Ministerraad geeft zegen aan digitale grondrechten

17 augustus 2001
De ministerraad heeft ingestemd met vier voorstellen die dienen ter bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk. Deze voorstellen van minister De Vries nopen tot wijziging van de Grondwet. Deze wijzigingen hebben betrekking op de vrijheid van meningsuiting, het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De ministerraad onderschrijft het eerdere advies van de commissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk' - de commissie Franken - dat grondrechten zonder verwijzing naar de in te zetten techniek geformuleerd dienen te worden. Vrijheid van meningsuiting moet gelden onafhankelijk van het middel waarmee de mening wordt geuit en zal dus evenzeer van toepassing zijn op meningsuitingen via internet als op uitingen in druk. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vanuit dezelfde overweging vervangen door een grondrecht op vertrouwelijke communicatie; daaronder vallen ook vertrouwelijke berichtuitwisselingen via e-mail, SMS en fax.

Daarnaast wordt in de Grondwet een nieuw artikel opgenomen dat iedereen het recht geeft kennis te nemen van bij de overheid berustende informatie. Dit grondrecht zal verder reiken dan de rechten die de burger nu al heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Verder verplicht het nieuwe grondwetsartikel de overheid om informatie die cruciaal is voor het functioneren van de burgers in de rechtsstaat toegankelijk te maken zonder administratieve of financiële drempels op te werpen.

Nu de ministerraad heeft ingestemd met de wetsvoorstellen, worden ze voor advies aan de Raad van State gezonden. Na uitbrengen van dat advies worden de voorstellen naar de Tweede Kamer gezonden. Dat is ook het moment dat de precieze tekst van de wetsvoorstellen openbaar wordt gemaakt. (jwy)
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!