Loopbaan

Carriere
thuis werken

Minder werken vaak lastig in de IT

Bedrijfscultuur vaker probleem dan onderbezetting.

21 mei 2019

Bedrijfscultuur vaker probleem dan onderbezetting.

IT’ers willen vaak wel minder gaan werken, maar dit lukt in de praktijk lang niet altijd. Dit komt niet alleen door de oververhitte arbeidsmarkt voor IT’ers, maar ook doordat parttime werken niet goed bij de cultuur van IT-bedrijven past.

Meer dan 4 op de 10 verzoeken van IT’ers in loondienst om minder te gaan werken wordt afgewezen. Althans, die inschatting maken IT-professionals die dit jaar hebben meegedaan aan het salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot, dat al weer voor de 20e keer werd gehouden.

Slechts 57% van de ondervraagde IT’ers stelt dat als zij minder zouden willen gaan werken, dit zonder problemen aanvragen kan worden en dat de kans groot is dat het verzoek wordt toegekend. Bijna 1 op de 5 IT’ers (19%) zegt dat dit lastig wordt, omdat parttime werken slecht bij de bedrijfscultuur pas. Daarnaast denkt 15% dat het lastig wordt om dit voor elkaar te krijgen, vanwege de krappe bezetting vanwege het oplopende tekort aan IT’ers. Nog eens 9% zegt dat minder werken überhaupt niet kan bij zijn werkgever.

De IT’ers die deelnamen aan het onderzoek werken gemiddeld 38,2 uur per week. IT'ers uit het onderzoek werken dus fors meer dan de gemiddelde werknemer, die in 2018 31 uur werkte (bron: CBS Statline).

Verder valt op dat IT’ers die werken voor een niet-IT-bedrijf vaker denken dat minder uren werken mogelijk is dan IT’ers die werken voor een IT-bedrijf. Bij IT’ers op de loonlijst van werkgevers buiten de IT-sector denkt 60% dat minder uren werken zonder problemen kan, terwijl dit bij IT-bedrijven 54% is. Bovendien vinden IT’ers parttime werken vaker niet bij de bedrijfscultuur passen als ze voor een IT-bedrijf werken (23%) dan wanneer ze voor een niet-IT-bedrijf werken (16%).

Als sectoren waarin IT’ers actief zijn met elkaar vergeleken worden, valt op dat IT’ers denken dat de kans dat een verzoek om minder te gaan werken wordt ingewilligd het grootst is bij openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (75%), gevolgd door onderwijs (71%).

Geen match met cultuur

“Ook al zijn er wettelijke kaders die parttime werken in beginsel toestaan, dat betekent niet dat het altijd past binnen de cultuur van een organisatie”, reageert Hans van der Spek, senior consultant en manager van het Kenniscentrum HCM van Berenschot.

IT’ers die parttime willen werken kunnen het beste voor een bedrijf met 1.001 - 5.000 medewerkers kiezen (65% ervaart hierbij geen problemen) en juist niet voor kleine bedrijfjes tot maximaal 10 medewerkers, waar slechts 39% van de IT’ers denkt dat parttime werken mogelijk is. Van der Spek: “Binnen grotere organisaties is het eenvoudiger om parttime werk te organiseren op het moment dat er meerdere mensen met dezelfde expertise werkzaam zijn; het zogenaamde schaalvoordeel.”

Generatie Y en Z

Data scientists verwachten de minste weerstand als ze minder willen gaan werken. Maar liefst 70% denkt dat dit geen probleem is. Dit zou kunnen komen doordat er veel vraag naar deze specialisten is en werkgevers eerder geneigd zijn toe te geven uit angst om data science-talent anders te verliezen aan een concurrent. Een andere verklaring kan zijn dat dit beroep nog maar kort bestaat en mensen die dit beroep hebben relatief jong zijn. De generaties die nog maar net de arbeidsmarkt zijn opgestroomd (Generatie Y en Z) werken vooral om te leven. Hun baan moet passen bij hoe zij hun leven willen indelen en er worden vaker verzoeken neergelegd om parttime te kunnen werken om dit goed te kunnen combineren met andere dingen die belangrijk voor ze zijn.

Ook security-specialisten en softwareontwikkelaars ervaren minder vaak problemen op de werkvloer als zij minder willen gaan werken. Ook deze beroepsgroepen zijn momenteel erg in trek en het aanbod is schaars, waardoor ze een betere onderhandelingspositie hebben. IT’ers die in de vakgebieden service en management actief zijn verwachten de meeste weerstand als ze een verzoek indienen om minder te gaan werken.

Salary Survey 2019

De resultaten van het jaarlijkse salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot worden op vrijdag 14 juni gepubliceerd in de salarisspecial van AG Connect. Op donderdag 13 mei worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd aan geïnteresseerde HR-professionals en recruiters. Zij kunnen zich hier aanmelden voor het evenement.

Eerder verschenen deze artikelen al n.a.v. het onderzoek:

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.