Management

Juridische zaken

Microsoft: 'VS moet Europese privacyregels respecteren'

21 oktober 2015
Microsofts hoogste jurist Brad Smith verpakt het in mooie woorden. Maar per saldo zegt hij tegen de Amerikaanse regering: respecteer nu gewoon voor Europese data de Europese regels.

Smith weidt vele woorden aan wat hij het zoeken van een oplossing van de privacy-equivalent van Rubiks kubus noemt: het gelijktijdig respecteren van het recht op privacy, de gerechtvaardigde belangen van de overheid in het kader van het borgen van de veiligheid en het behouden va een internationaal, ongefragmenteerd internet. Door het ongeldig verklaren van de Safe Harbor-overeenkomst tussen de Europese Unie en Amerikaanse bedrijven dreigt die puzzel onoplosbaar te worden, aldus Smith. 

Maar als hij tot praktische suggesties komt, blijkt dat Smith toch vooral aanpassingen van zijn eigen regering wil. De wettelijke rechten van mensen moeten meeliften met hun gegevens, stelt Smith voor. Ofwel: op de persoonlijke gegevens die hun oorsprong vinden in Europa zijn de Europese privacyregels van toepassing, ook als ze in de VS worden opgeslagen. Let wel: als er van Europeanen tijdens een bezoek aan de VS gegevens worden opgeslagen, gelden in het voorstel van Smith de Amerikaanse regels, en vice versa. Maar de praktische betekenis van dit voorstel is, dat de Amerikanen zich moeten inhouden als het om gegevens van Europeanen gaat.

Daarnaast moet het proces waarlangs landen bij elkaar in juridische procedures gegevens kunnen opvragen gestroomlijnd worden. En overheden zouden in principe moeten ophouden om cloudproviders rechtstreeks, buiten de eigenaar van de gegevens om, te benaderen wanneer ze gegevens van een legitiem bedrijf willen 'lichten'.

Het is interessant om te zien of de Amerikaanse overheid luistert naar dit pleidooi van Smith. Zijn suggesties zouden Safe Harbor of een alternatief waarschijnlijk echter niet redden. Eén van de pijnpunten voor het Europese Hof was, dat Europese burgers zich niet tot de Amerikaanse rechter kunnen wenden als naar hun mening ten onrechte inbreuk is gemaakt op hun privacy. Dat de Amerikaanse overheid belooft het Europese recht toe te passen, zou aan dit bezwaar niet tegemoet kunnen komen. Zo lang de Amerikaanse overheid niet-Amerikanen die niet op Amerikaans grondgebied verblijven, geen beroep op de grondrechten toestaat, zal ook een verbeterde Safe-Harborachtige constructie hoogstwaarschijnlijk sneuvelen op het moment dat iemand daar het oordeel van de Europese rechter over vraagt.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.