Midoffice: later, maar veel beter

30 oktober 2009

Maar hoe goed was het begin september, toen GovUnited-gemeenten (de ‘Programmaraad’) werden ingelicht over auditbevindingen van Deloitte? Na die bijeenkomst zei voorzitter Peter van der Terp dat 24 normen (van de 462) nog niet waren gehaald, maar in het vertrouwen dat dit voor 1 oktober alsnog zou gebeuren, het licht op groen was gezet. Later ontkende hij dat aantal te hebben genoemd, maar bleef het antwoord schuldig op de vraag wat dan wel het juiste aantal zou zijn. In de gemeenteraad van Steenwijkerland, waar hij wethouder is, zei hij later dat 8 à 9 procent niet goed was. Dat zijn 36 à 42 niet gehaalde normen. Van Bronckhorst: “Er gingen verschillende percentages rond. Iedereen heeft een andere perceptie van de werkelijkheid.”

Is het normaal dat een werk wordt geaccepteerd als er nog onvolkomenheden worden geconstateerd?
“Voor een groot, innovatief project is dat normaal. Dat gebeurt altijd. Het waren geen blocking issues. Bij de demo op 7 september in de Programmaraad was duidelijk welke bevindingen nog openstonden. Je kon niet anders dan concluderen: we zijn er.”

10 september hield het hoofd Dienstverlening van ex-pilotgemeente Midden-Drenthe voor zijn gemeenteraad een presentatie en zei dat in pilotgemeente Winterswijk de aanvraag van een evenementenvergunning nog vastliep.
“Dat is me niet bekend. Dat klopt niet. De evenementenvergunning is de meest sexy e-dienst. Met de grootste complexiteit. Die werkt juist prima.” Volgens Van Bronckhorst moet ook na 1 oktober van de openstaande issues (‘twintig of dertig minor bevindingen’) nog een aantal worden opgelost. “Een kwestie van prioritering. Winterswijk en Steenwijkerland gaan in november live. Alle aandacht gaat nu naar hun ondersteuning. Het zijn de eerste klanten. Voor de openstaande punten is een plan. Dat moet nog worden afgetikt, maar het grootste deel doen we vóór 1 januari.”

Wat als GovUnited niet had geaccepteerd?
“Dan zouden we het buiten GovUnited gaan verkopen. Er lopen vijf, zes aanbestedingen. En we hebben de BUTZ-gemeenten.” Op het juridische traject dat dan ongetwijfeld was gevolgd, gaat hij niet in. Aan Bunnik, Uden, Terneuzen en Zeist verkocht Logica vóór GovUnited een eerdere Digimeente-versie. Onlangs werd bekend dat het bij Bunnik en Terneuzen niet werkte. Volgens Van Bronckhorst is het probleem in Terneuzen opgelost. Met Uden gaat het over naar de ‘GovUnited-versie’, 2.0 (eerder 2.3 genoemd). “Met Bunnik en Zeist lopen gesprekken.”

Wat moet een GovUnited-deelnemer doen om de ASP-dienst af te nemen?
“In een behoeftestelling meldt de gemeente GovUnited welke modules men wil. Dan sluiten Logica en de gemeente een leveringsovereenkomst, waarin ook het serviceniveau is vastgelegd. Dat gebeurt onder de koepelovereenkomst van Logica met ICTU. Alle functionaliteit zit in ons centrale moedersysteem. De gemeente krijgt een tenant, een kindje van de moeder. Die gaat als kopie naar de acceptatieomgeving van de gemeente. Deze heeft dan vijf maanden gelegenheid het gemeentelijk gebruik in te regelen en voor negen initiële e-diensten koppelingen naar de backoffice te leggen met meegeleverde koppelingen. Dan kan ze in productie.”

Waarom wilde het met backofficekoppelingen niet erg vlotten?
“Het is niet technisch complex, maar je bent afhankelijk van de input van backofficeleveranciers. Of dat moeilijk ging? Nou…, makkelijk is anders. Maar we zijn er gekomen.”

Verbazingwekkend was dat kort na de gunning de koers werd verlegd naar zaakgericht werken.
“Zaakgericht werken zat al in het bestek. Maar men wilde het zwaarder enten op het Mozaïek-systeem van Dordrecht. Dat wil je eigenlijk niet, want er ligt een contract, dus men krijgt wat men heeft gevraagd. Maar het was wel heel mooi. Dordrecht had er ook al vier jaar ervaring mee. Toen hebben we ja gezegd en het zaaksysteem zwaarder opgetuigd dan eerst gedacht.”

TWIJFELAARS

Even geen spierballentaal
Buiten de twee pilotgemeenten Winterswijk en Steenwijkerland worden GovUnited-midofficemodules inmiddels geïmplementeerd bij Aa en Hunze, Berkelland, Teylingen en Westerveld. Vijf gemeenten volgen binnenkort. Met zeven lopen gesprekken.
GovUnited heeft minimaal 20 afnemers nodig, anders beschouwt het de aanbesteding als mislukt. Volgens GovUnited-directeur Arjen Hof hadden 36 gemeenten een voornemen tot afname uitgesproken. Dat zijn er a8 meer dan het bestek vermeldt. De exploitatie is gebaseerd op 25 afnemers. Eerder heeft GovUnited aangegeven de uitgesproken voornemens als bindend te beschouwen en naleving te gaan afdwingen. Hof bevestigt dat GovUnited meent een formele positie te hebben die die mogelijkheid biedt, maar heeft momenteel ‘geen behoefte aan spierballentaal over juridische acties’. Op bestuurlijk niveau spreekt GovUnited met afvallige en twijfelende leden. Hij en zijn bureau focussen op ‘enthousiaste gemeenten’, aldus Hof. “Dan kijken we over een halfjaar verder.”


Volgens Midden-Drenthe is Logica het daarna toch weer anders gaan doen.
“Je gaat een traject in, wijkt op goede gronden af en dan moet je afstemmen. Je kunt niet iedereen tevredenstellen. Maar wat is gerealiseerd, voor dezelfde prijs, is veel mooier en beter dan gecontracteerd en wat in de markt beschikbaar is.
Midden-Drenthe en Zaanstad [ook ex-pilotgemeente] hebben heel hoge eisen. Als ze die willen realiseren, moet dat met 2.0. Anders is er niet. Ze zijn nog lid en blijven welkom. Zuidhorn [derde ex-pilotgemeente] ook.”

GovUnited heeft erkend te weinig aandacht te hebben gegeven aan professionalisering van zijn organisatie. Hoe lastig was dat?
“Het was een evenwichtige opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Het kan altijd beter, maar het was geen makkelijk traject. Het is lastig zeventig gemeenten in de kruiwagen te houden. Gegeven dat aspect en het innovatieve karakter geef ik een dikke voldoende.”

Waarin zit hem dat innovatieve vooral?
“In de volledige integratie, inclusief zaakgericht werken, ook digitaal werken genoemd. Over de backoffice bieden we één systeem integraal aan, dat multichannel kan worden ingezet.”

GovUnited ziet de aanbesteding, die Logica deze opdracht opleverde, als mislukt bij minder dan twintig afnemende gemeenten.
“Dan moeten we gaan praten over hoe we dat oplossen. Eerlijk gezegd heb ik er geen idee van hoe dat zou moeten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het halen. Er komen al behoeftestellingen binnen. En als er één schaap over de dam is…” 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!