Loopbaan

Carriere
Werk

Minder WW-uitkeringen voor IT'ers

Uitstroom wegens werkhervatting nog altijd laag. 

© Apple
17 september 2020

Uitstroom wegens werkhervatting nog altijd laag. 

Het aantal WW-uitkeringen voor IT'ers is na een stijging in juli weer afgenomen. In totaal liepen er in augustus 6.223 WW-uitkeringen voor mensen met een ICT-beroep, dat is 2,4 procent minder dan in juli. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar hebben we echter wel met een flinke stijging te maken, namelijk van 13,3 procent.

Niet alleen het aantal lopende WW-uitkeringen onder IT'ers nam af, ook de instroom is minder hoog dan vorige maand, blijkt uit cijfers van het UWV. In augustus werden 540 nieuwe WW-uitkeringen uitgereikt aan IT'ers, tegenover 863 in juli. In heel 2020 werden tot nu toe 5.939 WW-uitkeringen uitgeschreven aan IT'ers, 29,6 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2019.

Maximale duur bereikt

Ook de uitstroom is opnieuw gegroeid. In totaal werden tussen januari en augustus dit jaar 5.428 uitkeringen beëindigd, dat is 5,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch is dat lang niet altijd goed nieuws: slechts 1.480 uitkeringen werden dit jaar beëindigd vanwege werkhervatting, wat 16,9 procent minder is dan vorig jaar. In totaal werden 2.256 WW-uitkeringen stopgezet omdat de maximale duur bereikt werd, wat 6,7 procent meer is dan in 2019.

De groep IT'ers tussen de 27 en 50 jaar oud is nog altijd de grootste in de WW, zowel bij het lopend aantal uitkeringen als bij de instroom. In totaal lopen er nu 3.180 WW-uitkeringen voor IT'ers in deze leeftijdsgroep, tegenover 2.497 onder 50-plussers. Bij de instroom gaat het om 3.535 uitkeringen. De uitstroom is in deze leeftijdscategorie echter ook het hoogst: 2.935 uitkeringen werden tot nu toe beëindigd, tegenover 1.727 onder de 50-plussers. 

UWV signaleert daling

Niet alleen onder IT'ers is het aantal uitkeringen gedaald. Volgens het UWV is dat een trend voor alle beroepen in Nederland. In augustus liepen er 291.700 uitkeringen, wat 9.100 stuks minder is dan in juli. De grootste dalingen zijn voor uitzendbedrijven (-7,5%) en de horeca en catering (-6,6%).

In slechts één sector nam het aantal uitkeringen toe: in het onderwijs. Daar is er sprake van een stijging van 9,7 procent. Volgens het UWV is dat echter niet per definitie opvallend. In de zomermaanden neemt het aantal WW-uitkeringen in deze sector altijd toe, omdat veel tijdelijke contracten aan het begin van het schooljaar aflopen.

Lees meer over
Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.