsprekend zullen deze zaken de komende 20 jaar weer veranderen, maar dat doet niet ter zake.

We moeten onszelf echt beter ontwikkelen op dit gebied anders lopen we over 20 jaar te zeuren dat we 'te laat' zijn. Sterker nog... ik denk dat we al laat zijn.

Maar hoe krijgen we onze docenten zover... dat vraag ik mij eerder af.

Frank Schreurs 23 augustus 2017 10:38

Vrijwel alle volwassenen in Nederland rijden in een auto. Ik pleit er dan ook voor dat alle leerlingen op de basisschool moeten leren hoe een verbrandingsmotor werkt en een auto leren ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Vind u dit ook zo'n raar voorstel? Misschien zou het goed kunnen rijden in een auto dan wel voldoende zijn.

info 22 augustus 2017 13:34

Op de basisschool zal naar mijn mening slechts op zeer algemeen niveau onderwezen moeten worden wat de basis beginselen van de computer zijn. En daarbij leuke, uitnodigende ondersteunende programma's waar simple vraagje stap voor stap opgedeeld worden in kleinere stapjes die vervolgens als 'programmeertaal' gezien kunnen worden.
Laten we wel onder ogen zien dat lang niet elke mens affiniteit heeft met binair denken. Wel moeten we degenen die dat wel hebben op een vroeg tijdstip kunnen enthousiasmeren en toegang geven tot verdere leermogelijkheden (zoals bv met een rasberry-pi dingen aansturen). En dan natuurlijk in de gekozen vervolgopleidingen hier naadloos op aansluiten!

Manfred van der Voort 22 augustus 2017 13:28

Doet me een beetje denken aan een bericht van het CBR van zo'n pak hem beet 15 jaar geleden waarin een commissie vond dat de bedienen van de navigator verplicht onderdeel van het rijexamen moest worden. Mijn reactie: dat kunnen alleen maar oudere mensen bedenken die er zelf moeite mee hebben. Immers dat hoef je jongeren niet te leren, maar kaartlezen des te meer.

Ik ben begonnen aan de vragenlijst maar ben gelijk afgehaakt bij de eerste vraag waarin informatica/programmeren/digitale geletterdheid/computational thinking een vak wordt genoemd. Sorry dat is m.i. geen vak, dat staat als vraag m.i. buiten elke realiteit.

Wat uit eigen ervaring nodig is, is logisch denken en redeneren, kunnen doen aan afpellen (decompositie), (dwars)verbanden zien, structureren, etc. Dat kun je o.a. leren middels programmeren, maar dat is een leervorm en geen doel. De genoemde en andere vaardigheden zou het doel moeten zijn dat trouwens niet voor elke jongere op het lijf is geschreven.

En tenslotte: welk verlangen aan het onderwijswerkveld zijn we bereid in te leveren wanneer we dit wel vragen? Er wordt namelijk wel erg veel gevraagd en het lijkt alleen maar meer te worden. Dat kan m.i. niet.

Jan Lepeltak 22 augustus 2017 13:02

Goed initiatief van AGconnect. Mijn ervaring met de ICT-professionals (zoals voorheen NGI) is dat men niet erg hardloopt als het gaat om de introductie in het onderwijs van coding/programmeren/computational thinking (dit zijn verschillende, deels overlappende begrippen). Dit integenstelling tot bijvoorbeeld de British Computer Society. Interessant om de meningen van branche eens in kaart te brengen. Op de onderwijssite Komenskypost werd o.a.aandacht besteed aan het Computhinkrapport van de Europese Commissie van begin 2017. (www.komenskypost.nl/?p=1779) .Daaruit blijkt dat wij in Nederland inmiddels tot de Europese achterhoede behoren als het gaat om initieel onderwijs en computational thinking.

Arjan Vink 22 augustus 2017 12:46

Als er nu eens 1 ding zou moeten worden onderwezen is het afschaffen van het rigide vastleggen in regeltjes.

Basiskennis: ja.
Leren lezen en rekenen: ja
Leren dat er meerdere denkwijzen zijn, zonder dat het ene het andere nu persé uitsluit: ja

Vooral leren samen leven in duurzame diversiteit. Daar zou de wereld een stuk veiliger en gelukkiger van worden.

Remon Vredebregt 22 augustus 2017 12:45

Ik denk dat er op z'n minst aandacht zou moeten komen om kinderen uit te leggen hoe digitale apparaten aan elkaar geknoopt zijn en hoe netwerken en het internet in elkaar steken. Het LAN en het WAN, de bescherming van je gegevens en waarom dat nodig is.
Dit zal al een ruimer inzicht geven in een kinderhoofd hoe het komt dat ze kunnen appen en videobellen met elkaar over de hele wereld en waarom iedereen zo moeilijk doet over gegevensbescherming en de gevaren achter het beeldscherm.

Kennis over het hoe en waarom van het bestaande waar we nu toegang toe hebben is het voornaamste wat je een kind zou moeten meegeven.
Innovatie en ontwikkeling volgen elkaar op door kennis te delen en de geïnteresseerden van verdere scholing te voorzien. Het zal altijd zo zijn dat de sporter en de nerd andere bezigheden hebben en ook andere interesse, daarbij dus een andere toepassing van de lesstof.
In mijn beleving heb je om ICT te begrijpen heb je geen talent nodig, wel inzicht.

Ik zeg ja voor verplicht basisvaardigheden te leren (zo ook 10 vingers qwerty typen), maar ook ja tegen programmeren (als in kinderlijk robotiseren of Mindcraft bouwen), leren met variabelen om te gaan of toe te passen is net als wiskunde... je gebruikt het ongemerkt toch in het dagelijks leven. In alles is een niveau en ook programmeren kan kinderlijk eenvoudig zijn.

Maargoed, is er wel tijd hiervoor in het nu al zo drukke lesschema?

Martin Meijer 22 augustus 2017 11:25

Mooi artikel en ja, ik denk ook dat het gebruik van ICT een belangrijk aspect is voor de huidige maatschappij en ook dat het belangrijk genoeg is om dat te verplichten in het onderwijs.

Ik denk wel dat het vastleggen in de wet wat er precies moet worden onderwezen een slecht idee is, aangezien er zoveel ontwikkelingen gaande zijn en er zoveel aspecten zitten aan het gebruiken van ICT middelen, dat de inhoud heel vrij moet worden gelaten en gericht moet worden op het kunnen omgaan met ICT middelen.

Niet alleen 'computational thinking' (kan daar geen Nederlands woord voor bedacht worden?) maar ook het gebruik van sociale media en het leren werken met internet (niet alles is waar en er zijn gevaren). Dus als het wordt gelimiteerd tot 'computational thinking' of nog erger tot programmeren, dan vind ik het een slecht idee.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.