Microsoft in de tegenaanval

20 maart 2009
Op basis van eigen onderzoek meldt Microsoft dat Internet Explorer 8, dat nu in de bètafase verkeert, webpagina’s in veel gevallen sneller laadt dan zijn naaste concurrenten. De makers van Firefox en Google claimen dat hun browsers superieur zijn, mede dankzij een snellere verwerking van JavaScripts. In hun ogen is dat van cruciaal belang voor ‘rijke’ internettoepassingen en websites met interactieve inhoud, die steeds meer gemeengoed worden.

Microsoft betoogt dat er in browserland meer onder de zon is dan een snelle JavaScript-engine. Tal van factoren beïnvloeden volgens het bedrijf de performance van een browser, en JavaScript is er daar slechts een van. De concurrenten betogen juist dat JavaScript aan belang wint nu webpagina’s en webapplicaties steeds meer interactieve elementen krijgen.

Een inventarisatie van Automatisering Gids met de door Microsoft in zijn test gebruikte sites wijst uit dat er geen merkbaar verband is tussen het aanwezige aantal JavaScripts op een webpagina en de laadsnelheid. Daarbij past de kanttekening dat het niet zeker is of de JavaScript-code direct bij het openen van de pagina wordt uitgevoerd of pas na een bepaalde actie van de websitebezoeker.

Microsoft heeft zijn bevindingen neergelegd in de publicatie ‘Measuring browser performance; understanding issues in benchmarking and performance analysis’. Het document laat zien welke haken en ogen er zitten aan het testen van browserprestaties en het analyseren van de meetgegevens.

Het is sowieso lastig om de performance van een browser te meten aan de hand van ‘live’ websites, stellen de onderzoekers. Zaken als netwerktraagheid, congestie en verkeersintensiteit kunnen de metingen beïnvloeden. Een testlab biedt meer controle maar kan resultaten opleveren die de alledaagse werkelijkheid geweld aandoen.

Veelgebruikte benchmarks als SunSpider, Celtic Kane en V8 beperken zich grotendeels of geheel tot het uitvoeren van JavaScripts en zijn niet rechtstreeks vertaalbaar in wat de eindgebruiker ervaart, aldus Microsoft. Het zou beter zijn om de totale laadtijden van webpagina’s te vergelijken, omdat dat de afronding van een taak vertegenwoordigt in plaats van geïsoleerde deeltaken.

Ook in andere opzichten is het oppassen geblazen bij snelheidstests. Zo kan het lokaal opslaan van de inhoud van web­pagina’s (caching) bij een herhaalde test met verschillende browsers ten onrechte tot de conclusie leiden dat de tweede browser sneller is dan de eerste. Zowel het meetproces zelf als andere actieve applicaties kunnen resources opslokken waardoor een browser trager wordt.

In het Internet Explorer Lab heeft Microsoft een testopstelling gemaakt om de performance van IE 8 te meten in vergelijking met Firefox 3.0.5 en Chrome 1.0. Getest is met de top 25 van meestbezochte sites ter wereld, opgesteld door het bedrijf comScore. Acht van de 25 sites zijn Chinees, waarvoor de (westerse) gebruiker eerst een extra taalmodule zal moeten installeren. Of dit invloed heeft op de performance, laat Microsoft in het midden.

De onderzoekers hebben gemeten met behulp van een video-opname die beeld voor beeld is bekeken. Op die manier kon de snelheid tot op een honderdste seconde nauwkeurig worden bepaald. Meten met een stopwatch kan ook, maar is minder exact.

Volgens Microsoft is het verstandig met eigen ogen vast te stellen wanneer de webpagina compleet is geladen en niet af te gaan op meldingen als ‘Gereed’. Dit roept wel de vraag op hoe je kunt waarnemen of een webpagina waarvan alleen het bovenste deel op het scherm zichtbaar is al compleet binnen is.

Na alle moeite die is gestoken in een goede vergelijkbaarheid van de drie geteste browsers vallen de verschillen ietwat tegen. In de totaalscore van de 25 meestbezochte sites ontlopen Internet Explorer en Google elkaar nauwelijks (beide 88,3 seconde) terwijl Firefox met 95,6 seconde wat achterloopt. Het is onwaarschijnlijk dat de gebruiker daar in de praktijk veel van merkt.

Een voor Microsoft positieve conclusie kan wel zijn dat IE 8 zeker niet (meer) onderdoet voor de beide andere browsers, die in de volksmond aanzienlijk rapper heten te zijn dan de huidige versie 7 van Internet Explorer.kst. 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!