Loopbaan

Carriere

Minister: ICT krijgt belangrijker plek in beleid

20 januari 2016
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap onderschrijft de conclusies van de Adviesraad voor Wetenschap en technologie (AWTI) dat ICT in het hart van het Nederlandse onderwijs- en onderzoeksbeleid moet staan.

Minister Bussemaker neemt de adviezen van de AWTI mee bij het opstellen van  een nieuwe Digitale Agenda 2016- 2017 die in het voorjaar uitkomt. De afgelopen jaren is er al veel aandacht besteed aan ICT in het beleid, schrijft ze in haar reactie (pdf) op het AWTI-rapport "Klaar voor de Toekomst'. Zo is het gebruik van ICT in de (maak)industrie tot een van de speerpunten gemaakt en zijn tien fieldlabs opgezet.

Het Team ICT heeft verder inmiddels een ambitieuze Kennis- en Innovatieagenda ICT én de Human Capital Agenda ICT gelanceerd. De Kennis- en Innovatieagenda ICT is gericht op het stimuleren van publiek-private samenwerking bij big data-analyse op de terreinen energie, smart industry, cybersecurity en life sciences & health.

Digitalisering is ook in toenemende mate van belang voor toonaangevend wetenschappelijk onderzoek, schrijf de minister. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn big data, smart industry en smart cities. Die worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Bovendien heeft de minister NWO opdracht gegeven  in kaart te brengen wat de behoeften zijn van de gebruikers van de e-Infrastructuur. Het kabinet bepaalt op basis hiervan of er voldoende middelen beschikbaar zijn zodat de e-Infrastructuur tot de wereldtop blijft behoren.

ICT belangrijk in het onderwijs

Bussemaker belooft ook een visie te ontwikkelen over de inrichting van het onderwijs, waarbij ICT-mogelijkheden benut kunnen worden. Hogeronderwijsinstellingen hebben bijvoorbeeld beleidsruimte en vrijheid om  actief te experimenteren met open en online onderwijs bieden en te bekijken hoe het gebruik van data en learning analytics het onderwijs kwalitatief kan verbeteren.

Een leven lang leren krijgt meer aandacht

In 2016 gaan experimenten van start die werknemers en ondernemers leren in te spelen op de snelle digitalisering. Opleidingen en hoger onderwijs voor volwassenen moeten op maat aansluiten bij de al opgebouwde kennis en kunde van volwassenen. Daarbij is het benutten van de werkplek voor leeractiviteiten van belang en het versterken van online leren.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.